شرکت شماران تک

 

شرکت شماران تک سیستم به‌ منظور سیاست‌گذاری در مورد تولید محصولات برای عرضه به بازارهای جهانی در سال 1394 آغاز به کار کرد. یکی از فعالیت‌های شرکت شماران تک حضور در نمایشگاه‌های برگزارشده در خارج از کشور و بازار سازی در عرضه بین‌المللی است.
تولید چندزبانه نرم‌افزار شاتو پلاس برای عرضه در کشورهای مختلف یکی از مهم‌ترین دستاورد شرکت شماران تک محسوب می‌شود.