نرم‌افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم‌افزار حقوق و دستمزد

 

اهمیت نرم افزار حقوق و دستمزد در موسسات مختلف متفاوت است اما و به همین دلیل هزینه حقوق و دستمزد از درآمدهای یخش های اقتصادی و ... می باشد.

اجزا تشکیل دهنده سیستم حقوق و دستمزد که بخش های اصلی سیستم حقوق و دستمزد می باشند به شرح زیر است.

1- دایره حسابداری حقوق و دستمزد

2- دایره کارگزینی

3- دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

 

توضیح قسمت دایره کارگزینی در نرم افزار حقوق و دستمزد

وظیفه واحد کارگزینی در موسسات تهیه و تدوین دستورالعمل ها و همینطور وظایفی مرتبط با کارمندان و یا پرسنل را بر عهده دارد.

 

توضیح قسمت دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

وظیفه این قسمت گردآوری و ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج کارمندان یا به اصطلاح حضور و غیاب کارمندان را بر عهده دارد.

 

توضیح قسمت دایره حسابداری حقوق و دستمزد

این بخش در نرم افزار حقوق و دستمزد وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و موارد این چنینی را بر عهده دارد.

 

برای مطالعه بیشتر در رابطه با نرم افزار حقوق و دستمزد لینک زیر را مشاهده فرمایید.

«نرم افزار حقوق و دستمزد»

اشتراک در شبکه های اجتماعی