دریافت گواهینامه صادرات شرکت شماران سیستم

شرکت شماران سیستم در تاریخ 95/11/30 موفق به دریافت گواهینامه صادرات از کریدور توسعه صادرات گردید . با اتکا به این گواهینامه شرکت شماران سیستم قادر خواهد بود محصولات پیشتاز و شاتو خود را به صورت جهانی عرضه نماید .

اشتراک در شبکه های اجتماعی