نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

این نرم افزار به کمک مدیران مالی جهت محاسبه دقیق حقوق و دستمزد پرسنل و آگهی از اطلاعات کامل پرسنلی افراد امده و از طرفی یکپارچگی این نرم افزار با دیگر نرم افزار های شماران سیستم نظیر اتوماسیون اداری ، باعث تسریع در عملکرد و برنامه ریزی مدیران می شود.

شماران سیستم با بیش از یک دهه تجربه در تولید نرم افزار های یکپارچه و مدیریتی ، ساختار بسیار کاملی جهت مدیریت را به شما پیشنهاد می دهد.

نرم افزار حقوق و دستمزد عاملی بسیار جهت کاهش هزینه های نیروی انسانی در جهت محاسبه حقوق و دستمزد شده و نظم محاسباتی را بدنبال خواهد داشت.

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی