مدیریت

+ بهای تمام شده محصولات

محاسبه بهای تمام‌شده ماهانه به تفکیک مواد، دستمزد و سربار، سند تحلیلی آن، گزارش تحلیلی عملکرد بهای تمام‌شده کالای فروش رفته و …
مديران شرکت‌های تولیدی براي مقاصد برنامه‌ريزي و كنترل عمليات، به گزارش‌های حسابداري بهای تمام‌شده نیازمند می‌باشند. نرم‌افزار بهای تمام‌شده شماران، اولین نرم‌افزار بهای تمام‌شده محصولات در ایران است که به‌صورت بسته‌ی نرم‌افزاری، در همه شرکت‌های تولیدی به‌سرعت قابل پیاده‌سازی و اجرا است. این نرم‌افزار علاوه بر محصولات، بهای تمام‌شده کالاهای نیم ساخته و فرعی را نیز محاسبه می‌کند. تمامی محاسبات بهای تمام‌شده به عهده این نرم‌افزار بوده و گزارش‌های آن به‌طور خودکار با گزارش‌های حسابداری، انبار، فروش و خرید انطباق داشته و انجام امور حسابرسی و حسابداری سنجش مسئولیت را تسهیل می‌کند.

+ امکانات

+ برآورد بهای تمام شده

تعریف نرخ جذب مواد بر اساس کد کالا به تفکیک نرخ واقعی یا استاندارد، برآورد بهای تمام شده محصول به تفکیک محصول یا خریدار با احتساب نرخ مواد، دستمزد و نرخ دستمزد پیمانکار و …
برآورد بهای تمام‌شده قبل از تولید محصولات به حجم زیادی از اطلاعات نیاز دارد که جمع‌آوری آن بسیار زمان‌گیر و پرهزینه خواهد بود. نرم‌افزار برآورد بهای تمام‌شده شماران قادر است بهای تمام‌شده محصولاتی که هنوز تولید آنها آغاز نشده و در مرحله سفارش می‌باشند را به سادگی محاسبه و برآورد کند. مدیریت می‌تواند با این نرم‌افزار با توجه به تغییرات در مواد، دستمزد و یا سایر هزینه‌ها در مناقصات قیمت فروش مناسب اعلام و سود محصولات خود را برآورد کند.

+ امکانات

+ بهای تمام شده خدمات

محاسبه بهای تمام‌شده خدمات و فعالیت‌ها، تسهیم هزینه مراکز غیرعملیاتی به فعالیت‌ها و خدمات و …

نرم‌افزار بهای تمام‌شده خدمات براي به‌دست آوردن بهای تمام‌شده فعاليت‌ها و خدمات سازمان‌ها و شركت‌هاي پروژه محور استفاده مي‌شود، رویکرد بهای تمام‌شده بر مبنای پروژه قدرتمند مدیریتی است که افزایش کارایی و بهره‌وری به همراه خواهد داشت.

 

+ امکانات

+ مدیریت پیگیری فرآیندها

مانیتورینگ فرآیندهای سفارش مشتری تا مرحله تحویل، فرایند رسید کالا، درخواست خرید و …
مدیریت پیگیری فرآیندها برای پایش و کنترل فرآیندهای مرتبط و یا متعامل بر بستری از اطلاعات یکپارچه ایجاد گردیده است. ایجاد چنین زیرساخت فرآیندی حاصل سه دهه تجربه مفید شماران سیستم در صنایع مختلف است که امکان شناسایی، بهینه‌سازی فرآیندهای کاری، برقراری ارتباط با سایر زیرسیستم‌های فعال در سازمان و در نهایت امکان دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی سازمانی را فراهم می‌سازد.

+ امکانات

+ ساختار چند شرکتی ( هلدینگ)

تراز تجمیعی حساب‌ها از سطح تراز هلدینگ تا سطح تراز کل زیرمجموعه‌ها، تراز تجمیعی حساب‌ها از سطح تراز هلدینگ تا سطح معین زیرمجموعه‌ها و …

نرم‌افزار ساختار چند شرکتی شماران برای مدیریت و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه‌ توسط شرکت مادر یا هلدینگ امکان‌پذیر است. اطلاعات حسابداری و ترازها در قالب مشترک در هلدینگ یکپارچه می‌شوند. علاوه بر آن عملیات اصلی شرکت شامل فروش، درآمدها و هزینه‌ها نیز به‌طور خودکار تجمیع می‌شوند. گزارش‌های نقدینگی مشترک نیز از بخش‌های مهم نرم‌افزار است. مدیریت هلدینگ می‌تواند با اتکا به این گزارش‌های، استراتژی‌ها و سیاست‌های شرکت مادر و سایر شرکت‌ها را تعیین کند.

 

+ امکانات

+ بودجه

تنظیم بودجه نقدی و سرمایه‌ای، ثبت بودجه فروش، درآمد و تولید، مصرف مواد اولیه و …
بودجه در سازمان‌ها به‌عنوان راهنمای عمل مدیران، از نیازهای اساسی هر سازمان محسوب می‌شود. نرم‌افزار بودجه شماران با دسترسی به کلیه اطلاعات موردنیاز در بخش‌های مختلف سازمان قادر است که اطلاعات پایه‌ای را فراخوان نموده و با تنظیمات مورد نظر می‌تواند با بودجه عملیاتی درآمد و فروش، هزینه‌ها، بهای تمام‌شده و در نهایت سود و زیان آتی سازمان را برآورد کند علاوه بر آن پیش‌بینی وضعیت نقدینگی سازمان‌ها از کارکردهای بودجه نقدی است. بودجه سرمایه‌ای نیازهای سازمان را برای تأمین مخارج اصلی مشخص می‌سازد.

+ امکانات

+ گزارش ساز

انتخاب فیلدها و ستون‌های گزارش از داخل فرم‌ها و ایجاد QUERY در همان لحظه و …
استفاده از گزارش‌های و آمارهای متنوع که متناسب با نیاز هر سازمان تهیه می‌شود، به مدیران سازمان‌ها در سنجش میزان دستیابی به اهداف و آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و اتخاذ تصمیمات صحیح یاری می‌رساند. نرم‌افزار گزارش ساز شماران ابزار قدرتمندی جهت ساخت گزارش‌های مدیریتی است. این نرم‌افزار مدیران را قادر می‌سازد تا علاوه بر گزارش‌های موجود در تمامی نرم‌افزارهای شماران، گزارش‌های اختصاصی خود را طراحی و اجرا نمایند.

 

+ امکانات

+ داشبورد مدیریتی

تعیین شاخص‌ها با تعریف نقطه هدف و محدوده‌های کارایی هدف به‌صورت کاملاً پارامتریک با رنگ‌های مختلف
داشبورد مدیریتی شماران نرم‌افزار جامعی است كه هدف آن جمع‌آوری اطلاعات لحظه‌ای از فعالیت‌هايي كه طي فرآیندهای کسب‌وکار انجام می‌شود این نرم‌افزار با تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد KPI و استفاده از منابع داده متعدد بهترین ابزار مدیریتی را برای کنترل و پایش عملیات فراهم می‌سازد. استفاده از این ابزار توسط مدیران با تعیین داشبورد فعال و نمایش اتوماتیک آن به‌عنوان میز کار بسیار ساده است.

+ امکانات