دوشنبه, 02 اسفند 1395 ساعت 00:00

نرم افزار حسابداری صنعتی

نرم افزار حسابداری صنعتی 

مديران براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات سازمان، به گزارشات حسابداری صنعتی اتكاء مي‌نمايند.نرم افزار حسابداری صنعتی  ارایه شده توسطشرکت شماران سیستم اولین نرم افزار حسابداری صنعتی  در ایران است که به‌صورت بسته نرم افزاری آماده به شرکت‌های تولیدی عرضه شده و برمبنای ثبت عملیات واقعی تولید پردازش می‌شود. این نرم افزار علاوه بر حسابداری صنعتی  محصولات قادر است حسابداری صنعتی  کالاهای نیم ساخته را نیز به تفکیک مواد، دستمزد و سربار در ماه‌های مختلف سال محاسبه و گزارش نماید.گزارشات حسابداری صنعتی  بدون کوچکترین مغایرتی باگزارشات حسابداری مالی، فروش محصولات، گزارشات حسابداری و نرم افزار حسابداری صنعتی نبار تطابق دارد. این گزارشات به‌صورت ماهانه و سالانه و بر اساس روش دایمی ثبت موجودی‌ها ارایه می‌گردد. برآورد حسابداری صنعتی  محصولاتی که هنوز تولید آنها آغاز نشده و در مرحله سفارش است از ویژگی‌های منحصر به فرد این نرم افزار است.
 
دیدگاه حاکم بر بسته نرم افزاری حسابداری صنعتی  شرکت شماران سیستم دیدگاه عملیاتی است و روش مورد استفاده در محاسبات نیز روش نرمال است که بر اساس درخواست مشتری با توجه به ایجاد زیرساخت‌ها و بستر محاسبه حسابداری صنعتی  بر مبنای فعالیت قابلیت پیاده‌سازی حسابداری صنعتی  بر مبنای این روش نیز وجود دارد.
 
اهداف اساسی نرم افزار حسابداری صنعتی شماران عبارت است از:
 
 • تعیین، تجزیه و تفکیک درآمد و هزینه مؤسسات صنعتی
 • استفاده از اطلاعات مربوط به حسابداری صنعتی  محصولات و نیم‌ساخته‌های تولیدشده که به تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده آن به‌منظور کاهش هزینه‌ها با حفظ کارایی عملیات کمک می‌کند.
 • مقایسه عوامل تشکیل‌دهنده حسابداری صنعتی  با برآوردها و ظرفیت‌های موجود به‌منظور بررسی عملکرد سازمان (حسابداری سنجش مسئولیت)
 • فراهم نمودن امکان تهیه گزارش سود و زیان هر کالا
عمده‌ترین مزایای نرم افزار حسابداری صنعتی
 
 • ارایه اطلاعات دقیق و جزئی راجع به کلیه اقلام هزینه در مراحل مختلف تولید. چنانچه سیستم حسابداری مرحله‌ای مورد استفاده قرار گیرد این سیستم می‌تواند هزینه‌های هر مرحله از مراحل تولید یک محصول را به طور مشخص و جداگانه تعیین کند که این هزینه بعداً برای محاسبه حسابداری صنعتی  هر واحد از محصول تولیدشده مورد استفاده قرار گیرد و اگر از سیستم حسابداری حسابداری صنعتی  سفارشات استفاده شود، هزینه‌های هر سفارش در قسمت‌ها و مراحل مختلف جداگانه محاسبه و به حساب حسابداری صنعتی  همان سفارش منظور می‌شود.
 • تسهیم خودکار هزینه مراکز خدماتی به تولیدی
 • استفاده از کاردکس نیم‌ساخته به جای معادل آحاد
 • برآورد حسابداری صنعتی  قبل از تولید (کالاهایی که هنوز تولید آنها آغاز نشده است)
 • گزارش حاشیه سود فروش محصولات در پایان هرماه
 • اتکا به اطلاعات فراخوانی شده از سایر زیرسیستم‌ها
 • سادگی در محاسبات و دقت در گزارشات نرم افزار حسابداری صنعتی 
 • برآورد حسابداری صنعتی  در کوتاه‌ترین زمان
 
ضرورت به‌کارگیری نرم افزار حسابداری صنعتی :
 
 • دريافت و ثبت اطلاعات مراكز هزينه به تفكيك عوامل هزينه
 • دريافت و ثبت اطلاعات ريالي و تعدادي توليد، مصرف، خريد و فروش و ...
 • دريافت و ثبت اطلاعات مواد، محصولات و كاركرد ماشين آلات به تفكيك انواع كار (كار مستقيم، توقفات مجاز و ...)
 • محاسبه نرخ دقیقه كاركرد ماشين آلات و ارایه گزارش محاسبه به‌صورت كاركرد و نرخ دقيقه كاركرد
 • دريافت و ثبت اطلاعات ضرايب و مباني تسهيم هزينه و اولويت هاي تسهيم مراكز هزينه
 • ثبت اطلاعات دوره‌هاي مختلف تسهيم به‌منظور تهيه گزارشات مقايسه هزينه‌ها در دوره‌های متفاوت
 • دريافت و ثبت اطلاعات ساختار محصول (BOM)به‌صورت درختي
 • مشاهده مقدار مصرف مواد و قطعات در محصولات مختلف در نرم افزار حسابداری صنعتی 
 • مشاهده مقدار زمان كار مراكز هزينه در ساختار محصولات مختلف
 • محاسبه نقطه سر به سر و حاشيه سود فروش محصولات
 • محاسبه حسابداری صنعتی  بر مبناي قيمت استاندارد، ميانگين، آخرين خريد، ارزبري براساس مصرف واقعي و استاندارد مواد و ماشين آلات.
 • تعيين مواد خام (خريداري)، نيم ساخته و محصول نهايي توسط سيستم از طريق بررسي ساختارهاي محصول
 • امكان تعيين روش‌هاي مختلف تسهيم (يك طرفه، دو طرفه و...)
 •  امكان تعيين نرخ‌هاي مختلف به‌کارگیری ماشين آلات از طريق انتخاب محدوده هاي گوناگون انواع كار
 • امكان آزمايش برنامه‌هاي مختلف توليد و پیش‌بینی ميزان مواد و ماشين آلات موردنیاز نرم افزار حسابداری صنعتی 
 •  تعيين مغايرت به‌کارگیری ريالي/ تعدادي حول محورهاي مواد و ماشين آلات در سطوح كارخانه، محصولات و فرمول‌هاي ساخت
 
در این زیرسیستم بر اساس کلیه اطلاعات ثبت‌شده در زیرسیستم تولید که کلیه اطلاعات و مراحل تولید به‌صورت مقداری و بر اساس استانداردهای تولید ثبت‌شده بود اکنون ماهیت ریالی و آنالیز تحلیلی و همچنین مقایسه روند فعالیت محصولات ازنظر ریالی به‌صورت ماهانه یا دوره‌های مالی قابل‌محاسبه و گزارش‌گیری است و این گزارشات مبنای تصمیم‌گیری مدیریت بر اساس خروجی و یا حتی می‌توان اثر این گزارشات را بر استراتژی تولید و تغییر در برخی از روش‌های تولید اعمال نمود. به طور کلی فرایند تصمیم‌گیری مدیریت را در خصوص نحوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سازمانی یاری نماید.
 
پس از انجام محاسبه حسابداری صنعتی ، اساسی‌ترین موضوع نحوه گزارش دهی سیستم است که نرم افزار شماران در این خصوص دارای قابلیت بسیار بالایی در خصوص نحوه ارایه گزارشات است.
 
ازجمله مهم‌ترین و کاربردی‌ترین گزارشات نرم افزار حسابداری صنعتی می‌توان به گزارشات زیر اشاره نمود:
 
 • مواد مصرفی به تفکیک مرکز، پیمانکار و محصول
 • گزارش جذب سربار بر اساس محصول و مرکز
 • گزارش سربار واقعی به تفکیک مرکز و عوامل هزینه
 • گزارش بهای محصول در مراکز
 • گزارش حسابداری صنعتی  محصولات به تفکیک مرکز هزینه انبار و محصول نهایی با لحاظ نمودن تولید دوباره‌کاری
 • گزارش مغایرت جذب دستمزد و سربار به تفکیک مرکز هزینه
 • گزارش عملکرد حسابداری صنعتی  کالای فروش رفته و کنترل با حساب‌های مالی
 • گزارش آنالیز حسابداری صنعتی  به تفکیک، مواد، دستمزد، سربار و ضایعات برای کلیه‌ی مراحل تولید کالا
 • گزارش انحراف مواد از استاندارد
 • گزارش انحراف دستمزد از استاندارد
 • گزارش انحراف سربار از استاندارد
 • گزارش انحراف حسابداری صنعتی
 •  گزارش انحراف کلی مواد و ضایعات
 

نرم افزار حسابداری صنعتی 

مديران براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات سازمان، به گزارشات حسابداری صنعتی  اتكاء مي‌نمايند.نرم افزار حسابداری صنعتی  ارایه شده توسطشرکت شماران سیستم اولین نرم افزار حسابداری صنعتی  در ایران است که به‌صورت بسته نرم افزاری آماده به شرکت‌های تولیدی عرضه شده و برمبنای ثبت عملیات واقعی تولید پردازش می‌شود. این نرم افزار علاوه بر حسابداری صنعتی  محصولات قادر است حسابداری صنعتی  کالاهای نیم ساخته را نیز به تفکیک مواد، دستمزد و سربار در ماه‌های مختلف سال محاسبه و گزارش نماید.گزارشات حسابداری صنعتی  بدون کوچکترین مغایرتی باگزارشات حسابداری مالی، فروش محصولات، گزارشات حسابداری انبار تطابق دارد. این گزارشات به‌صورت ماهانه و سالانه و بر اساس روش دایمی ثبت موجودی‌ها ارایه می‌گردد. برآورد حسابداری صنعتی  محصولاتی که هنوز تولید آنها آغاز نشده و در مرحله سفارش است از ویژگی‌های منحصر به فرد این نرم افزار است.
 
دیدگاه حاکم بر بسته نرم افزاری حسابداری صنعتی  شرکت شماران سیستم دیدگاه عملیاتی است و روش مورد استفاده در محاسبات نیز روش نرمال است که بر اساس درخواست مشتری با توجه به ایجاد زیرساخت‌ها و بستر محاسبه حسابداری صنعتی  بر مبنای فعالیت قابلیت پیاده‌سازی حسابداری صنعتی  بر مبنای این روش نیز وجود دارد.
 
 
 
اهداف اساسی نرم افزار حسابداری صنعتی شماران عبارت است از:
 
 • تعیین، تجزیه و تفکیک درآمد و هزینه مؤسسات صنعتی
 • استفاده از اطلاعات مربوط به حسابداری صنعتی  محصولات و نیم‌ساخته‌های تولیدشده که به تحلیل عناصر تشکیل‌دهنده آن به‌منظور کاهش هزینه‌ها با حفظ کارایی عملیات کمک می‌کند.
 • مقایسه عوامل تشکیل‌دهنده حسابداری صنعتی  با برآوردها و ظرفیت‌های موجود به‌منظور بررسی عملکرد سازمان (حسابداری سنجش مسئولیت)
 • فراهم نمودن امکان تهیه گزارش سود و زیان هر کالا 
 
عمده‌ترین مزایای نرم افزار حسابداری صنعتی
 
 • ارایه اطلاعات دقیق و جزئی راجع به کلیه اقلام هزینه در مراحل مختلف تولید. چنانچه سیستم حسابداری مرحله‌ای مورد استفاده قرار گیرد این سیستم می‌تواند هزینه‌های هر مرحله از مراحل تولید یک محصول را به طور مشخص و جداگانه تعیین کند که این هزینه بعداً برای محاسبه حسابداری صنعتی  هر واحد از محصول تولیدشده مورد استفاده قرار گیرد و اگر از سیستم حسابداری حسابداری صنعتی  سفارشات استفاده شود، هزینه‌های هر سفارش در قسمت‌ها و مراحل مختلف جداگانه محاسبه و به حساب حسابداری صنعتی  همان سفارش منظور می‌شود.
 •  تسهیم خودکار هزینه مراکز خدماتی به تولیدی
 • استفاده از کاردکس نیم‌ساخته به جای معادل آحاد
 • برآورد حسابداری صنعتی  قبل از تولید (کالاهایی که هنوز تولید آنها آغاز نشده است)
 • گزارش حاشیه سود فروش محصولات در پایان هرماه
 • اتکا به اطلاعات فراخوانی شده از سایر زیرسیستم‌ها
 • سادگی در محاسبات و دقت در گزارشات
 • برآورد حسابداری صنعتی  در کوتاه‌ترین زمان
ضرورت به‌کارگیری نرم افزار حسابداري حسابداری صنعتی :
 
 • دريافت و ثبت اطلاعات مراكز هزينه به تفكيك عوامل هزينه
 • دريافت و ثبت اطلاعات ريالي و تعدادي توليد، مصرف، خريد و فروش و ...
 • دريافت و ثبت اطلاعات مواد، محصولات و كاركرد ماشين آلات به تفكيك انواع كار (كار مستقيم، توقفات مجاز و ...)
 • محاسبه نرخ دقیقه كاركرد ماشين آلات و ارایه گزارش محاسبه به‌صورت كاركرد و نرخ دقيقه كاركرد
 • دريافت و ثبت اطلاعات ضرايب و مباني تسهيم هزينه و اولويت هاي تسهيم مراكز هزينه
 • ثبت اطلاعات دوره‌هاي مختلف تسهيم به‌منظور تهيه گزارشات مقايسه هزينه‌ها در دوره‌های متفاوت
 • دريافت و ثبت اطلاعات ساختار محصول (BOM)به‌صورت درختي
 • مشاهده مقدار مصرف مواد و قطعات در محصولات مختلف
 • مشاهده مقدار زمان كار مراكز هزينه در ساختار محصولات مختلف
 • محاسبه نقطه سر به سر و حاشيه سود فروش محصولات
 • محاسبه حسابداری صنعتی  بر مبناي قيمت استاندارد، ميانگين، آخرين خريد، ارزبري براساس مصرف واقعي و استاندارد مواد و ماشين آلات.
 • تعيين مواد خام (خريداري)، نيم ساخته و محصول نهايي توسط سيستم از طريق بررسي ساختارهاي محصول
 • امكان تعيين روش‌هاي مختلف تسهيم (يك طرفه، دو طرفه و...)
 • امكان تعيين نرخ‌هاي مختلف به‌کارگیری ماشين آلات از طريق انتخاب محدوده هاي گوناگون انواع كار
 • امكان آزمايش برنامه‌هاي مختلف توليد و پیش‌بینی ميزان مواد و ماشين آلات موردنیاز
 • تعيين مغايرت به‌کارگیری ريالي/ تعدادي حول محورهاي مواد و ماشين آلات در سطوح كارخانه، محصولات و فرمول‌هاي ساخت
 
در این زیرسیستم بر اساس کلیه اطلاعات ثبت‌شده در زیرسیستم تولید که کلیه اطلاعات و مراحل تولید به‌صورت مقداری و بر اساس استانداردهای تولید ثبت‌شده بود اکنون ماهیت ریالی و آنالیز تحلیلی و همچنین مقایسه روند فعالیت محصولات ازنظر ریالی به‌صورت ماهانه یا دوره‌های مالی قابل‌محاسبه و گزارش‌گیری است و این گزارشات مبنای تصمیم‌گیری مدیریت بر اساس خروجی و یا حتی می‌توان اثر این گزارشات را بر استراتژی تولید و تغییر در برخی از روش‌های تولید اعمال نمود. به طور کلی فرایند تصمیم‌گیری مدیریت را در خصوص نحوه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری سازمانی یاری نماید.
 
پس از انجام محاسبه حسابداری صنعتی ، اساسی‌ترین موضوع نحوه گزارش دهی سیستم است که نرم افزار شماران در این خصوص دارای قابلیت بسیار بالایی در خصوص نحوه ارایه گزارشات است.
 
ازجمله مهم‌ترین و کاربردی‌ترین گزارشات نرم افزار حسابداری صنعتی می‌توان به گزارشات زیر اشاره نمود:
 
 • مواد مصرفی به تفکیک مرکز، پیمانکار و محصول 
 • گزارش جذب سربار بر اساس محصول و مرکز
 • گزارش سربار واقعی به تفکیک مرکز و عوامل هزینه
 • گزارش بهای محصول در مراکز با نرم افزار حسابداری صنعتی 
 • گزارش حسابداری صنعتی  محصولات به تفکیک مرکز هزینه انبار و محصول نهایی با لحاظ نمودن تولید دوباره‌کاری
 • گزارش مغایرت جذب دستمزد و سربار به تفکیک مرکز هزینه
 • گزارش عملکرد حسابداری صنعتی  کالای فروش رفته و کنترل با حساب‌های مالی
 • گزارش آنالیز حسابداری صنعتی  به تفکیک، مواد، دستمزد، سربار و ضایعات برای کلیه‌ی مراحل تولید کالا
 • گزارش انحراف مواد از استاندارد
 • گزارش انحراف دستمزد از استاندارد
 • گزارش انحراف سربار از استاندارد
 • گزارش انحراف حسابداری صنعتی
 • گزارش انحراف کلی مواد و ضایعات
 
منتشرشده در نرم افزارها
یکشنبه, 18 مرداد 1394 ساعت 00:00

بهای تمام شده

بهای تمام شده

 

تعریفی کوتاه از بهای تمام شده:

حسابداری صنعتی و یا بهای تمام شده زیرمجموعه ای از هنر و فن حسابداری می باشد.

وظیفه بهای تمام شده: گردآوری اطلاعات مرتبط با هزینه و بهای تمام شده محصولات تولیدی و ... نیز می باشد.حسابداری صنعتی یا بهای تمام شده که گاهی آن را حسابداری مدیریت می نامند می توان گفت که یک عامل مهم می باشد که در اختیار مدیر قرار دارد. مهمترین کاربرد حسابداری بهای تمام شده بیشتر در کارخانجات تولیدی بزرگ می باشد اما امروزه از حسابداری بهای تمام شده در بیشتر موسسات استفاده می کنند.مانند دانشگاه ، بیمارستان و ...

منتشرشده در مقالات
یکشنبه, 21 تیر 1394 ساعت 00:00

بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)

بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)

 

(بهای تمام شده)افزايش حجم فعالیت ها و پيچيدگي اقتصاد وتجارت در جهان کنوني از یکسو و رشد و شكوفايي بنگاه های اقتصادي از سوی دیگر(بهای تمام شده)، نگاه سرمايه گذاران و تصميم گيرندگان را بيش از پيش به اطلاعات حسابداري و تجزیه و تحلیل آن معطوف نموده است.(بهای تمام شده)

 

منتشرشده در مقالات
شنبه, 17 خرداد 1393 ساعت 00:00

حسابداری صنعتی


حسابداری صنعتی

1. پیشگفتار
امروزه سیستم‌های اطلاعاتی که به صورت واقعاً یکپارچه طراحی می‌شوند، دارای ارزش بسیاری برای مدیران سازمان‌ها هستند. زیرا مدیران بر اساس گزارشات سیستم‌های جامع و یکپارچه می‌توانند تصمیمات سریع و مناسبی را اتخاذ نمایند. لذا شرکت شماران سیستم از ابتدای فعالیت خود تاکنون توانسته است جایگاه خود را به عنوان اولین مجری پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعات مدیریت جامع و یکپارچه در میان بنگاه‌های اقتصادی فعال تثبیت نماید.
شرکت شماران سیستم با در اختیار داشتن نیروهای متخصص، جزء معدود شرکت‌های ارائه‌دهنده راهکار ERP و تنها شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزار تولید و بهای تمام‌شده به عنوان محصول آماده است که با بهره‌مندی از واحد تحقیق و توسعه در حال گسترش و بروز رسانی دایمی نرم‌افزارها می‌باشد. همچنین این شرکت با مجموعه مستقل و کارآمد خدمات پس از فروش و ارائه راهکار استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزار تا مرحله Turn Key و خدمت رسانی به بیش از هزار مشتری در صنایع گوناگون، سهم بالایی از رضایتمندی مشتریان را به خود اختصاص داده است.
شرکت شماران سیستم به عنوان اولین و باسابقه‌ترین مجری پیاده‌سازی نرم‌افزارهای جامع و یکپارچه در بسیاری از صنایع گوناگون کشور، با ارائه راهکارهای جامع و اختصاصی، اقدام به توسعه قابلیت‌های مدیریتی سازمان‌ها نموده است. علاوه بر آن نرم‌افزارهای این شرکت متناسب با گسترش کسب‌وکارها به طور مداوم در حال بهینه‌سازی و توسعه می‌باشد.
نرم‌افزارهای جامع و یکپارچه شماران سیستم را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
 " پویا" برای شرکت‌های بزرگ و متوسط تولیدی، صنعتی و بازرگانی شامل 40 زیرسیستم
 " تعهدی" برای وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، پارک‌های علم و فناوری و ..... که موظف به پیاده‌سازی حسابداری تعهدی هستند.
 " بهای تمام‌شده" برای کلیه شرکت‌های تولیدی و صنعتی با قابلیت ارتباط با سایر نرم‌افزارها
 " پیمانکاری" برای شرکت‌های پیمانکار و مشاور
 " اتوماسیون اداری" برای کلیه شرکت‌ها
 " نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمان با رویکرد مدیریت هوشمند فرآیندهای کسب‌وکار " برای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و پروژه‌های در سطح ملی
در این مستند به منظور پاسخگویی به نیاز آن سازمان محترم و آشنایی بیشتر با محصولات و توانمندی‌های شرکت شماران سیستم، از میان محصولات فوق به معرفی قابلیت‌های "نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا صنعتی" در حوزه¬های مالی، اداری ، بازرگانی و صنعتی پرداخته شده است.

2. معرفی نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا صنعتی
در این مستند به‌منظور پاسخگویی به نیاز آن مجموعه محترم و آشنایی بیشتر با محصولات و توانمندی‌های شرکت شماران سیستم، از میان محصولات فوق به معرفی قابلیت‌های "نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا صنعتی" پرداخته شده است.
نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا شامل 40 زیرسیستم در حوزه‌های مالی و مدیریت، حسابداری بهای تمام شده ،منابع انسانی، زنجیره تامین، تولید و مدیریت ارتباط با مشتری به شرح ذیل می‌باشد:
2ـ1. امکانات عمومی نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا صنعتی
 فراگیر بودن (مالی، انبار، بازرگانی، تولید، مهندسی، برنامه‌ریزی، اداری، مدیریتی و...)
 استفاده از بانک اطلاعاتی مشترک برای کلیه فعالیت‌ها
 ثبت لحظه‌ای اطلاعات در همه بخش‌ها
 گزارشات مدیریتی متنوع از بخش‌های مختلف نرم‌افزار
 محاسبه مکانیزه بهای تمام‌شده محصولات و مراحل تولید
 یکپارچگی کامل بین بخش‌های مختلف نرم‌افزار و زیرسیستم‌ها به گونه‌ای که با ورود اطلاعات در یک قسمت به طور اتوماتیک در کلیه بخش‌های نرم‌افزار ثبت می‌گردد.
 صدور اتوماتیک کلیه اسناد حسابداری با انجام هر عملیاتی که پیامد مالی داشته باشد.
 ارسالی تمامی گزارشات به محیط Internet Explorerـ Wordـ Excel
 تهیه انواع نمودار به صورت ستونی و دایره‌ای برای هر سطح از گزارش
 طراحی چاپ فرم‌های سیستم به دلخواه کاربر
 محاسبه مکانیزه بهای تمام‌شده محصولات به تفکیک هر فعالیت
 تهیه گزارشات سلسه مراتبی از بالاترین سطح تا جزیی‌ترین بخش
 جستجو در تمامی فرم‌ها و گزارشات به صورت گسترده
 اجرای سیستم به صورت آنلاین بین نقاط مختلف جغرافیایی با استفاده از خطوط پر سرعت
 پشتیبانی آنلاین از طریق خطوط پر سرعت
 تهیه گزارشات از پایین‌ترین سطح تفصیل تا سطح کل
 قابلیت طراحی گزارشات برای گردش تفصیل‌ها
 طراحی نرم‌افزار گزارش ساز با کاربری راحت
 قابلیت تعریف کدینگ سطوح شناور و تعیین تعداد ارقام کل و معین و تفصیل توسط کاربر
 امکان ایجاد ارتباط بین تفصیل‌ها برای کمترین ورود دیتا در صدور اسناد مکانیزه
 امکان تعریف نامحدود انواع تفصیل در نرم‌افزار

2-3. زیرسیستم‌های نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا صنعتی
2ـ3ـ1. مالی و مدیریت
2-3-1-1.حسابداری
امکانات
 تعریف سطوح مختلف حساب‌ها در 20 سطح شامل؛ گروه حساب‌ها، سرفصل کل، معین و هفت سطح تفصیلی نوع اول و ده سطح تفصیلی نوع دوم
 تعریف تعداد رقم‌های کدهای کل، معین، تفصیلی به دلخواه
 تعریف حساب‌های تفصیلی به صورت یگانه (انحصاری)
 تعریف الگوی اسناد توسط کاربر
 ارائه کدینگ پیش‌فرض منطبق با استانداردهای حسابداری و حسابرسی به همراه ساختار درختی
 صدور خودکار اسناد حسابداری عملیات و ثبت در نرم‌افزار حسابداری
 ثبت اسناد به صورت پیش‌نویس، تأییدشده، تصویب‌شده
 ثبت اسناد به صورت ارزی
 طبقه‌بندی و فیلترینگ اسناد بر اساس عملیات دریافت، پرداخت، فروش، بهای تمام‌شده، تنخواه و ...
 ثبت ماهانه اسناد، حقوق، بازخرید خدمت، عیدی، استهلاک و بهای تمام‌شده
 تهیه سند کل، روزانه و ماهانه برای ثبت دفاتر قانونی
 درج، حذف، شماره‌گذاری مجدد اسناد
 تعریف مشخصات وام دریافتی همراه کد و شرح وام‌ها
 تعریف مبلغ، تعداد اقساط، مبلغ هر قسط و مبلغ بهره برای هر وام
 تفکیک اصل و بهره هر قسط پرداختی
 امکان بررسی حساب‌های تفصیلی در سال‌های مختلف
 امکان مقایسه بدهکار و بستانکار هر حساب در سطح کل ،معین و تفصیلی
 بستن حساب‌های موقت، دایم، صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه در پایان سال مالی
 انتقال اسناد به صورت موردی و گروهی از یک شرکت به شرکت دیگر
 امکان ارتباط کدینگ دوم و ارائه گزارشات و صورت‌های مالی بر اساس کدینگ دوم


گزارشات
 گزارش مرور حساب‌ها به صورت هم‌زمان کل، معین و تفصیلی و رویت دفاتر هر حساب تا مرحله سند حسابداری
 گزارش تراز حساب‌ها به تفکیک چهار، شش و هشت ستونی
 گزارش دفاتر و ترازهای مالی و اداری با انتخاب دوره خاص، از سند تا سند، از کد تا کد
 گزارش مغایرت داخل هر حساب به صورت مغایرت بدهکار یا بستانکار و مغایرت مانده
 گزارش حساب اشخاص به صورت تفکیک هر حساب یا کل عملیات و حساب تضمین اشخاص
 گزارش هزینه‌ها به تفکیک دوایر و عوامل هزینه
 گزارش مقایسه‌ای هزینه‌های دو سالانه
 گزارش ماتریس جدول عوامل و مراکز هزینه
 گزارش اقساط پرداختی و مانده وام‌ها
 گزارش هزینه بهره سال جاری و سال‌های آتی برای وام‌ها
2-3-1-2.خزانه‌داری
امکانات
 صدور برگ دریافت و پرداخت ارزی ـ ریالی
 ثبت و نگهداری کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها به صورت نقد و چک (طبقه‌بندی منابع و مصارف سازمان)
 ثبت انتقال وجوه داخل سازمانی
 ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره
 ثبت و کنترل چک‌های دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد
 ثبت و کنترل چک‌های پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، برداشت، برگشت، ابطال و استرداد چک‌ها
 ثبت و نگهداری چک‌های تضمینی به نفع و عهده شرکت
 ثبت و کنترل پرداختی بابت سفارشات خارجی
 امکان معرفی سریال دسته چک‌های دریافتی از بانک‌ها و چاپ چک بانک‌های مختلف
 امکان راس‌گیری چک‌ها
 امکان راس گیری خرید و فروش
 ثبت و کنترل وام‌های دریافتی
 امکان صدور پیش‌نویس تنخواه‌گردان
 ثبت مکانیزه تنخواه‌گردان
 دریافت اطلاعات بانک‌ها و ورود آن به خزانه‌داری به منظور تهیه گزارش مغایرت بانک‌ها
 امکان رفع مغایرت بانکی داخلی.دفتر ،بانک و بانک با دفتر
گزارشات
 گزارش موجودی صندوق و بانک در مقاطع زمانی مختلف
 گزارش وضعیت چک‌های دریافتی، نزد صندوق، واگذارشده، نقد و وصول‌شده و ... به تفکیک اشخاص یا به صورت کلی
 گزارش چک‌های پرداختی شامل چک‌های برداشت‌شده و معوق
 گزارش سوابق اسناد دریافتنی و پرداختنی به تفکیک هر سند
 گزارش سر رسید چک‌های دریافتی و پرداختی به تفکیک هر ماه
 گزارش برآورد نقدینگی برای تاریخ روز و تاریخ‌های آینده (به صورت نقد و چک، تعهدی و پیش‌بینی دریافتی‌ها و پرداختی‌ها )
 گزارشات تنخواه‌گردان
 گزارش مغایرت بانکی و تنظیم صورت مغایرت
2-3-1-3.دارایی ثابت
امکانات
 ثبت کارت دارایی بر اساس نوع دارایی، مرکز هزینه، محل استقرار، نحوه استهلاک، تاریخ بهره‌برداری و ...
 امکان تعیین روش و نرخ استهلاک
 امکان تکثیر دارایی به تعداد لازم
 تخصیص شماره اموال به دارایی
 امکان ثبت قیمت کارشناسی و سایر هزینه‌ها در کارت اموال
 ثبت رویدادهای مختلف دارایی نظیر جابجایی بین مراکز، تعمیرات اساسی، تحویل انبار، فروش و اسقاط
 امکان شناسایی و ثبت هزینه استهلاک دارایی‌های بلااستفاده
 تغیر دارایی با در نظر گرفتن تأثیر آن روی استهلاک
 قابلیت ثبت نقل و انتقال و دارایی
 محاسبه استهلاک ماهانه دارایی
 ثبت سود و زیان حاصل از فروش دارایی‌
گزارشات
 گزارش دارایی ثابت به تفکیک محل دارایی
 گزارش دارایی‌ها به تفکیک نوع دارایی و مراکز هزینه
 گزارش دارایی‌ها به تفکیک تحویل‌گیرندگان
 گزارش کامل استهلاک دارایی‌ها به صورت ماهانه و سالانه
 گزارش دارایی‌های فروش رفته
 گزارش دارایی‌های اسقاط شده
2-3-1-4.صورت‌های مالی
امکانات
 تعریف پارامترهای صورت‌های مالی مورد نظر
 تعریف صورت‌های مالی متنوع مانند سود و زیان، ترازنامه، صورت گردش وجوه نقد و ... توسط کاربر
 تهیه صورت‌های مالی بر اساس تاریخ و سند دلخواه
 تعریف نسبت‌های مالی متنوع
 تعریف یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی
گزارشات
 گزارش مقایسه‌ای صورت‌های مالی تعریف‌شده
 گزارش مقایسه‌ای نسبت‌های مالی
 گزارش تغییرات حساب‌ها جهت گردش وجوه نقد
 گزارش یادداشت‌های همراه (یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی) و ارسال به محیط Excel
2-3-1-5.گزارش ساز
 دریافت فیلد‌های اطلاعات از بانک اطلاعاتی نرم‌افزار (MS SQL SERVER) به صورت فارسی و تهیه گزارش مورد نیاز
 ارسال نتیجه اطلاعات به فرمت‌های مختلف مانند:EXCEL ,HTML ,XML
 امکان چاپ، پیش‌نمایش چاپ و تغییرات کامل تنظیمات چاپ
 امکان نشانه‌گذاری شرطی بر روی جدول نمایش گزارش
 طراحی گزارشات عادی یا چندبعدی توسط کاربر
 انتخاب ستون‌ها، سطرها و تعریف عنوان ستون‌ها
 طراحی گزارش با استفاده از ابزارهای پیشرفته
 امکان انتخاب شاخص‌ها و فیلدهای بانک اطلاعاتی
 تعریف محدوده‌های مختلف گزارشگری
 استفاده و ترکیب فیلدها
 توانایی محاسباتی و تغییر در نتیجه عملیات
 مرتب‌سازی فیلدهای انتخاب‌شده
 انتخاب فیلدها به صورت DRAG & DROP
 ایجاد گروه‌های مختلف اطلاعاتی در سطرها یا ستون‌ها
 نوشتن QUERY توسط کاربران از بانک‌های اطلاعاتی
 ذخیره‌سازی مدل‌های مختلف گزارش که توسط کاربر به وجود آمده در لیست گزارشات با نام دلخواه
 ذخیره‌سازی نتیجه گزارشات طراحی‌شده
 طبقه‌بندی گزارشات برای هر زیرسیستم به صورت جداگانه
 نمایش چارت به صورت هم‌زمان با انتخاب اطلاعات در جدول گزارش
 امکان انتخاب فیلدها و ستون‌های گزارش از داخل فرم‌ها و ایجاد Query در همان لحظه
 امکان تولید اتوماتیک Query ها توسط کاربر با انتخاب تمام آیتم‌های موجود در نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا
 فعال شدن منوی اجرای گزارشات پویا در تمام زیرسیستم‌های برنامه به‌طوریکه به صورت خودکار گزارشات تولیدشده از طریق گزارش ساز به لیست گزارشات هر زیرسیستم اضافه می‌گردد. به طور مثال گزارشات مرتبط با انبار به طور خودکار به لیست گزارشات زیرسیستم انبار در نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا اضافه می‌گردد.
2-3-1-6.نرم‌افزار سهام
امکانات
 تعریف مشخصات کامل سهامداران
 رویت لیست سهامداران بر روی منوی اصلی
 تکمیل فرم نقل و انتقال سهام بر اساس گزارشات سازمان بورس
 ثبت واریز نقدی توسط سهامدار
 محاسبه افزایش سرمایه از محل سود و سایر پرداخت‌ها
 صدور برگ ورود به جلسه مجمع عمومی
 صدور لیست حاضرین در مجمع
 صدور فیش پرداخت سهام
 چاپ برگه سهام
گزارشات
 گزارش مشخصات سهامداران و مانده سهام
 گزارش وضعیت پرداخت و سود به سهامداران
 گزارش صورت وضعیت سهامداران
 گزارش نقل و انتقال سهام در بورس
 گزارش حق تقدم و مانده آن
 گزارش بازخرید سهام
 گزارش کاردکس سهام سهامداران
2-3-1-7.نرم‌افزار بودجه
امکانات
 ثبت بودجه فروش محصولات بر اساس هر محصول
 ثبت بودجه در آمد شرکت به تفکیک درآمد
 بودجه تولید محصول
 بودجه مصرف مواد اولیه بر اساس بودجه تولید
 محاسبه خرید مواد اولیه بر اساس بودجه تولید
 محاسبه ریالی خرید مواد اولیه
 محاسبه ظرفیت مراکز تولیدی
 محاسبه هزینه‌های تولیدی، پشتیبانی و خدماتی
 تسهیم هزینه واحدهای خدماتی به تولیدی
 محاسبه بودجه بهای تمام‌شده محصولات
 تجزیه زمانی مطالبات و تعهدات
 تنظیم بودجه نقدی و سرمایه‌ای
 محاسبه ورود وجوه نقد فعالیت‌های عملیاتی
گزارشات
 گزارش هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی سال جاری و سال بودجه
 گزارش عملکرد و سود و زیان سال جاری و بودجه
 گزارش بودجه فروش و درآمد سال جاری و بودجه
 گزارش نرخ جذب هزینه‌های سال جاری و بودجه
 گزارش بهای تمام‌شده محصولات سال جاری و بودجه
 گزارش سود و زیان سال جاری و بودجه
 گزارش ترازنامه سال جاری و بودجه
2ـ3ـ2.حسابداری بهای تمام شده
2ـ3ـ2-1.نرم‌افزار بهای تمام شده
امکانات
 امکان تعریف مراکز هزینه با درج مبانی تسهیم
 استفاده از کاردکس نیم‌ساخته به‌جای جدول معادل آحاد
 محاسبه نرخ ساعتی دستمزد مراکز هزینه به‌تفکیک ماه و سال
 امکان ثبت نرخ ساعتی دستمزد بر اساس زمان حضور فیزیکی، زمان کارکرد و زمان تولید
 محاسبه بهای تمام شده به‌تفکیک ماه و صدور سند حسابداری
 محاسبه حاشیه سود ماهانه و سالانه فروش محصولات
 امکان ثبت و کنترل ضایعات عادی و غیر عادی
 امکان ثبت و کنترل توقفات
گزارشات
 مواد مصرفی به‌تفکیک مراکز هزینه، پیمانکار و محصول
 گزارش جذب سربار بر اساس محصول و مرکز
 گزارش سربار واقعی به‌تفکیک مرکز و عوامل هزینه
 گزارش بهای محصول در مراکز
 گزارش بهای تمام شده محصولات به‌تفکیک مرکز هزینه و محصول نهایی با لحاظ نمودن تولید دوباره کاری
 گزارش مغایرت جذب دستمزد و سربار به‌تفکیک مرکز هزینه
 گزارش عملکرد بهای تمام شده کالای فروش رفته و کنترل با حساب‌های مالی
 گزارش آنالیز بهای تمام شده به‌تفکیک، مواد، دستمزد، سربار و ضایعات برای کلیه‌ی مراحل تولید کالا
 گزارش انحراف از استاندارد به‌تفکیک مواد، دستمزد و سربار
 گزارش انحراف بهای تمام شده
 گزارش انحراف کلی مواد و ضایعات
 گزارش برآورد بهای تمام شده

 


2ـ3ـ2-2.نرم‌افزار برآورد بهای تمام شده
امکانات
 امکان برآورد بهای تمام شده برای تولید محصولات جدید
- تعریف نرخ جذب مواد بر اساس کد کالا به‌تفکیک نرخ واقعی یا استاندارد
- تعریف برآورد بهای تمام شده محصول به‌تفکیک محصول یا خریدار با احتساب نرخ مواد، دستمزد و نرخ دستمزد پیمانکار
- فرمول‌های ساخت برآورد بهای تمام شده با درج مواد قطعات مصرفی، محصولات فرعی و ضایعات و نفر ساعت و ماشین ساعت
گزارشات
 گزارش برآورد بهای تمام شده با استفاده از فرمول‌های برآوردی
 گزارش برآورد بهای تمام شده با استفاده از فرمول‌های اصلی
2ـ3ـ2-3.نرم‌افزار تسهیم هزینه
امکانات
 تعریف مبانی تسهیم هزینه
 امکان تسهیم خودکار مراکز خدماتی به مراکز تولیدی
 تعریف روش تسهیم هزینه های واحدهای خدماتی به یکدیگر و به واحدهای تولیدی
 تهیه جدول تسهیم ثانویه و تخصیص هزینه‌های سربار مراکز خدماتی به تولیدی
 امکان تهیه نرخ ساعتی دستمزد به‌تفکیک هر ماه به سه حالت؛ نرخ بر اساس کارکرد، حضور فیزیکی و زمان تولید
 امکان جایگزینی نرخ جذب سربار با نرخ محاسبه شده
گزارشات
 گزارش تسهیم هزینه مراکز خدماتی به سایر دوایر خدماتی و تولیدی
 گزارش نرخ جذب بر اساس کارکرد واقعی
 گزارش انحراف به تفکیک مواد، دستمزد و سربار
 گزارش انحراف به تفکیک زمان تولید
 گزارش انحراف به تفکیک حضور فیزیکی

 

 

 

2ـ3ـ3. بازرگانی و زنجیره تامین
2ـ3ـ3-1.خرید
امکانات
 تعریف بخشنامه‌های خرید و تعیین قیمت‌های خرید
 امکان تأیید درخواست خرید
 ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید به صورت ریالی و ارزی
 چاپ فاکتور خرید
 صدور صورتحساب هزینه برای خدمات دریافت شده
 تسهیم هزینه‌های جانبی تامین کالا به فاکتور خرید مانند حمل، انبارداری، ترخیص و ....
 لیست خلاصه صورت حساب‌ها
گزارشات
 ارائه آمار خرید بر اساس گروه کالا
 ارائه لیست مقایسه‌ای تسویه فاکتورها
 لیست خلاصه فاکتورهای خرید
 لیست فاکتورهای برگشت از خرید
 گزارش دوره‌ای خرید
 گزارش خرید از اشخاص به تفکیک فاکتور و اقلام کالا
 گزارش خرید کالاها
 گزارش خرید از طریق تنخواه
 گزارش رسید مصرف مستقیم
 گزارش خرید به تفکیک کالا
 گزارش خرید سه ماهه برای ارائه به سازمان‌های ذیربط

2ـ3ـ3-2.قرارداد خرید
امکانات
 فرم قرارداد خرید به صورت ریالی و ارزی
 اعلامیه ورود کالا برای کالاهایی که بایستی کنترل کیفیت شوند
 برگشتی کالای مردودی که توسط کنترل کیفیت رد شده‌اند
 گزارش واحد کنترل کیفی بر اساس تأیید، مردود و مشروط
 رسید انبار مقادیر شمارش‌شده
 رسید انبار مقادیر شمارش‌شده فاکتور ارزی
 امکان صدور اعلامیه ورود کالا بر اساس قرارداد و جدول قطعات رسیده
گزارشات
 گزارشات ریالی و ارزی
 گزارش قراردادهای خرید
 گزارش مقایسه اقلام رسیده (مالی)
 گزارش مقایسه اقلام رسیده (مدیریت)
 گزارش روزانه کنترل کیفیت
 گزارش وضعیت اقلام داده
 گزارش خلاصه وضعیت یک قرارداد
 گزارش پرداخت به سازندگان
2ـ3ـ3-3.سفارشات خارجی
امکانات
 تعریف مشخصات تأمین‌کنندگان همراه با کد ،شماره فنی و کشور سازنده
 ثبت پروفرما و سفارش برای کالاها
 تعریف مجوزهای ثبت سفارش
 تعریف مبادی ورود و خروج کالا
 تعریف مشخصه‌های نوع حمل
 معرفی بانک‌های کارگزار و گمرکات
 معرفی انواع هزینه در سفارشات خارجی
 فرم نحوه تامین ارز
 تعریف انواع خرید سفارشات خارجی
 تعریف انواع بازرسی
 تعریف نحوه ترخیص کالا
 ثبت پروفرما و سفارش برای کالاها
 ثبت مجوزهای لازم جهت سفارشات
 فرم ثبت انجام امور بیمه‌ای یک سفارش
 ثبت گشایش اعتبار اسنادی با مشخصات کامل
 اعلام زمان‌های حمل کالا از مبدا تا مقصد
 ثبت و کنترل انجام امور گمرکی و ترخیص کالا و حق‌العمل کار مربوطه
 حمل داخلی از گمرک تا مقصد
 صدور فرم رسید کالا مرتبط با نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار
 ثبت پرداخت‌های مرتبط با اعتبارات اسنادی
 امکان تسهیم هزینه‌های سفارشات خارجی
گزارشات
 گزارش جامع پیگیری سفارشات
 گزارش بهای تمام‌شده سفارشات محموله
2ـ3ـ3-4.نرم‌افزار انبار و کالا
امکانات
 تعریف کالاها و انبارهای مختلف بدون محدودیت
 استفاده از حروف و اعداد برای کدینگ کالاها
 تعریف کدهای مختلف برای هر کالا (کد کالا، شماره فنی، شماره سریال، شماره ردیابی، ایران کد و کد اجزا)
 امکان ردیابی کالا و مواد در محصولات تولیدی
 امکان شناسایی ویژه برای هر کالا
 ثبت کاردکس کالا به صورت اتوماتیک پس از هر رویداد
 صورت گردش کالا به تفکیک انبار، نوع کالا و گروه کالا
 نمايش مانده موجودی کالا بر اساس فيلتر تاريخ در کاردکس
 امکان آناليز بهاي تمام‌شده هر کالا به‌تفکيک مواد، سربار، دستمزد، ضايعات در چاپ کاردکس کالا
 امکان تعریف مشخصات پارامتريک سريال کالاها به ازاي هر گروه کالا
 ثبت فرم‌ انبارگردانی بر اساس تعریف دو واحد و مقدار متفاوت برای هر کالا و یا محصول
 امکان ثبت و کنترل نقطه سفارش هر کالا
 امکان کنترل عملکرد پیمانکاران (سازندگان کالا)
 امکان کنترل عملکرد سازمان برای کارفرمایان بیرون از سازمان
 امکان تعریف دسترسی کاربران به انبارها
 قابلیت اضافه شدن 10 مشخصه به مفهوم کالا از جمله، وزن، مقدار، میزان مصرفی، کد و ... (سریال کالا)
 تعریف سرفصل مشخصه‌های کالا به صورت پارامتریک
 امکان ورود اطلاعات مشخصه‌های کالا در تمامی گردش‌های انبار، تولید و بازرگانی
 امکان چاپ برچسب (Label) از برنامه در تمامی روندهای تولیدی
 امکان استفاده از بارکد خوان
 قابلیت Import سریال کالا در هر مرحله از تولید از فایل‌های Access و Excel
 امکان ثبت لحظه‌ای سریال کالا در فرآیندهای انبار، تولید و بازرگانی
 امکان رزرواسیون کالا
 گروه‌بندی کالا براساس نوع کالا ،گروه و زیرگروه کالا و ....( تولید کد Code Generator)
 امکان تعریف برند کالا
گزارشات
 ارائه آمار مصرف بر اساس هر گروه کالا
 لیست نقطه سفارش کالاها، میزان سفارش و زمان تامین مواد و کالا
 لیست موجودی کالا بر اساس سفارش، گروه کالا و کدکالا
 لیست کلی موجودی کالا بر اساس گروه کالا، کد کالا و نوع کالا
 لیست کالاهای کم گردش بر اساس انبار، گروه کالا و کد کالا
 صورت گردش موجودی اول دوره، وارده، صادره و آخر دوره
 صورت گردش تفصیلی انبار به تفکیک کلیه ورودی‌ها و خروجی‌های انبار
 گزارش گردش تفصیلی انبارها به تفکیک نوع کالا
 گزارش مصرف کالاها به تفکیک انبار، نوع انبار، مراکز هزینه و حواله
 گزارش برگشت به انبار
 گزارش مصرف کالاهای تولیدی به تفکیک نوع کالا
 گزارش مقایسه‌ای نقطه سفارش انبارها
 گزارش میانگین موجودی کالاها
 گزارش مقایسه سفارشات تولید
 گزارش اقلام راکد و اقلام کم گردش
 گزارش واحد کنترل کیفی برای اقلام تأییدشده، مشروط و رد شده
 گزارش روزانه کنترل کیفیت بر اساس: شماره قرارداد، فاکتور و اطلاعات سازنده
 گزارش وضعیت اقلام وارده ریالی بر اساس: تأییدشده، مشروط و غیرقابل بررسی
 گزارش وضعیت اقلام کنترل کیفی نشده
 گزارش کالای دریافتی از سازنده و ارسالی به سازنده
 گزارش کلی هزینه تولید سازندگان
 گزارش مواد مصرفی نزد سازندگان
 گزارش دریافت کالا از کارفرما
 گزارش ارسال به کارفرما
 گزارش تجمیعی ارسال کالا به کارفرما
 گزارش مغایرت واحد اول و دوم هر کالا
 گزارش مغایرت درخواست‌های کالا و خرید کالا
 گزارش کسری و اضافی انبار
2ـ3ـ3-5.نرم‌افزار ارزیابی تامین کنندگان
امکانات
 تعریف مشخصات حقوقی تامین کنندگان، تعداد پرسنل و سایر مشخصه‌ها
 تعریف مشخصات ماشین‌آلات، تجهیزات و ظرفیت تولید
 تعریف گواهینامه‌های دریافتی تامین کنندگان و سیستم‌های مهندسی موجود در سازمان تامین کننده
 تعریف نوع امتیاز و جمع‌بندی امتیاز هر تامین کننده
گزارشات
 لیست مشخصات تامین کنندگان، ماشین‌آلات و تجهیزات
 لیست سیستم‌های مهندسی موجود در شرکت‌ها
 گزارش ظرفیت تولید تامین کننده
 گزارش شرکت‌های طرف قرارداد تامین کننده
 گزارش گواهینامه‌های دریافتی توسط تامین کننده
 گزارش بازرسی‌های انجام‌شده
 گزارش امتیاز بندی تامین کنندگان

2ـ3ـ3-6.نرم‌افزار حمل‌ونقل
امکانات
 تعریف مشخصات وسیله نقلیه و راننده
 تعریف مشخصات کالا و مشتری
 تعریف نرخ کرایه حمل بر اساس مسیر به تفکیک کد و نام مسیر
 تنظیم قرارداد فروش مشتریان با احتساب سقف اعتباری و عوارض
 ثبت سند ماهانه کرایه حمل راننده‌ها
 ثبت بارنامه با احتساب مشخصات وسیله نقلیه، مشتری، وزن ناخالص و خالص
 ثبت فاکتور فروش بارنامه و درج در حساب‌های مالی
 امکان انتقال بارنامه‌ها به صورت فایل
 امکان حذف موردی یا گروهی بارنامه‌ها
گزارشات
 گزارش صورت وضعیت قرارداد به تفکیک مشتری
 گزارش فروش کالا به مشتریان به تفکیک محصول و مشتری با احتساب نوع فروش
 گزارش وضعیت کرایه حمل
 گزارش وضعیت محصول به تفکیک محصولات بر اساس نوع فروش
 گزارش وضعیت مشتریان بر اساس قرارداد، بارنامه و محصول
 گزارش سندهای کرایه حمل

2ـ3ـ4.فروش
2ـ3ـ4-1.نرم‌افزار فروش
امکانات
 تعریف مشخصات مشتریان و سقف اعتباری
 امکان تعریف 10 سطح قیمتی، کمیسیون فروشنده، بازاریاب و مدت گارانتی در بخشنامه‌های فروش
 امکان تعریف مالیات بر ارزش افزوده به تفکیک سال توسط کاربر
 تنظیمات فاکتور فروش بر اساس نیاز کاربر
 ایجاد کنترل‌های لازم در فاکتور بر اساس نیاز کاربر
 صدور فرم سفارش کالا بر اساس روز کاری یا روز تقویمی با کنترل مدت اعتبار
 لیست خلاصه سفارشات بر اساس سفارشات قطعی شده و قطعی نشده
 صدور پیش فاکتور فروش، حواله فروش و فاکتور فروش
 دستور تحویل بر اساس سفارشات دریافتی
 ثبت فاکتور فروش بر اساس حواله
 ثبت فاکتور برگشت از فروش
 صدور فاکتور فروش و برگشت از فروش ارزی
 صدور صورتحساب درآمد برای انجام خدمات
 لیست صورتحساب‌های درآمد
 امکان ثبت عوارض و مالیات خدمات در فاکتور فروش
 امکان صدور گروهی فاکتور فروش
 امکان دریافت سفارش و فروش اینترنتی محصولات از طریق وب‌سایت
 امکان پیگیری مراحل دریافت سفارشات اینترنتی
 امکان تعریف دسترسی کاربران به گروه اشخاص
گزارشات
 آمارهای فروش به تفکیک گروه مشتریان، مناطق و گروه محصول
 آمارهای مقایسه‌ای فروش بر اساس منطقه، گروه محصولات و گروه مشتریان
 لیست خلاصه پیش فاکتورها بر اساس تاریخ ارسال
 لیست مقایسه‌ای تسویه فاکتورها
 خلاصه مطالبات دوره فروش
 گزارش پیش فاکتورها به تفکیک اشخاص و کالاها
 گزارش تخفیفات جنسی بر اساس مشتری و کالا
 گزارش مقایسه‌ای دستور تحویل و حواله
 گزارش دستور تحویل‌ها بر اساس تحویل‌گیرنده
 گزارش حواله‌های فروش به تفکیک اشخاص، کالاها و پیش فاکتور
 گزارش فاکتورهای فروش بر اساس حواله
 گزارش خلاصه فاکتورهای فروش و برگشت از فروش
 گزارش فروش و برگشت از فروش به تفکیک اشخاص و کالاها
 گزارش فروش ماهانه و فصلی فروش
 گزارش سود و زیان فروش به تفکیک کالاها و درصد سودآوری
 گزارش سود و زیان فروش به اشخاص
 گزارش درآمد از اشخاص
 گزارش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
2ـ3ـ4-2.نرم‌افزار قراردادهای فروش
امکانات
 ثبت قراردادهای فروش ریالی و ارزی بر اساس تاریخ تحویل، درصد پیش‌پرداخت و ...
 سفارش قرارداد با درج MRP قرارداد
 ثبت اطلاعات مالی قرارداد با احتساب قیمت واحد، تخفیف، مالیات، عوارض و مبلغ خالص
 امکان صدور حواله خروج کالا بر اساس قرارداد
 تأیید حواله و صدور فاکتور فروش ریالی و ارزی بر اساس تعداد تأییدشده
 امکان ثبت برگشت اقلام خروجی بر اساس قرارداد فروش
گزارشات
 گزارش قراردادهای فروش مشتریان فعال و غیرفعال
 گزارش مقایسه اقلام ارسالی (مالی) بر اساس قرارداد
 گزارش مقایسه اقلام ارسالی (مدیریت) به تفکیک قراردادها
 گزارش وضعیت یک قرارداد به تفکیک تعداد قراردادهای ارسالی و برگشتی
 گزارش وضعیت اقلام صادره به تفکیک کالای کنترل کیفی شده، رد شده و نامشخص
 گزارش وضعیت قطعات در حال تولید (ریالی) و فاکتور شده با درج میزان موجودی در مراحل مختلف کار و انبارهای متفاوت
2ـ3ـ4-3.نرم‌افزار توزیع و پخش مویرگی
امکانات
 امکان تعریف مناطق مسیرها ،سمت‌های فروش و گروه عوامل فروش
 امکان تعریف کمیسیون پلکانی برای عوامل فروش
 امکان تعریف سطوح قیمتی فروش جهت استفاده در بخشنامه فروش
 معرفی نحوه پرداخت فاکتورهای فروش
 تعریف بخشنامه‌های فروش و عوامل فروش به صورت تاریخی
 معرفی قوانین اعمال تخفیفات دوره‌ای و جوایز جنسی
 معرفی وسایط نقلیه حمل کالا و تعیین ظرفیت و حجم هر یک
 فرم ثبت ویزیت روزانه مشتریان
 فرم ثبت سفارشات مشتری ارائه‌شده از سوی بازاریاب‌ها
 فرم تأیید سفارشات ثبت‌شده جهت قطعی کردن آن
 صدور گروهی فاکتور فروش و حواله خروج کالا گروهی از طریق سفارشات ثبت‌شده
 فرم سهمیه‌بندی عوامل فروش به میزان هر کالا در هر مقطع زمانی جهت کنترل و توزیع یکسان محصولات در تمامی مناطق و نواحی‌
 برنامه‌ریزی فروش جهت مشتریان جدید
 محاسبه خودکار تخفیف و جوایز تعلق‌گرفته به هر سفارش و درج آن در انتهای هر سفارش و نیز امکان تغییر آن در زمان تأیید سفارش
 امکان فروش توزیعی گرم و تبدیل هر عامل فروش به همراه وسیله نقلیه وی به عنوان یک فروشگاه کوچک و نگهداری و کنترل موجودی و گردش کالاهای فروش رفته نزد ایشان
 محاسبه خودکار سهم کمیسیون بازاریاب و فروشنده و سایر عوامل فروش هنگام ثبت فاکتور فروش و صدور اتوماتیک سند مربوط به آن
 امکان صدور سند پورسانت ،عوامل فروش برای هر فاکتور
 کنترل سقف اعتباری براساس هر مشتری
گزارشات
 گزارش مشخصات مشتریان
 گزارش مشتریان ویزیت شده
 گزارش آخرین فاکتور خرید مشتریان
 گزارش مشتریان یک عامل فروش از آخرین فاکتور
 گزارش آماری ویزیت به تفکیک کالا
 گزارش چک‌های برگشتی به تفکیک عوامل فروش
 گزارش مرجوعی فروش به تفکیک علت برگشت
 گزارش مانده حساب مشتریان هر عامل فروش
 گزارش آماری ویزیت ها به تفکیک عامل فروش
 گزارش فروش به تفکیک عامل فروش
 گزارش فاکتورهای فروش به تفکیک عوامل فروش
 گزارش عوامل فروش به تفکیک کالا
 گزارش مشتریان به تفکیک عامل فروش از آخرین فاکتور
 گزارش مرجوعی‌های فروش به تفکیک کالاهای هر عامل
 گزارش کمیسیون پلکانی
 گزارش وضعیت چک‌ها مرتبط با عامل فروش
 کاردکس موجودی کالای وسیله نقلیه
 کارنامه مشتریان به تفکیک دریافت‌ها به صورت تفصیلی
 گزارش فروش بیش از سقف اعتباری
 گزارش وضعیت مشتریان به تفکیک فعال، غیرفعال و بد حساب
 گزارش تأخیر در ویزیت مشتریان
 گزارش فروش بر اساس مسیر
 گزارش فروش به مشتریان
 گزارش فروش مقایسه‌ای در ماه‌های سال
 گزارش وضعیت کلی مشتریان
 گزارش مقایسه‌ای درخواست‌های مشتری و فروش
 جدول مقایسه‌ای بازاریاب‌ها و مناطق
 گزارش بازاریاب‌ها به تفکیک مناطق
 گزارش مقایسه‌ای عملکرد بازاریاب‌ها
 گزارش چک‌ها بر اساس بازاریاب‌ها
 گزارش فروش بازاریاب‌ها بر اساس نوع دریافت
 گزارش لیست چک و وجوه نقد
 گزارش فروشنده‌ها به تفکیک مناطق
 گزارش مقایسه‌ای فروشنده‌ها
2ـ3ـ4-4.نرم‌افزار خدمات پس از فروش
امکانات
 تعریف مشخصات مصرف‌کنندگان (مشترکین)
 تعریف مشخصات خرید: تاریخ نصب، پایان گارانتی و ...
 ثبت درخواست سرویس مصرف‌کننده
 ثبت فاکتور سرویس به تفکیک نصب اولیه و خدمات با مشخصات کامل
 صدور رسید قطعات داغی در انبار
 امکان دریافت اطلاعات خریداران از فاکتور فروش به طور مستقیم
گزارشات
 گزارش کامل حسابرسی سرویس‌کاران
 گزارش عملکرد سرویس‌کاران
 گزارش قطعات باقیمانده نزد سرویس‌کار
 گزارش کلی قطعات مصرفی و ارسالی به سرویس‌کاران
 گزارش مصرف قطعه بر اساس مصرف‌کننده و سرویس‌کار
 گزارش ریز بدهی سرویس‌کار برای قطعات گارانتی
 گزارش عملکرد نمایندگان
 گزارش فروش ماهانه به نمایندگان
 گزارش رسید قطعات داغی سرویس‌کار
2ـ3ـ4-5.نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری
امکانات
 تعریف اطلاعات پایه کارشناسان فروش، گروه و وضعیت مشتریان، نوع اقدامات و ...
 ایجاد پرونده جدید مشتری توسط هر کارشناس با امکان ثبت مشخصات مشتری از جمله کد و نام مشتری، تلفن، مذاکره کننده، وضعیت پرونده، محصول/ خدمت درخواستی، آدرس و ...)
 امکان استفاده از محیط وب جهت کار با برنامه (کلیه فرم‌های عملیات هم در محیط ویندوز و هم در محیط وب قابل استفاده هستند)
 امکان تعریف مشخصات جدید برای مشتری به صورت دلخواه و مقداردهی آنها در فرم پرونده مشتری و نیز امکان جستجو بر روی مشخصات
 امکان تعریف مراحل اصلی فروش منطبق بر فعالیت‌های سازمان توسط کاربر
 امکان تعریف مدل‌های فرآیندی فروش برای هر مرحله منطبق بر روندهای فروش سازمان توسط کاربر و اختصاص این مدل‌ها به هر مشتری هنگام معرفی مشتری جدید یا در ادامه کار
 امکان رویت مراحل فروش مربوط به هر مشتری بر اساس مدل تخصیص‌یافته به وی
 امکان تعلیق وضعیت مراحل فروش یک مشتری
 امکان اعلام وضعیت شکست در ارتباط با مشتری و ذکر دلایل شکست
 امکان معرفی فرم‌های دلخواه و طراحی ساده آنها توسط کاربر و تخصیص این فرم‌ها به فعالیت‌های هر فرآیند
 امکان افزودن فایل ضمیمه به پرونده مشتری از جمله نامه، فاکتور، قرارداد و ... به تعداد نامحدود
 امکان ایجاد سطح دسترسی‌های متفاوت برای مشاهده اطلاعات مشتریان
 تاریخچه اقدامات مشتری از جمله کارشناس فروش، نوع اقدامات، تاریخ اولین و آخرین پیگیری، اقدام بعدی و ...
 امکان فیلترینگ بر اساس گروه مشتری، وضعیت مشتری، تاریخ اولین و آخرین تماس، کارشناسان فروش، زمان اقدامات بعدی، نحوه آشنایی و ...
گزارشات
 گزارش اقدامات کارشناسان فروش از جمله تعداد تماس، اقدامات انجام‌شده و ...
 گزارش نوع و تعداد اقدامات آتی
 گزارش اقدامات معوق کارشناسان فروش با طبقه‌بندی بر اساس نام کارشناس فروش و تعداد اقدامات معوق
 گزارش جامع مشتریان بر اساس کد و نام مشتری، آخرین وضعیت و اقدامات انجام‌شده و ...
 گزارش میانگین تعداد اقدامات کارشناسان فروش بر حسب اقدامات و معیارهای ارزیابی کارشناسان در هر سازمان
 ارائه گزارشات دلخواه توسط هر کاربر توسط ابزار گزارش ساز

2ـ3ـ5. اداری و منابع انسانی
2ـ3ـ5-1. نرم‌افزار حقوق و دستمزد
امکانات
 تعریف تنظیمات نحوه محاسبه مالیات به صورت سالانه و ماهانه بر اساس نیاز کاربر
 ثبت اطلاعات حقوقی شرکت به تفکیک نام کارگاه، کارفرما و حوزه‌های مالیات و شعب بیمه
 تعریف انواع استخدام، جداول مالیاتی، احکام و پارامترهای محاسبه
 تعریف انواع وام، اعتبار، پس‌انداز، بیمه تکمیلی و کسورات متفرقه
 تعریف انواع رتبه، گروه‌های شغلی و تیم‌های کاری و رشته‌های تحصیلی
 تعریف مراکز هزینه و قسمت‌های مراکز هزینه
 تعریف مشاغل و تعریف سمت‌ها
 تعریف جداول مالیاتی برای سال‌های مختلف
 تعریف فرمول‌های محاسباتی برای هر یک از اقلام حقوق و مزایا
 تعریف وضعیت استخدامی و الگوهای محاسبه حقوق
 تخصیص الگوی محاسباتی فردی و گروهی به پرسنل
 ثبت احکام پرسنل به صورت فردی و گروهی
 محاسبه و ثبت مساعده، مزایای طی ماه، عیدی، بازخرید مرخصی به صورت فردی و گروهی
 تعریف پیش‌فرض‌های فایل کارکرد ماهانه
 انتقال کارکرد از فایل دلخواه
 ایجاد فایل بانک، بیمه و مالیات بر اساس قوانین و مقررات
 تعریف انواع الگوی سند حقوق
 صدور اسناد عیدی، بازخرید خدمت به صورت ماهانه
 صدور قرارداد کار به صورت گروهی و خودکار
 امکان ترک کار گروهی پرسنل
 امکان صدور حکم گروهی و قرارداد پرسنل
 امکان تهیه فایل بانک بر اساس محاسبات انجام‌شده در نرم‌افزار حقوق و دستمزد
 امکان محاسبه حقوق معوقه
 امکان محاسبه تسویه حساب کارکنان به صورت مکانیزه

گزارشات
 ارائه لیست سالانه حقوق و دستمزد به تفکیک وضعیت استخدام و محل خدمت
 ارائه فیش حقوق
 لیست و لوح فشرده بیمه، مالیات و بانک
 لیست ماهانه و سالانه حقوق و دستمزد
 لیست سایر مزایا و کسورات به تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام
 لیست اقساط وام کارکنان، اعتبار کارکنان به تفکیک نوع وام و اعتبار
 لیست پرداخت‌های بیمه تکمیلی به تفکیک پرسنل، محل خدمت و نوع استخدام
 لیست خلاصه وضعیت مالیات به تفکیک هر ماه
 تهیه فایل بیمه و مالیات به تفکیک شعب و کارگاه‌ها
 گزارش قراردادهای کاری به تفکیک پرسنل، نوع استخدام و محل خدمت
 گزارش دوره‌ای هزینه‌های حقوق به تفکیک سال، ماه، پرسنل و مرکز هزینه
 گزارش مقایسه‌ای احکام پرسنل
 گزارشات لایه‌ای حقوق و دستمزد
 گزارش بازخرید خدمت کارکنان
 گزارش تسویه حساب کارکنان
 امکان تهیه فایل بیمه و مالیات به تفکیک شعب و کارگاه‌ها
2ـ3ـ5-2.نرم‌افزار بهره‌وری نیروی انسانی
امکانات
 ارائه گزارش کاردکس پرسنل
 ارائه گزارش تولید کالاها
 ارائه گزارش بهره‌وری کالاها
 ارائه گزارش جامع تولید روزانه
گزارشات
 ارائه گزارش تولید قطعات مختلف توسط پرسنل تولید
 ارائه گزارش تولید یک قطعه توسط پرسنل مختلف تولیدی
 ارائه گزارش انحراف میانگین و انحراف از استاندارد تولید یک قطعه توسط افراد مختلف
 ارائه گزارش بهره‌وری پرسنل تولیدی به صورت مقدار و ریال
 ارائه گزارش مقایسه ضایعات تولیدی توسط پرسنل تولیدی
 ارائه گزارش جامع تولید روزانه بر اساس ایستگاه کاری، محصول و سفارش
 ارائه گزارش تولید بر اساس اپراتور، مرکز و توقفات
2ـ3ـ5-3.نرم‌افزار کارگزینی و صدور احکام
امکانات
 محاسبه و صدور احکام کارگزینی
 قابلیت استفاده در سیستم حقوق و دستمزد
 قابلیت تعریف جداول پایه محاسباتی برای آیتم‌های حقوقی مربوط به قوانین مربوطه
 تعریف جداول اطلاعات پایه مورد نیاز مانند وضعیت اشتغال، مقطع تحصیلی، پست، رسته و ..
 تعریف اطلاعات پایه
 ایجاد فرم‌های مشخصات پرسنلی و ثبت تغییرات در اطلاعات پایه برای هر شخص
 ایجاد فرم‌هایی جهت ثبت و نگهداری تغییرات مبانی محاسبات سالانه مانند ضریب حقوقی منطبق بر قانون مدیریت خدمات کشوری و میزان افزایش حقوق پرسنل قراردادی
 قابلیت تغییر پارامترهای محاسبات آیتم‌های حقوقی توسط کاربر
 قابلیت ثبت و نگهداری سوابق احکام پرسنل به میزان نامحدود
 قابلیت ثبت و نگهداری سوابق تغییرات اطلاعات پرسنلی
 صدور خودکار پیش‌نویس حکم موردی برای پرسنل بر اساس تغییرات اعلام‌شده
 صدور خودکار پیش‌نویس حکم گروهی برای کلیه پرسنل بر اساس تغییرات سالانه مبانی امتیازدهی و جداول قانونی اعلام‌شده
 نمایش احکام پرسنل و ده‌ها گزارش دیگر
 قابلیت صدور احکام معوقه برای پرسنل و انتقال آنها پس از تأیید و یا تغییر به سیستم حقوق و دستمزد
 قابلیت چاپ احکام به فرمت‌های مختلف به ازا هر یک از قوانین استخدامی (قانون مدیریت خدمات کشوری، هیئت‌علمی، قراردادی‌ها و انواع استخدام رسمی و پیمانی)
گزارشات
 امكان دريافت گزارشات ثابت از جمله مشخصات كلي پرسنل، فرم‌هاي استخدامي، آمار و تاريخچه احكام، سوابق كاري، آموزشي، تحصيلي و افراد تحت تكفل
 امكان دريافت گزارش خلاصه سابقه اطلاعات كاركنان
 امكان ساخت گزارشات با استفاده از كليه فيلدهاي واردشده در اطلاعات پرسنل، با قابلیت تعيين شرايط گزارش
 امكان ساخت گزارشات از آيتم‌هاي احكام و قراردادهاي صادرشده، با مشخص نمودن بازه زماني دلخواه و تعيين شرايط مختلف پرسنل و احكام
 امكان دريافت گزارشات از پرونده پرسنلي و مشخصات احكام و آيتم‌هاي حكمي به صورت تركيبي
 امكان فيلتر نمودن كليه گزارشات دريافتي با استفاده از شرايط پرسنلي و احكام (نوع استخدام، وضعيت اشتغال، قسمت‌هاي كاري، شماره پرسنلي و ...)
 امكان دريافت گزارشات در فرمت‌هاي مختلف از جمله Word، Excel، PDF و ...
2ـ3ـ5-4.نرم‌افزار آموزش
امکانات
 معرفی دروس آموزشی، دوره و مدرسین
 معرفی استانداردهای مهارتی مدیران و کارکنان
 معرفی پارامترهای مهارت‌های آموزشی و کارکنان
 ارزيابي اساتيد، شركت‌كنندگان و دوره‌های آموزشی
 ثبت‌نام کارکنان در دوره‌های آموزشی و پيگيری آن
 برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي (بدو خدمت و ضمن خدمت)
 تعريف مراكز و دوره‌هاي آموزشي
 ثبت، نگهداري و بازيابي اطلاعات دوره‌هاي آموزشي برگزارشده
 ثبت، نگهداري و بازيابي اطلاعات شركت‌كنندگان در دوره‌هاي آموزشی
 برنامه‌ريزي دوره‌هاي آموزشي به صورت گروهي و انفرادي
 تنظيم برنامه آموزشي سالانه بر اساس هر شغل
 ثبت اطلاعات مربوط به اساتيد شامل مشخصات، سوابق و دروس
 ثبت مشخصات اساتيد از قبيل ساعت تدريس، مدارك تحصيلي، عنوان دوره، شماره حساب مدرس و ...
 ثبت ميزان اثر‌بخشي پس از گذراندن دوره
گزارشات
 گزارش خلاصه آموزش به تفکیک آموزشگاه، مرکز هزینه، دوره، استاد و ......
 گزارش ارزیابی آموزش به تفکیک دوره، استاد و آموزشگاه
 گزارش نظرسنجی دوره آموزش


2ـ3ـ5-5.نرم‌افزار باسکول
امکانات
 تعریف نوع وسیله نقلیه
 تعریف مشخصات وسیله نقلیه (ظرفیت، ابعاد و شماره ماشین)
 تعریف گروه راننده‌گان
 ثبت وزن وسیله‌ی نقلیه پر و خالی بر حسب کیلوگرم
 ثبت مقدار/ تعداد کالای بارگیری بر حسب واحد شمارش
 باسکول خروجی
 باسکول ورودی
 امکان خواندن اطلاعات باسکول از فایل‌های اختصاصی باسکول
 ثبت وزن باسکول مبدا در باسکول ورودی
 امکان ارتباط بین حواله‌های صادره از انبار و باسکول خروجی
 امکان ارتباط بین اطلاعات اعلامیه ورود و باسکول ورودی طبق استانداردهای باسکول 60 تنی
گزارشات
 مغایرت باسکول مبدا و باسکول ورودی و مقدار ثبت شده در اعلامیه ورود و رسید انبار
 مغایرت باسکول خروجی و حواله
2ـ3ـ5-6.اتوماسیون اداری و دبیرخانه
تحولات فن‌آوری به ویژه فن‌آوری اطلاعات در دو دهه اخیر، شیوه‌های مدیریت سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع دوران جدید که به عصر اطلاعات یا انفورماتیک معروف شده، نویددهنده جهانی نو با شیوه‌های به‌کارگیری اطلاعات است. مفاهیمی از قبیل خودکارسازی ادارات و ادارات بی کاغذ هر روز بیش از پیش مطرح‌شده و طرفداران زیادی را به سوی خود جلب کرده است.
نرم‌افزار اتوماسيون اداري تحت وب شماران سیستم نرم‌افزاری قدرتمند جهت انجام امور ادارى، دبیرخانه، چرخه مكاتبات و همچنین ابزارى کارا جهت انجام کلیه فرآیندهای عملیاتی و نظارت بر گردش کار در سازمان مى‌باشد، به طوريكه تمام فعالیت‌ها همانند ورود نامه، ثبت‌نامه، ارجاعات، رونوشت‌ها، تاريخچه نامه، فرم‌ها، گردش عملیات، کارتابل و ... توسط سيستم، ثبت و کنترل مي‌گردد. امکان ارتباط با فرم ساز، گزارش ساز و همچنین موتور گردش کار(Workflow) از ویژگی‌های مهم و برجسته این نرم‌افزار می‌باشد. علاوه برآن این نرم‌افزار برای شرکت‌هایی که دارای فرآیندهای عملیاتی باشند نیز کاربرد دارد. به عبارت دیگر امکانات جنبی و متنوع این نرم‌افزار مانند اتصال به نرم‌افزار هوشمند مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار شماران، کاربران و مدیران را از استفاده از سایر نرم‌افزارهای مرتبط بی نیاز می‌سازد و کلیه عملیات جاری سازمان از طریق این سیستم قابل انجام و پیگیری می‌باشد.
امکانات
 خودکارسازی فرآیندهای اداری، دبیرخانه و چرخه مکاتبات
 یافتن گلوگاه‌های چرخه مکاتبات و ارجاعات در توقفات احتمالی
 تعریف چند سازمان در یک دیتابیس با امکان ارتباط بین آنها
 کاربری آسان و همزمان از محیط‌های وب و ویندوز
 تعریف چارت و رده‌های سازمانی
 فرآیندسازی همزمان چرخه مکاتبات و ارجاعات بر اساس چارت و روال‌های سازمان (WorkFlow)
 ایجاد فرم‌های دلخواه و تعریف وابستگی بین فیلدها توسط مدیر سیستم (فرم ساز)
 ایجاد فیلدهای انتخابی و غیر انتخابی در سیستم جهت استفاده در فرم‌ساز
 تعریف گردش کار فرم‌ها با ابزار فرآیندساز
 خروج موقت و برگشت مجدد به فرآیند (مواردی که نیاز است چرخش مکاتبات و یا فرم از روال دیگری به لحاظ چارت سازمانی طی شود)
 امکان تفویض اختیار در فرآیند
 امکان ایجاد کارتابل برای افراد خارج از سازمان مانند پیمانکاران، تامین کنندگان، مشاوران و ... (استفاده از B2B)
 تبعیت از پروتکل ECE
 امکان معرفی فوریت فرم‌ها مانند عادی، فوری، آنی و .....
 امکان تأیید، برگشت و مردودی هر فعالیت (task)
 امکان مرجع کردن هر نوع فعالیتی در نرم‌افزار و گرفتن گزارش از وضعیت آن مرجع
 ایجاد کارتابل برای هر کاربر
 تخصیص چند پست سازمانی به یک فرد
 ایجاد پوشه‌بندی و گروه‌بندی در کارتابل برای هر کاربر
 تعریف تاریخ اعتبار برای هر کاربر و هر پست سازمانی
 کارتابل موقت
 تغییر کارتابل متناسب با سلیقه هر کاربر
 ثبت نامه‌های وارده و صادره به تفکیک هر دبیرخانه
 بایگانی نامه‌ها
 بایگانی شخصی
 فراخوان نامه‌ها و پرونده‌ها از بایگانی
 ارجاع نامه‌های داخلی به کاربران
 ثبت دفاتر اندیکاتور
 ایجاد دبیرخانه‌های مختلف
 امکان تعریف الگوی شماره نامه
 مدیریت مدارک و مستندات (آرشیو فنی)
 ایجاد پرونده متمرکز و غیرمتمرکز برای اشخاص حقیقی، حقوقی و کارکنان و . . .
 تعریف جانشین
 تعریف دفترچه تلفن
 ارتباط تصویری و متنی
 امکان ارسال پیام کاربران به یکدیگر
 ثبت دفتر قرارها با اعمال سطوح دسترسی جهت مسئولین دفتر
 تعریف منابع قرارها و گزارش از منابع استفاده شده
 ثبت صورت جلسات
 پیگیری صورت جلسات
 امکان ثبت مراجعات و تماس‌ها
 امکان تغییر تقویم سیستم به شمسی، میلادی، هجری (چند تقویمه)
 امکان ایجاد تقویم روز، هفته، ماه و سال
 افزودن ضمایم مختلف به فرم‌ها و نامه‌ها با انواع فرمت‌ها و حجم‌های مختلف
 امکان جستجوی سریع مکاتبات و مستندات بر حسب موضوع آنها
 دریافت و ارسال فکس
 امکان ارسال پیام با فرمت HTML
 ارسال Email
 مدیریت کاربران و سطوح دسترسی در تمامی قسمت‌های برنامه از جمله سال مالی ایجاد شده
گزارشات
 امکان استفاده از گزارش ساز
 گزارش نامه‌های وارده و صادره
 گزارش نامه‌های داخلی
 گزارش پرونده اشخاص و شرکت‌ها
 گزارشات عملکرد کاربر روی کارتابل (ایجاد، مشاهده، ارجاع و .....)
 گزارشات کارتابل صادره و وارده
 گزارش دفاتر اندیکاتور
 گزارش‌گیری یکپارچه‌ در تمامی فعالیت‌های سازمان
 گزارشات نامه‌های عبور شده از هر کارتابل
 امکان گزارش‌گیری بر اساس تمام فیلدهای تعریف‌شده در فرم‌ساز
 امکان پیگیری وضعیت هر نامه
 گزارش‌گیری از انواع فرم‌ها
 امکان گزارش آماری کارتابل در سطح سازمانی و دپارتمانی
 امکان گزارش از فعالیت‌های مرجع شده (task)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2ـ3ـ6. حوزه تولید
2ـ3ـ6-1.نرم‌افزار تولید و کنترل تولید
امکانات
 تعریف گروه فرمول ساخت
 تعریف فرمول‌های ساخت (BOM و زمان سنجی)
 امکان رسم FPC چند محصول
 تعریف FPC به تفکیک پروژه، محصول و شماره فنی و رسم نمودار ارتباط بین FPC های ساخت یک محصول
 تعریف درخت محصول به تفکیک مواد و اجزا هر محصول، کد و نام فرمول، محصول اصلی و میزان کارکرد در هر مرکز هزینه
 رسم اتوماتیک درخت محصول بر اساس فرمول ساخت (BOM)
 نمایش درخت محصول به‌صورت شماتیک
 چاپ فرمول ساخت (BOM)
 ثبت گزارش تولید بر اساس فرمول ساخت، درج میزان مواد و قطعات مصرفی، اپراتور، ایستگاه کاری، مرکز هزینه، محصولات اصلی، محصولات فرعی و ضایعات، شماره سفارش، کد ماشین و شیفت
 امکان فیلترینگ شماره مسلسل، کد پروژه، شماره سریال محصول و نام پروژه در فرم چاپ فرمول ساخت
 امکان کنترل حد مجاز تغییرات مقداری در گزارش تولید بر اساس فرمول ساخت انتخاب شده
 امکان بستن گزارش تولید
 امکان ثبت گزارش تولید بر اساس دستور تولید
 شاخص OOE (Overall Equipment Effectiveness)
 شاخص دوباره کاری
 شاخص توقفات تولید
گزارشات
 گزارش مواد مصرفی مراکز هزینه به تفکیک مواد اولیه و کالای نیم ساخته
 گزارش مواد مصرفی به تفکیک پیمانکاران بر اساس میزان تولید و تعداد مواد مصرفی
 گزارش مواد مصرفی به تفکیک محصولات بر اساس واحدهای معرفی شده
 گزارش مواد ضایعاتی در محصولات بر اساس میزان تولید
 گزارش مقایسه‌ای کارکرد بر اساس مرکز هزینه و جمع دستمزد
 گزارش ساعات کارکرد و دستمزد
 گزارش مقایسه‌ای مقدار تولید بر اساس ماه، کد کالا و سریال محصول
 گزارش برنامه‌ریزی مواد به تفکیک کد و نام کالا با تعیین میزان کسری و اضافی مواد
 گزارش روزانه تولید به تفکیک سفارش، ردیابی، شیفت، اپراتور و ...
 گزارش دوباره کاری کل و به تفکیک مسئول
 گزارش ضایعات به تفکیک ماه با درج علت ضایعات، مسئول ضایعات، نوع ضایعات و ...
 گزارش تولید ماهانه محصولات به تفکیک هر پروژه
 ضایعات عادی و غیرعادی در گزارش تولید
 گزارشات انحراف به‌تفکیک مواد، دستمزد، سربار و بهای تمام شده

2ـ3ـ6-2.نرم‌افزار کنترل کیفی
امکانات
 تعریف مشخصات کیفی کالا بر اساس نوع تولید هر کالا
 تعریف کلاس‌های کیفی
 تعریف مشخصه‌های کنترلی محصول / فرآیند
 فرم کنترل کالاهای وارده بر اساس روش‌های متنوع کنترلی
 فرم کنترل کیفی فرآیند تولید
 شاخص تحویل به‌موقع (PPM)
گزارشات
 گزارش کنترل کیفی کالای تولیدی به تفکیک کالا و ماشین
 گزارش کنترل کیفی کالای وارده به تفکیک قرارداد
 گزارش کنترل کیفی کالای وارده به تفکیک کالا و تامین کننده
2ـ3ـ6-3.نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید
امکانات
 مدیریت برنامه‌ریزی
- تعریف واحدهای تولیدی
- تعریف گروه تولیدی
- فرم دریافت سفارش تولید (کارت سفارش)
- فرم دستور تولید با استفاده از برنامه‌ریزی مواد و فرمول‌های ساخت
- اولویت بندی سفارش تولید و انتخاب انبارهای درگیر
 فرم انتخاب سفارشات فعال برای برنامه‌ریزی
 زمانبندی سفارشات تولید
 تعریف برنامه تامین مواد
 امکان برنامه‌ریزی ایستگاه جایگزین
گزارشات
 گزارش برنامه ایستگاه‌ها
 گزارش برنامه محصولات
 گزارش برنامه‌ریزی مواد بر اساس فرآیند
 گزارش برنامه‌ریزی تامین مواد

2ـ4. مزايای استقرار و پياده‌سازي نرم‌افزار جامع و یکپارچه پویا
راهكار جامع و یکپارچه نرم‌افزاری پویا شركت شماران سیستم، مزاياي فراواني را براي سازمان‌هاي استفاده‌كننده به همراه خواهد داشت كه موارد ذيل در زمره اهم آنان قرار دارند:
استفاده از بستر یکپارچه سيستم‌ پویا، مي‌تواند منجر به يكپارچگي اطلاعات در سازمان شود. اين يكپارچگي در چندين سطح محقق مي‌شود كه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

 بهره‌مندي از اطلاعات پايه مشترك
 نرمال‌سازي نگهداشت اطلاعات در پايگاه داده به صورت خودكار
 عدم تكرار اطلاعات مشابه در حوزه سيستم‌هاي كاري مختلف
 اتصال فرم‌هاي اطلاعاتي مختلف و گاها در حوزه سيستم‌هاي كاري مختلف به يك فرآيند
 ارتباط فرم‌هاي اطلاعاتي سيستم‌هاي مختلف به صورت دو سويه به يكديگر
 صرفه جويي در زمان، هزينه و مديريت ريسک پروژه و جلوگيري از دوباره کاري.
 افزايش کيفيت اطلاعات مورد بهره برداري از نرم‌افزار با توجه به تجارب شماران سيستم در سازمان‌های مشابه.
 قابل اتکا بودن گزارشات، اطلاعات و انطباق آنها با استانداردها، قوانين و عرف. (قابل دفاع بودن گزارشات و اطلاعات پس از اتمام پروژه توسط شماران سيستم).
 اصلاح فرآيندها و نحوه گردش اطلاعات با توجه به نيازهاي موجود.
 کنترل دقيق زمان، هزينه، منابع و ... تهيه گزارشات مرتبط با پروژه توسط شماران سيستم.
 شفاف بودن اقلام قابل تحويل در پايان پروژه مانند گزارشات فرآيندهاي مختلف، صورت‌های مالي، فرم‌هاي مورد نياز در هر فرآيند و …..

3. تکنولوژي‌هاي بکار رفته در نرم‌افزار
 استفاده از معماري مبتنی بر سرویس SOA)) براي انتقال داده‌ها بين قسمت‌هاي مختلف نرم‌افزار با يکديگر و ساير نرم‌افزارهاي مشتريان به منظور تامين يکپارچگي اطلاعات
 استفاده از تکنولوژي SSADM
 استفاده از بانک اطلاعاتي استانداردSQL2008 و تکنولوژي .NET
 استفاده از گزارشات پيشرفته (AR) در سطوح مختلف با امکان ارسال گزارشات به محيط‌هايي مانند WordـExcelـ و استفاده از نمودارهاي مختلف بر روي هر گزارش به صورتBar Chart & Pie Chart
 استفاده از Frame Work به منظور پیاده‌سازی نرم‌افزاری با قابلیت انعطاف بالا
 حجم کم صفحات براي تطبيق با شبکه‌هاي راه دور کم سرعت
 ارگونومي پيشرفتهWin application
 تطبيق سازي نرم‌افزار با شرايط هر شرکت با توجه به گوناگوني فرآيند تجاري کسب‌وکار
 استفاده از قالب XML با قابليت انعطاف در دسترسي به اطلاعات به صورت پويا و سلسله مراتبي
 استفاده از سرویس گر وب
بر اساس ويژگي فني فوق مشخص مي‌گردد که نرم‌افزار مطابق با آخرين دستاوردها، مفاهيم و استانداردهاي روز دنيا می‌باشد. علاوه بر آن آخرين تکنولوژي‌هاي طراحي و توسعه نرم‌افزار نيز در آن به کار گرفته شده است. شایان ذکر است که اين نرم‌افزار تماما در شرکت شماران سيستم تهيه گرديده و داراي پشتوانه ده ساله برنامه ريزي و اجرا مي‌باشد.


 

منتشرشده در سایر