فرحناز مرادی - مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره شماران سیستم

فرحناز مرادی - مدیر اجرایی و رئیس هیئت مدیره شماران سیستم

 

 

ردیف

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

نام دانشگاه

1

کارشناسی ارشد

مدیریت مالی

آزاد تهران مرکز

2

MBA

مدیریت اجرایی

سازمان مدیریت صنعتی

3

دانشجو DBA

مدیریت دیجیتالی  

دانشگاه تهران

 

رديف

زمینه فعالیت

1

استاد دانشگاه پیام نور

2

مولف کتاب "گزارشگری مالی و بدهی ها و ریسک های زیست محیطی بعد از قانون ساربنس اوکسلی" انتشارات دانشگاه آزاد

 

 

رديف

موسسه يا شرکت

سمت

از تاريخ

تا تاريخ

1

موسسه حسابرسی شماران

عضو هیئت مدیره- طراح سیستم ها

1371

تاکنون

2

شرکت شماران سیستم

موسس- رئیس هیئت‌مدیره -مدیر اجرایی

1372

تاکنون

3

راهبران شماران سیستم

موسس- رئیس هیئت مدیره 

1388

تاکنون

4

شماران تک

موسس-رئیس هیئت مدیره

1394

تاکنون

5

هلدینگ آتیه شماران

رئیس هیئت مدیره- مدیراجرائی

1394

تاکنون

 

رديف

زمينه فعاليت

1

مدیر اجرائی

2

قائم مقام مدیرعامل

3

مشاور مدیرعامل

4

معاونت مالی اداری

5

طراح سیستم

 

رديف

زمینه فعالیت

1

انجمن حسابداران خبره

2

انجمن حسابداری ایران

3

انجمن زنان کارآفرین ملی

4

انجمن زنان کارآفرین مدیر

5

انجمن حامی

6

بنیاد کودک

7

یاران خورشید