پویا الیشائی

پویا الیشائی

 

 

ردیف

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی

نام دانشگاه

1

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

دانشگاه آزاد

 

 

سمت

موسسه يا شرکت

مدیرعامل

شرکت راهبران شماران سیستم

برنامه نویس-مدیر واحد کنترل کیفی

شرکت شماران سیستم