ارزیابی تامین‌کنندگان: تعریف مشخصات تامین‌کنندگان و گواهینامه‌های دریافتی، تعریف نوع امتیاز و جمع بندی امتیاز، گزارش امتیاز‌‌‌‌بندی

ارزیابی تامین‌کنندگان: تعریف مشخصات تامین‌کنندگان و گواهینامه‌های دریافتی، تعریف نوع امتیاز و جمع بندی امتیاز، گزارش امتیاز‌‌‌‌بندی

فرآيند ارزيابي تامين‌كنندگان در اغلب شركت‌ها با مشكلات و مسایل پيچيده و محدوديت‌هاي زماني مواجه مي‌باشد، تا جایيكه در اكثر موارد، سازمان‌ها از ارزيابي‌هاي سالانه تامين‌كنندگان چشم‌پوشي نموده و تنها در زمان‌هاي خاص اقدام به شناسايي و يا ارزيابي آنها مي‌نمايند. به‌همین منظور نرم‌افزار شماران، ارزیابی تامین‌کنندگان را در اختيار شركت‌ها قرار داده تا بر حسب معیارها و پارامترهای کارشناسی شده اطلاعات تصمیم‌سازی در خصوص پيمانكاران و تامين كنندگان ارایه نماید.

 

امکانات

 • تعریف مشخصات حقوقی تامین کنندگان، تعداد پرسنل و سایر مشخصه‌ها
 • تعریف مشخصات ماشین آلات، تجهیزات و ظرفیت تولید
 • تعریف گواهینامه‌های دریافتی تامین کنندگان و سیستم‌های مهندسی موجود در سازمان تامین کننده
 • تعریف نوع امتیاز و جمع بندی امتیاز هر تامین کننده

گزارشات

 • لیست مشخصات تامین کنندگان، ماشین آلات و تجهیزات
 • لیست سیستم‌های مهندسی موجود در شرکت‌ها
 • گزارش ظرفیت تولید تامین کننده
 • گزارش شرکت‌های طرف قرارداد تامین کننده
 • گزارش گواهینامه‌های دریافتی توسط تامین کننده
 • گزارش بازرسی‌های انجام شده
 • گزارش امتیاز بندی تامین کنندگان