درباره اتوماسیون اداری

درباره اتوماسیون اداری

 

امروزه (اتوماسیون اداری)ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان‌ها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است، به گونه‌ای که دیگر فرآیندهای کند و زمان‌بر اداری پذیرفتنی نیست(اتوماسیون اداری). بر این اساس، ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره‌جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرآیندهای اداری و پاسخ‌گویی به موقع به آن‌ها پرداخت(اتوماسیون اداری).

 

بدین منظور، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین، از سویی به جریان کار سرعت می‌بخشد و از سوی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه‌ی فعالیت‌های سازمان و طبقه‌بندی آ‌ن‌ها، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فـراهم می‌سازد.

نرم‌افزار اتوماسیون اداری با بررسی مدل‌های فعالیت سازمان‌های بخش عمومی، دولتی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می‌تواند به خوبی پاسخ‌گوی نیازهای یاد شده باشد.

 

اهداف پیاده‌سازی و به کارگیری سیستم اتوماسیون

 • افزایش سرعت و دقت در پاسخ‌گویی به مراجعان و صرفه‌جویی در زمان آنان(اتوماسیون اداری)
 • بی‌نیازی به مراجعه‌ حضوری برای ارایه‌ نامه و پی‌گیری پاسخ آن
 • سامان‌دهی و بهینه‌سازی گردش مکاتبات در سازمان
 • به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی در داخل و خارج از سازمان(اتوماسیون اداری)
 • ایجاد روش‌های صحیح و استاندارد گردش کارها در سازمان و پی‌گیری بهبود مستمر آنها
 • افزایش سرعت و ایجاد سهولت در مکاتبات بین سازمانی
 • دسترسی سریع به مکاتبات بایگانی شده(اتوماسیون اداری)
 • افزایش کارایی کارکنان از طریق فراهم آوردن امکان سنجش و اندازه‌گیری فعالیت‌ها
 • ایجاد بستر مناسب برای استقرار سایر سیستم‌های یکپارچه(اتوماسیون اداری)

ویژگیهای اصلی سیستم اتوماسیون اداری

 • تعریف ساختار سازمانی و پست‌ها(اتوماسیون اداری)
 • تعریف و گروه‌بندی پرونده‌های عمومی, موضوعات نامه‌ها و بایگانی
 • ثبت نامه‌های وارده پستی, نمابر و تصویر برداری از فیزیک نامه و انتقال نامه به پرونده‌ دبیرخانه
 • تعریف کارتابل بر اساس پست‌های سازمانی با امکان تعریف چند پست موقت برای یک شخص(اتوماسیون اداری)
 • توزیع نامه از طریق کارتابل در داخل سازمان به پست‌ها(اتوماسیون اداری)
 • مشترک کردن پرونده‌های شخصی در فاصله زمانی و محدود کردن موضوعات قابل دسترس
 • طبقه‌بندی کارهای ارجاع شده به دیگران و پی‌گیری آنها براساس موضوعات مختلف ارجاع و ارسال یادآوری برای انجام دهنده یا انجام دهندگان آن(اتوماسیون اداری)
 • تعیین جانشین در محدوده زمانی با اعلام قبلی به ارسال کنندگان یا دریافت‌کنندگان نامه و کار
 • ایجاد مکاتبات داخلی در سیستم به منظور ارجاع کار به دیگر همکاران یا پاسخ به کار ارجاع شده(اتوماسیون اداری)
 • ایجاد نامه‌های صادره و ارسال به خارج از سازمان از طریق پست الکترونیک, نمابر و یا ارسال فیزیک نامه و درج اطلاعات دریافت کننده نامه و انتقال نامه به پرونده دبیرخانه(اتوماسیون اداری)
 • تعریف الگوهای گردش مکاتبات وارده در داخل سازمان و تعیین استانداردهای زمانی پاسخ‌گویی و کنترل گردش مکاتبات براساس الگوهای تعریف شده
 • برنامه‌ریزی جلسات و اعلام زمان‌های آن قبل از برگزاری جلسه با امکان تعیین محل و کنترل خودکار به منظور جلوگیری از تداخل زمان‌ها(اتوماسیون اداری)
 • ارسال پیام به اشخاص, گروه‌ها و واحدهای سازمانی با استفاده از صندوق پست الکترونیکی
 • تعریف مکان‌‌های بایگانی و نگه‌داری مکاتبات با موضوعات طبقه‌بندی موردنظر کاربر و کنترل ورود و خروج مکاتبات و ردیابی محل فیزیکی مکاتبات در گردش(اتوماسیون اداری)
 • برقراری ارتباط بین دبیرخانه‌ سازمان‌ها از طریق ارسال و دریافت الکترونیکی نامه‌ها در سازمان‌هایی که دارای سیستم اتوماسیون اداری هستند.
 • جست و جوی کلمات در متن نامه‌های تایپ شده
 • وجود گیشه مکاتبات برای کاهش مراجعات حضوری ارباب رجوع برای ارایه‌ نامه و پی‌گیری آن(اتوماسیون اداری)
 • پی‌گیری مکاتبات، ثبت شکایات، پیشنهادها و ارتباط مستقیم با مدیر عامل سازمان از طریق گیشه‌ مکاتب(اتوماسیون اداری)
نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *