علل ناکارآمدی سازمان نظام صنفی از زبان مدیرعامل هلدینگ شُماران سیستم در روزنامه فناوران

روزنامه فناوران طی مصاحبه‌ای با مدیرعامل هلدینگ شٌماران سیستم به بررسی علل ساختاری ناکارآمدی سازمان نظام صنفی رایانه پرداختند .جنای آقای الیشایی عوامل زیر را از علل اصلی این موضوع عنوان کردند :

 توده بزرگ و بی شکل

هیئت مدیره

کمیسیون ها

کارگروه ها

ریاست سازمان

ناکارآمدی

 فرصت تاریخی


 
 

اشتراک در شبکه های اجتماعی