بهای تمام شده برنا

آگاهی از وضعیت سودآوری و کنترل حاشیه سود شرکت و اطلاع به موقع از سود و زیان کالا یکی از دغدغه های مهم مدیران امروزی است. اکنون نرم افزارهایی که بتوانند بهای تمام شده را به سهولت محاسبه و سودآوری کالاها یا مشتریان را نشان دهند با قیمتهای گزافی عرضه می شوند و تهیه آن برای شرکتهای متوسط و کوچک تولیدی و صنعتی به صرفه نیست. در این راستا شرکت شماران سیستم نرم افزار برنا را با شرایط ویژه و کاربری بسیار آسان به بازار عرضه کرده است. یکی از ویژگیهای این نرم افزار تسهیل در ثبت اطلاعات به منظور دستیابی به بهای تمام شده است به طوری که با شناسایی محصولات و نیم ساختهها در پایان هر روز فروش امکان صدور حواله فروش را دارد و با ثبت گزارش محصول در پایان هر ماه محاسبات بهای تمام شده انجام می شود.

اهمیت بهای تمام شده تهیه بهای تمام شده از الزامات قانونی بوده و هر ساله هزینههای گزافی توسط شرکت-های تولیدی صرف تهیه گزارشات بهای تمام شده می شود و با وجود هزینهها انجام شده بسیاری از این گزارشات قابل اتکا نیستند. اکثر سیستم های بهای تمام شده نمی توانند به درستی به سوال (( چه چیزی را به چه قیمتی به دست می آوریم )) پاسخ درستی بدهند.  بدیهی است هنگامی که بهای تمام شده به درستی تهیه نشود نمی توان انتظار داشت ارزیابی عملکرد و تصمیم سازی بر مبنای آن به شکل اصولی انجام شود.

مسائل و مشکلات وقتی پیچیده تر می شود که تقریباً در اکثر مواقع بهای تمام شده در پایان هر سال تهیه می شود یا به طور دقیق- تر سه تا چهار ماه پس از پایان سال مالی محاسبه و گزارش می شود. گزارش هایی که در این تاریخ تهیه می شود نه تنها قادر نیست ارزیابی درستی از عملکرد سازمان ارائه نماید بلکه به تصمیم سازی مدیران نیز کمک نمی کند. مخصوصاً در زمان هایی که ناچار به اخذ تصمیم در موارد زیر است:

-1 قبول و یا عدم قبول سفارشها و یا شرکت در یک مناقصه

-2 تعین قیمت فروش محصول با حاشیه سود مناسب

-3 تولید و یا عدم تولید یک محصول خاص

-4 افزایش و یا کاهش حجم تولید

-5 ایجاد یک خط تولید جدید و توسعه واحد صنعتی

-6 تغییر در فرایند تولید کیفیت محصول و یا حذف خط تولید موجود

-7 تغییر در استراتژی فروش محصولات

در بسیاری از شرکت ها سیستم بهای تمام شده و گزارشات ناشی از آن مورد قبول حسابرس قرار نمی گیرد و به عنوان بندهای مشروط در گزارش حسابرسی افشا می شوند.

بهای تمام شده قابل اتکا در یک بستر یکپارچه

تحقق بهای تمام شده قابل اتکا جهت پاسخگویی به نیازهای مدیریتی و اجرای درست بر اساس سه کارکرد مطرح شده بدون داشتن یک نرم افزار دقیق جامع و یکپارچه کار سادهای نیست. محاسبه بهای تمام شده به تنهایی در یک سیستم دستی کار بسیار زمان بری است و هر فرایند دستی به طور حتم خالی از خطا نیست.

سیستم نرم افزاری سرعت محاسبات را بیشتر و خطا را کنترل می کند اما شرط کافی برای صحت دیتا و کیفیت اطلاعات به همراه ندارد. سودمندی و مزیت سیستم های مختلف اطلاعاتی از میزان اثرگذاری اطلاعات به دست آمده بر کیفیت تصمیم گیری ها سنجیده می شود. سیستم های نرم افزاری شاید سرعت دستیابی به اطلاعات را افزایش دهد ولی جهت افزایش اثرگذاری اطلاعات به صحت داده ها و جامعیت دیتا نیاز دارد. دیتا در یک بستر یکپارچه می تواند به دیتا سودمند و اثرگذار تبدیل شود و این بستر یکپارچه می بایست با عمق مناسب همه واحدهای تأثیرگذار بر اقلام بهای تمام شده (مواد دستمزد و سربار) را شامل شود.

کیفیت بهای تمام شده نرم افزارهای موجود در بازار

در اکثر نرم افزارهای حسابداری صنعتی به منظور نگهداری بهای تولید و انتساب آن به محصولات و یا خدمات از حسابهای کنترلی مواد اولیه موجودی کالای در جریان ساخت استفاده می شود. این حسابها به منظور نگهداری اطلاعات مربوط به موجودیها (مواد دستمزد و سربار) در هر یک از مراحل یک پایگاه اطلاعاتی برای نگهداری و تهیه گزارشهای حسابداری مدیریت حسابداری مالی و کنترل عملیات است.

این حسابهای به دلیل اینکه از سیستمهای جزیرهای مختلفی ورودی اطلاعات می پذیرند از قابلیت اتکا و جامعیت کمی برخوردار هستند و در بسیاری از موارد تعدد ورود اطلاعات خود عامل کاهش کیفیت دیتا است. در اکثر نرم افزارهای فوق الذکر بهای تمام شده به صورت ادواری ( سالی یک بار) محاسبه و گزارش می شود.

در برخی از نرم افزارهای دیگر به دلیل وابستگی انبار به ثبت عملکرد تولید الزاماً می بایست به صورت روزانه اطلاعات ثبت گردد تا رسید انبار محصول نیز صادر گردد و این موضوع برای سازمان های کوچک و متوسط امری زمان بر و پرهزینه محسوب می گردد و همچنین در صورتی که گزارشات به صورت روزانه ثبت گردد واحد فروش امکان صدور حواله فروش به دلیل موجودی منفی را نمی دهد.

نرم افزار برنا شماران سیستم

نرم افزار جامع و یکپارچه شماران سیستم اولین نرم افزار جامع و یکپارچه در بستر یکپارچه در ایران است که با کسب بیش از سی سال تجربه کار در صنایع مختلف بهای تمام شدهای قابل اتکا به صورت مرحلهای به تفکیک مواد دستمزد و سربار به صورت ماهانه در اختیار مدیران قرار میدهد. گزارشات بهای نمام شده در تمام شرکت هایی که از نرم افزار بهای تمام شده استفاده می کنند مورد قبول حسابرسان واقع شده و به نوبه خود توانسته عملیات حسابرسی را نیز تسهیل کند.

نکته حائز اهمیت قابلیت اثبات پذیری اطلاعات است که هر کدام از اقلام بهای تمام شده (مواد دستمزد و سربار) بدون کوچک ترین مغایرتی با گزارشهای حسابداری فروش و انبار تطابق و به صورت ماهانه گزارش می شود.

آگاهی از وضعیت سودآوری و کنترل حاشیه سود شرکت و اطلاع به موقع از سود و زیان کالا یکی از دغدغههای مهم مدیران امروزی است. اکنون نرم افزارهایی که بتوانند بهای تمام شده را به سهولت محاسبه و سودآوری کالاها یا مشتریان را نشان دهند با قیمتهای گزافی عرضه می شوند و تهیه آن برای شرکتهای متوسط و کوچک تولیدی و صنعتی به صرفه نیست. در این راستا شرکت شماران سیستم نرم افزار برنا را با شرایط ویژه و کاربری بسیار آسان به بازار عرضه کرده است.

برخی از مزایای ویژه نرم افزار برنا به شرح زیر است:

 • یکپارچگی در تمامی نرم افزارها
 • صدور اسناد به صورت عملیاتی
 • جلوگیری از اتلاف هزینه برای ورود چندباره اطلاعات
 • سادگی و سرعت در ورود اطلاعات تولید و کنترل موجودی پای کار
 • محاسبه بهای تمام شده و ارائه گزارشهای سود و زیان ماهانه
 • (Best Practice) استفاده از تجربیات برتر برای پیاده سازی در صنایع مختلف
 • تهیه صورتهای مالی مبتنی بر عملیات بر اساس استاندارد
 • تهیه گزارشهای پویا و هوشمند

در نرم افزار برنا (BOM) ساختار محصول

مواد تشکیل دهنده و ساعت کار صرف شده برای تولید محصولات یا نیم ساختهها از کاربردهای تولید است. تعریف استانداردهای مواد و زمان ثبت عملکرد تولید را تسریع می کند. از طریق مقایسه میزان مصرف مواد و زمانهای استاندارد و عملیات واقعی تولید کنترل های موردنظر مدیریت فراهم می شود.

ویژگی ها :

 • و زمان سنجی مراکز تولید (BOM) ثبت فرمول های ساخت شامل لیست مواد مصرفی
 • تعریف درخت محصول به تفکیک مواد و اجزای هر محصول
 • و نمایش آن (BOM) رسم خودکار درخت محصول بر اساس فرمول ساخت
 • فراهم نمودن اطلاعات موردنیاز بهای تمام شده استاندارد، برآورد بهای تمام شده

ثبت عملیات تولید در نرم افزار برنا

شناسایی محصولات و نیم ساختهها و انتقال آنها به انبارها و شناسایی مواد و نیروی کار مصرف شده زیرساخت گزارشهای متنوع تولید و بهای تمام شده بوده که برای مدیریت سازمان جذاب است. با رسید محصولات علاوه بر تسریع در فرآیند فروش در پایان هر ماه گزارشها ی تولید بر مبنای واقعی ثبت می شود.

ویژگی ها:

 • ثبت گزارشهای تولید در پایان هر ماه بر اساس محصولات نیم – ساخته ها و ضایعات وارده به انبار طی دوره
 • شارژ خط تولید از طریق حواله پای کار تولید
 • صدور رسید انبار برای محصولات نیمه ساخته ها و ضایعات طی ماه قبل از ثبت گزارشهای تولید
 • برگشت مواد و نیمه ساختهها از پای کار تولید به انبار
 • نگهداری دائمی موجودی مواد اولیه پای کار تولید
 • ثبت کارکرد مراکز هزینه در گزارش تولید
 • مصرف مواد اولیه و نیمه ساختهها در گزارش تولید
 • گزارش کار در جریان ساخت هر ماه

محاسبه بهای تمام شده محصولات به روش برنا:

در این روش در تمام مراحل و ایستگاههای کاری موجودی پای کار و نیم ساخته ها در انبار پای کار نگهداری می شوند و به منظور شارژ مواد به تولید بر اساس درخواست کالا از انبار مواد از انبار مواد به تولید توسط فرم حواله پای کار تولید ارسال می گردد و محاسبه بهای تمام شده به صورت ماهانه به راحتی انجام می شود. نرم افزار بهای تمام شده برنا بهای تمام شده محصولات نیم سوخته را به تفکیک مواد دستمزد و سربار در پایان هر ماه محاسبه و گزارش می کند این گزارش-ها به طور کامل با صورت عملکرد قابل تطبیق است.

 • جمع آوری اطلاعات به سهولت و دقت از سیستمهای عملیاتی
 • محاسبه نرخ ساعتی دستمزد مراکز هزینه به تفکیک ماه و سال
 • محاسبه حاشیه سود ماهانه و سالانه فروش محصولات
 • تشریح سند بهای تمام شده تا سطح عملیات اجرایی
 • گزارش بهای تمام شده محصولات
 • گزارش عملکرد بهای تمام شده کالای فروش رفته و کنترل با حسابهای مالی
 • امکان برآورد بهای تمام شده برای تولید محصولات جدید
 • تعریف نرخ جذب مواد بر اساس کد کالا به تفکیک نرخ واقعی یا استاندارد
 • تعریف برآورد بهای تمام شده با احتساب نرخ مواد دستمزد و نرخ دستمزد پیمانکار
 • گزارش برآورد بهای تمام شده با استفاده از فرمولهای برآوردی و اصلی

برآورد بهای تمام شده در نرم افزار برنا

سرعت اقتصاد در دنیا چنان رشد کرده است که حتی گزارشات لحظهای نیز برای مدیران پیشرو کارساز نیست و نیز به پیش گویی دارند تا بتوانند در دنیا واقعی تصمیم گیری کنند شماران سیستم با تجربه موفق حاصل از سالیان طولانی در پیاده سازی بهای تمام شده در صنایع مختلف با طراحی زیرسیستم برآورد بهای تمام شده امکان پیش بینی بهای تمام شده را برای مدیران در وضعیتهای مختلف ایجاد کرده است:

 • پیش بینی محصول جدید با تغییرات در فرمول ساخت از نظر مصرف مواد
 • پیش بینی محصول جدید با تغییر خط تولید
 • پیش بینی بهای تمام شده برای تولید محصول جدید
 • پیش بینی بهای تمام شده محصول در دورههای آتی با تغییرات برآوردی

ویژگی ها:

 • امکان برآورد بهای تمام شده برای تولید محصولات جدید
 • تعریف نرخ جذب مواد بر اساس کد کالا به تفکیک نرخ واقعی یا استاندارد
 • تعریف برآورد بهای تمام شده با احتساب نرخ مواد دستمزد و نرخ دستمزد پیمانکار
 • گزارش برآورد بهای تمام شده با استفاده از فرمولهای برآوردی و اصلی
نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *