حضور شماران در سمینار "مجموعه قوانین اثر گذار بر شرکت ها " تبریز /تیر1396

شرکت شماران سیستم با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی به منظور آشنایی بیشتر اساتید ،دانشجویان و آمادگی مناسب مدیران مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جهت گزارشگری سالانه صورت های مالی خود در تاریخ 22 تیرماه 1396 اقدام به برگزاری سمینار علمی با عنوان "قوانین اثرگذار بر شرکت ها ، سازمان ها و کسب و کار در ایران نمود .

محور های این سمینار شامل : نکات کاربردی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم ،قانون حاکمیت شرکتی ، احکام مالی قانون تامین اجتماعی ، احکام مالی قانون کار ، مواد کاربردی قانون تجارت بود.

در این مراسم آقای مهندس تدین (مدیر مهندسی فروش شماران سیستم ) و آقای مهندس سلیمانی (مدیر فروش شماران سیستم) سخنرانی نموده و ضمن  معرفی جدیدترین دستاورد های شماران به معرفی بهترین راهکارهای مالی پرداختند.

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی