محسن خرم صابر - قائم مقام مدیرعامل راهبران شماران سیستم

محسن خرم صابر - قائم مقام مدیرعامل راهبران شماران سیستم

 

 

 

ردیف

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

نام دانشگاه

1

کاردانی

نرم افزار

اهواز

2

کارشناسی

نرم افزار

شهری

 

 

رديف

تخصص ها

1

سخت افزار –نرم افزار- شبکه –نرم افزارهای یکپارچه و رفع اشکال موارد نرم افزار و سخت افزار  و راه اندازی ارتباط onlineبین مناطق مختلف جغرافیایی

2

اتوماسیون اداری و SQL-office- html-ISA Server-NAT Server- Active directory 

TMG – Group policy- VMware – Cisco- Router Configuration

 

 

رديف

موسسه يا شرکت

سمت

کارهای انجام شده

از تاريخ

تا تاريخ

1

پارس سیستم

کارشناس نرم افزار و سخت افزار

نرم افزار –سخت افزار و شبکه

77/9/1

79/3/1

2

جهان سیستم

کارشناس نرم افزار و سخت افزار

نرم افزار –سخت افزار و شبکه

79/5/1

79/12/1

3

آوین تک

کارشناس نرم افزار و سخت افزار

اتوماسیون اداری- شبکه

79/12/1

80/12/1

4

مکث بین الملل

مدیر شبکه

شبکه و مدیر شبکه

82/5/15

82/9/10

5

شماران سیستم

مدیر پشتیبانی و IT

نرم افزار –سخت افزار- شبکه و نرم افزار یکپارچه

82/9/10

تا کنون