تضمین کیفیت(SQA):سوابق مشکلات کیفی، جریان مواد، آنالیز حالات خرابی، ماتریس فرآیند، تعریف مشخصات محصول


نرم‌افزار تضمین کیفیت شماران در عين سادگي و قابل فهم بودن، قابليت اجرا در تمامی شركت‌های تولیدی و صنعتی را داشته و با در نظر گرفتن مقررات، اصول و الزامات بین المللی، مسير و فرايند توليد محصول را تحت كنترل گرفته و از بروز نواقصي كه منجر به ارایه محصول نامنطبق مي‌گردد ممانعت به عمل مي‌آورد. مدارک و سوابق مهندسی که در نرم‌افزار تضمین کیفیت ایجاد می‌شود سبب تداوم و تضمین کننده کیفیت محصولات خواهد بود. سیستم تضمین کیفیت از الزامات شرکت‌های خودروسازی برای سازندگان قطعات خودرو می‌باشد.
امکانات

 • معرفی منابع گزارش
 • لیست مدارک و استانداردهای محصول
 • مشخصه های کنترلی محصول/ فرآیند
 • درک ویژگی های فنی محصول
 • مشکلات کیفی قطعه / محصول
 • لیست مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته
 • برگه عملیات فرآیند تولید OPS
 • آنالیز حالات خرابی بالقوه فرآیند و آثار آن PFMEA
 • طرح کنترل Control Plan
 • ماتریس محصول- فرآیند
 • طرح بسته بندی
 • نمودار فرآیند عملیات
 • تعریف سطوح دسترسی کاربران به SQA
 • تعریف بازنگری
 • تعریف مشخصات مهم فرآیند و محصول
 • لیست مواد اولیه و قطعات محصول
 • ثبت سوابق مشکلات کیفی قطعه
 • نمودار جریان فرآیند OPC
 • جریان مواد Flow Material