تولید

+ تولید

ثبت گزارش تولید بر اساس فرمول ساخت، درج میزان مواد و قطعات مصرفی، اپراتور، ایستگاه کاری، مرکز هزینه، محصولات اصلی، محصولات فرعی و ضایعات، شماره سفارش، کد ماشین و شیفت و …
نرم‌افزار تولید شماران، اطلاعات جامع و متنوعی از عملكرد توليد و مقايسه آن با استانداردهای مهندسی ساخت و وضعيت کالاهای نیم ساخته و ساخته‌شده را در اختيار مدیران و كاربران مربوطه قرار می‌دهد. در اين نرم‌افزار اطلاعات مربوط به مواد مصرف‌شده و زمان کار به تفکیک مراکز و شیفت کاری ثبت می‌شود. پس از آن آمار و گزارش‌های متنوع از عملکرد تولید برای نظارت‌های مدیریتی آماده خواهد بود.

+ امکانات

+ تولید برای کارفرما

برنامه‌ریزی مواد، برنامه‌ریزی جامع قالب‌ها و دستگاه‌ها و در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات و …
در برخی از سازمان‌ها عملیات تولید به‌صورت کارمزدی با دریافت مواد از کارفرما آغاز می‌شود. این امر نیازمند کنترل لحظه‌ای موجودی کالای کارفرما در سازمان است. در نرم‌افزار تولید برای کارفرما با ایجاد کاردکس مجازی مواد دریافت شده و به محصول تبدیل می‌شود. کنترل انحرافات احتمالی در دریافت مواد و تحویل محصول بر اساس فرمول ساخت قابل پیگیری است.

+ امکانات

+ برنامه ریزی تولید

برنامه‌ریزی با روش‌های تولید انبوه، سفارش کاری و پروژه‌ای، برنامه زمانی جامع دستگاه، برنامه‌ریزی مواد، برنامه‌ریزی تامین مواد و …
برنامه‌ریزی دائمی تولید سبب ایجاد انضباط، عدم انباشت کالای غیرضروری و اختصاص صحیح منابع تولیدی به محصولات و سفارشات با اولویت اصلی سازمان می‌گردد. برنامه‌ریزی تولید شماران برای افزایش بهره‌وری خطوط تولید و کاهش بهای تمام‌شده امری اجتناب‌ناپذیر است. این نرم‌افزار گلوگاه‌های تولید را شناسایی می‌کند.

+ امکانات

+ پیمانکاری

مدیریت قرارداد پیمانکاری و کارفرمایی، کنترل صورت وضعیت کارفرمایان و پیمانکاران، انطباق با استاندارد 9 و 29 و …
پروژه‌ها به دلیل ماهیت متنوع و غیرتکراری‌، ساختاری متفاوت از امور روزمره دارند بدین خاطر مدیریت و کنترل پروژه‌ها همواره مشکل‌تر و نیازمند توجه بیشتر است. نرم‌افزار مدیریت پروژه‌های پیمانکاری شماران از مفاهیم برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه بهره می‌گیرد و ابزاری قدرتمند برای گردآوری، پردازش داده‌های خام پروژه و تهیه گزارش‌های و آمار تحلیلی‌ موردنیاز مدیران است.

+ امکانات

+ کنترل کیفی

تعریف کلاس‌ها و مشخصه‌های کیفی (Control Plan)، کنترل کیفی اقلام وارده و فرایند تولید و …
کنترل مواد و قطعات ورودی به سازمان و تائید محموله‌ها قبل از شروع به تولید سبب افزایش کیفیت محصولات و کاهش ضایعات می‌شود. نمونه‌گیری حین فرآیند تولید و محصولات نهایی، بازرسی نمونه‌ها و تعمیم نتایج و تصمیم‌گیری در خصوص خروجی‌های تولید یکی دیگر از وظایف نرم‌افزار کنترل کیفی است. نرم‌افزار کنترل کیفی شماران در جهت افزایش کیفیت محصولات و ارزیابی تأمین‌کنندگان با توجه به مستندات بازرسی به شمار می‌آید.

+ امکانات