حمل و نقل: تعریف مشخصات وسیله نقلیه، راننده، کالا و مشتری، تعریف نرخ کرایه حمل، ثبت سند ماهانه کرایه حمل، ثبت بارنامه

حمل و نقل: تعریف مشخصات وسیله نقلیه، راننده، کالا و مشتری، تعریف نرخ کرایه حمل، ثبت سند ماهانه کرایه حمل، ثبت بارنامه

ثبت و نگهداری مراحل حمل و نقل محصول از زمان انعقاد قرارداد فروش تا تحویل محصول به مشتریان جزیی از فرآیند نرم‌افزار حمل و نقل شماران به‌شمار می‌رود. ثبت مشخصات وسیله نقلیه، محاسبه کرایه حمل بر اساس مسیر، ثبت مشخصات بارنامه و ... می‌تواند کمک بزرگی را به واحدهای ترابری و لجستیک شرکت‌ها و سازمان‌ها نماید.

 

امکانات

 • تعریف مشخصات وسیله نقلیه و راننده
 • تعریف مشخصات کالا و مشتری
 • تعریف نرخ کرایه حمل بر اساس مسیر به‌تفکیک کد و نام مسیر
 • تنظیم قرارداد فروش مشتریان با احتساب سقف اعتباری و عوارض
 • ثبت سند ماهانه کرایه حمل راننده‌ها
 • ثبت بارنامه با احتساب مشخصات وسیله نقلیه، مشتری، وزن ناخالص و خالص
 • ثبت فاکتور فروش بارنامه و درج در حساب‌های مالی
 • امکان انتقال بارنامه‌ها به صورت فایل
 • امکان حذف موردی یا گروهی بارنامه‌ها

گزارشات

 • گزارش صورت وضعیت قرارداد به‌تفکیک مشتری
 • گزارش فروش کالا به مشتریان به‌تفکیک محصول و مشتری با احتساب نوع فروش
 • گزارش وضعیت کرایه حمل
 • گزارش وضعیت محصول به‌تفکیک محصولات بر اساس نوع فروش
 • گزارش وضعیت مشتریان بر اساس قرارداد، بارنامه و محصول
 • گزارش سندهای کرایه حمل