نرم‌افزار حقوق و دستمزد

نرم‌افزار حقوق و دستمزد

نرم‌افزار حقوق و دستمزد

 

اطلاعات مربوط به کارمندان برحسب اسناد و مدارک اولیه در سیستم حقوق و دستمزد نقش موثری دارد.اطلاعات سیستم حقوق و دستمزد می توان به سه روش مکانیکی ، دستی و کامپیوتری وارد سیستم کرد و یا پردازش های لازم را روی آن انجام داد.امروزه اکثر سازمان ها برای وارد کردن داده ها یا پردازش اطلاعات از روش کامپیوتری سیستم حقوق و دستمزد استفاده می کنند.

هر سیستم حقوق و دستمزد دارای 4 عامل موثر می باشد که این عوامل عبارتند از :

1- فرم ها

2- روش ها

3- پرسنل

4- وسایل و تجهیزات

این چهار عامل در تمام سیستم ها استفاده می شوند اما اندازه و شکل آنها به آن سیستم و سازمانی که در حال استفاده از این عوامل می باشد بستگی دارد.

در صورتی یک سیستم حقوق و دستمزد بهینه و کارآمد  خواهد بود که عوامل اجرایی آن مهارت کافی را داشته و از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشند.عامل مهم دیگر که زمینه بهره مندی از خدمات پرسنل را نتیجه می دهد ،سازمان دادن آن سازمان به طوری که وظایف و عملیات کارمندان به درستی تبیین و تعیین شود می باشد.

اطلاعات بیشتر در زمینه نرم افزار حقوق و دستمزد را در لینک زیر مشاهده فرمایید.

«نرم افزار حقوق و دستمزد»

اشتراک در شبکه های اجتماعی