بودجه: ثبت بودجه فروش، درآمد و تولید، بودجه مصرف مواد اولیه، تنظیم بودجه نقدی و سرمایه‌ای

بودجه: ثبت بودجه فروش، درآمد و تولید، بودجه مصرف مواد اولیه، تنظیم بودجه نقدی و سرمایه‌ای

در عصر حاضر وجود برنامه در سازمان‌ها به‌عنوان راهنمای عمل مدیران از نیازهای اساسی هر سازمان محسوب می‌گردد که این مهم بدون داشتن اطلاعات و گزارشات بودجه‌ای امکان‌پذیر نمی‌باشد. اکثر سازمان‌ها به‌دلیل عدم دسترسی به نرم‌افزار مناسب برای محاسبه بودجه با دقت بالا، زمان بسیاری را صرف نموده و در نهایت نیز بودجه قابل اتکایی ارایه نمی‌شود. نرم‌افزار بودجه شماران، سازمان را در گردآوری و پردازش اطلاعات بودجه‌ای، برنامه‌ریزی به‌موقع و مدیریت صحیح یاری می‌نماید.

امکانات

 • ثبت بودجه فروش محصولات بر اساس هر محصول
 • ثبت بودجه در آمد شرکت به تفکیک درآمد
 • بودجه تولید محصول
 • بودجه مصرف مواد اولیه بر اساس بودجه تولید
 • محاسبه خرید مواد اولیه بر اساس بودجه تولید
 • محاسبه ریالی خرید مواد اولیه
 • محاسبه ظرفیت مراکز تولیدی
 • محاسبه هزینه‌های تولیدی، پشتیبانی و خدماتی
 • محاسبه بودجه بهای تمام شده محصولات
 • تجزیه زمانی مطالبات و تعهدات
 • تنظیم بودجه نقدی و سرمایه‌ای
 • محاسبه ورود وجوه نقد فعالیت‌های عملیاتی

گزارشات

 • گزارش هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی سال جاری و سال بودجه
 • گزارش عملکرد و سود و زیان سال جاری و بودجه
 • گزارش بودجه فروش و درآمد سال جاری و بودجه
 • گزارش نرخ جذب هزینه‌های سال جاری و بودجه
 • گزارش بهای تمام شده محصولات سال جاری و بودجه
 • گزارش سود و زیان سال جاری و بودجه
 • گزارش ترازنامه سال جاری و بودجه