بهبود فرایند ها

 

بهبود فرآیند کسب و کار (BPI (Business Process Improvement این امکان را در اختیار سازمان ها می گذارد تا اهداف استراتژیک خود را به درستی و بدون تکرار ، برای حذف تاخیر در انجام پروژه ها و بالا بردن سطح تولید انجام دهند.
BPI برای بهتر دیده شدن و رشد بیشتر تمام بخش های سازمان است اساس بهبود فرآیند در اندازه گیری و مقایسه است و عنوان میکند که هر فرآیندی در سازمان قابلیت بهبود را پیدا خواهد کرد اگر کمبودهای موجود را شناسایی و آنها را نظم دهی کرد. 
بررسی فرآیندهای سازمان و ارائه پیشنهادات به‌منظور بهبود فرآیندها
ارائه راهکارهای مناسب به‌منظور رفع و بهبود آن‌ها
طراحی فرآیندهای جدید و فلوچارت گردش کار
طراحی دستورالعمل ها ، آئین نامه ها و روش های ثبت حساب و گردش عملیات
شناسایی و ریشه‌یابی علل بروز عدم انطباق‌ها