Recruitment Form
Name (*)
لطفا نام را وارد نمایید.
Surname (*)
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
E-mail
ایمیل خود را وارد کنید
Fixed-line Number (*)
شماره تماس ثابت مخابراتی را وارد نمایید
Mobile Number (*)
شماره موبایل را وارد نمایید
City
شهر سکونت را وارد نمایید
Address
Invalid Input
Birth Date / /
تاریخ تولد را بدرستی وارد نمایید
Gender (*)
جنسیت انتخاب گردد
Marital Status
وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید
Military Service Status
وضعیت نظام وظیفه مشخص گردد
Last Educational Degree (*)
آخرین مدرک تحصیلی خود را اعلام نمایید
Education Place
شهر و دانشگاهی که تحصیل کرده اید
Field of Study (*)
رشته تحصیلی خود را مشخص کنید
Grade Average
معدل اخرین مدرک تحصیلی را وارد نمایید
Interested Area of Cooperation
زمینه مورد علاقه همکاری در شماران را انتخاب کنید
Relevant Work Experience (*)
میزان سابقه کار مرتبط با علاقه مندی خود را اعلام نمایید
Presenter's Name
نام معرف را وارد نمایید
Presenter's Phone Number
Invalid Input
Attached Resume
رزومه می بایست پیوست گردد
Acceptable Formats for Sending Resumes : "doc,docx,pdf"