دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو- 22آبان 96