مفهوم معادل آحاد

آیا ارائه گزارش بهای تمام شده بدون محاسبه معادل آحاد تکمیل شده امکان پذیر است ؟

روش محاسبه بهای تمام شده با استفاده از معادل آحاد تکمیل شده :

در این روش تولید به‌مثابه یک تونل تاریک و یک واحد ناشناخته محسوب می‌شود و تنها به شناسایی مواد اولیه و محصولات اکتفا می‌گردد به‌طورمعمول در شرکت‌های تولیدی، عملیات تولید برخی از کالاها تا پایان دوره تکمیل نگردیده و به‌صورت نیمه ساخته در فرایند تولید باقی می‌مانند، قبل از اینکه بهای تمام‌شده را به دست آوریم باید اول بهای تمام‌شده کالای نیمه ساخته جداگانه شناسایی شود و از مقدار مواد و دستمزد و سرباری که صرف تولید آن دوره بوده کسر شود.
در این روش لازم است تمامی فعالیت‌های تولیدی صورت گرفته طی دوره بر روی کالای تکمیل‌شده و همچنین کالاهای در جریان ساخت به‌درستی اندازه‌گیری شوند، تشکیل معادل آحاد تکمیل‌شده برای شناسایی نیمه ساخته‌های داخل خط پایان دوره الزامی است و می‌بایست مراحل مختلف تولیدی که کالای پای خط تولید دارد، شناسایی و درصد مواد، دستمزد و سرباری صرف تکمیل آن شده، تعیین گردد و از نگاه محصول بررسی شود که چند درصد تکمیل‌شده است و بر همان اساس کلیه نیمه ساخته‌ها شناسایی و قیمت‌گذاری می‌گردد.
در این روش چون معمولاً تشخیص درصد تکمیل توسط تیم فنی انجام می‌شود، فاقد دقت لازم است و عملاً بهای تمام‌شده آخر دوره را با تردید مواجه می‌کنند و در عین حال مشخص نیست کالای نیمه ساخته از کدام مواد، دستمزد و سربار طی دوره انتخاب‌شده است، بنابراین به ناچار قیمت‌گذاری کالای نیمه ساخته از آخرین قیمت‌های سال منظور می‌شود.
در این مقاله در بخش اول به مفهوم معادل آحاد می پردازیم و در بخش دوم در خصوص نحوه محاسبه ریال کالای نیمه ساخته بدون استفاده از معادل آحاد صحبت خواهیم کرد.

مفهوم معادل آحاد:

برای محاسبه هزینه هر واحد محصول آگاهی از اینکه در طول دوره مورد نظر چند واحد محصول تولید شده است ضرورت دارد، اگر واحدهایی که وارد فرایند تولید می‌شوند تماماً تکمیل و به فرایند بعدی ساخت و یا انبار محصول، حسب مورد، منتقل شوند، هزینه هر واحد محصول را می‌توان از تقسیم کردن جمع هزینه مربوط بر مقدار تولید به سهولت به دست آورد؛ اما چنانچه برخی از واحدهای محصول در پایان دوره بعضاً تکمیل‌شده باشند، در محاسبه بازده تولید در دوره مورد نظر، بخش تکمیل‌شده این واحدها باید لحاظ شود.
مفهوم معادل آحاد تکمیل‌شده مبنای لازم برای انجام این کار را فراهم می‌سازد.
معادل آحاد تکمیل‌شده گویای مقدار بازدهی است که از مصرف هر یک از عوامل هزینه حاصل‌شده است به‌گونه‌ای که اگر جمع مبلغ هزینه مربوط در معادل آحاد تکمیل‌شده از لحاظ آن هزینه، تقسیم شود سهم هر واحد بازده از آن هزینه به شکلی منصفانه به دست خواهد آمد. به بیان دیگر معادل آحاد تکمیل‌شده از لحاظ هر یک از عوامل هزینه، نتیجه کوشش‌های ساخت ناشی از انجام آن هزینه است؛ بنابراین، محاسبه سهم هر واحد محصول از هر یک از عوامل هزینه مستلزم محاسبه معادل آحاد تکمیل‌شده از لحاظ هر یک از آن عوامل است. نظر به اینکه بازده هی که بدین ترتیب محاسبه و مبنای تعیین هزینه هر واحد محصول واقع می‌شود مقداری فرضی است و نه عینی و واقعی، آن را اصطلاحاً معادل آحاد تکمیل‌شده می‌نامند.
مثلاً اگر سه واحد محصول در موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره وجود داشته باشد که هر یک از آنها از لحاظ مواد مستقیم مصرفی برای تکمیل یک واحد محصول، معادل یک سوم تکمیل‌شده باشند، نتیجه کوشش‌های مربوط به صرف مواد مستقیم برای این سه واحد محصول، معادل یک واحد محصول تکمیل‌شده هست.
در محاسبه معادل آحاد تکمیل‌شده با واحدهای بعضاً تکمیل‌شده، مثلاً موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره، برحسب اینکه معرف چه میزان معادل آحاد تکمیل‌شده است برخورد می‌شود.
مثلاً اگر واحدهای تکمیل‌شده طی یک دوره معین در یک دایره تولیدی مشخص بالغ بر 5000 واحد محصول و موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره در این دایره بالغ بر 200 واحد محصول باشد که از لحاظ هزینه دستمزد مستقیم 60 درصد تکمیل‌شده محصول شوند، معادل آحاد تکمیل‌شده (نتیجه کوشش‌های ساخت) از لحاظ هزینه دستمزد مستقیم (هزینه کوشش‌های ساخت) به فرض اینکه موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره موجود نباشد:

 

 

 

واحد محصول

واحدهای تکمیل‌شده و انتقالی به دایره بعد (به انبار محصول) اضافه می‌شود5000
معادل تکمیل‌شده موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره

 60%*200 واحد=

120
معادل آحاد تکمیل‌شده از لحاظ هزینه دستمزد5120

نکته‌ای که لازم است در اینجا است به آن اشاره شود این است که درجه تکمیل موجودی کالای در جریان ساخت از لحاظ هر یک عوامل هزینه معمولاً متفاوت است مثلاً در برخی از صنایع تمامی مواد اولیه لازم برای ساخت محصول در ابتدای فرایند تولید اضافه می‌شود و این مواد از طریق عملیاتی که توسط نیروی کار و هزینه‌های سربار ساخت انجام می‌گیرد، به محصول نهایی تبدیل می‌شود.
در چنین وضعیت‌هایی، موجودی کالای در جریان ساخت از لحاظ مواد اولیه همواره 100 درصد تکمیل است درحالی‌که از لحاظ هزینه‌های تبدیل هنوز تکمیل‌نشده است. علاوه بر این، گاه ساخت محصول مستلزم مصرف مواد اولیه گوناگون در مقاطع مختلف تولید است مثلاً، برخی از مواد اولیه ممکن است در ابتدای فرانید ساخت برخی دیگر در درجات مختلف ساخت و برخی نیز در خاتمه فرایند تولید به محصول افزوده شوند.
در چنین شرایطی لازم است محاسبات مربوط به معادل آحاد تکمیل‌شده از لحاظ هر یک از مواد مصرفی و هر یک از عوامل دیگر هزینه به‌طور مجزا انجام گیرد. علاوه بر این، هنگامی‌که در دایره تولیدی مورد نظر موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره وجود دارد.
مساله محاسبه معادل آحاد تکمیل‌شده می‌تواند بحث‌انگیز شود:
هدف از محاسبه معادل آحاد تکمیل‌شده، تعیین هزینه هر واحد محصول به‌گونه‌ای معقول است. در وضعیت‌هایی که موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره وجود ندارد، تنها هزینه‌های در دسترس که در محاسبه هزینه هر واحد محصول لحاظ می‌شود، هزینه‌های انجام شده ظرف دوره جاری در دایره مربوط است.

بهای تمام‌شده کالای ساخته شده و تفاوت آن با بهای تمام‌شده کالای فروش رفته (جدول 23-2)
شرکت تولیدی
جدول بهای تمام‌شده کالای ساخته شده
برای سال مالی منتهی به پایان …
ریال

هزینه مواد مستقیم مصرف شده در تولید:
موجودی مواد اولیه در آغاز سال xxx
اضافه می‌شود: خرید مواد اولیه در طول سال xxx
مواد اولیه آماده مصرف xxx
کسر می‌شود: موجودی اولیه در پایان سال (xxx)
هزینه مواد مستقیم مصرف شده در تولیدات در طول سال xxx
هزینه دستمزد مستقیم xxx
بهای اولیه xxx
هزینه‌های سربار ساخت:
مواد غیرمستقیم xxx
دستمزد غیرمستقیم xxx
استهلاک ساختمان کارخانه xxx
استهلاک تجهیزات کارخانه xxx
آب، برق و گاز مصرفی xxx
بیمه ساختمان کارخانه xxx
سایر هزینه‌های سربار ساخت xxx
جمع هزینه‌های سربار ساخت xxx
جمع هزینه‌های ساخت xxx
اضافه می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت در آغاز سال xxx
کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت در پایان سال (xxx)
بهای تمام‌شده کالای ساخته شده طی سال xxx

فرمول محاسبه بهای تمام‌شده کالای ساخته شده به شرح زیر به‌صورت خلاصه

موجودی کالای در جریان ساخت در پایان دوره – جمع هزینه‌های ساخت + موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره = بهای تمام‌شده کالای ساخته شده

جدول بهای تمام‌شده کالای فروش رفته:

شرکت تولیدی …

جدول بهای تمام‌شده کالای فروش رفته

برای سال مالی منتهی …

ریال

بهای تمام‌شده موجودی کالای ساخته شده اول دوره xxx

اضافه می‌شود: بهای تمام‌شده کالای ساخته شده طی دوره xxx

بهای تمام‌شده کالای آماده برای فروش xxx

کسر می‌شود: بهای تمام‌شده موجودی کالای ساخته شده پایان دوره (xxx)

بهای تمام‌شده کالای فروش رفته طی سال xxx

فرمول محاسبه بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به‌صورت خلاصه:

موجودی کالای- بهای تمام‌شده کالای + موجودی کالای =بهای تمام‌شده کالای فروش رفته ساخته شده در پایان دوره ساخته شده طی دوره ساخته شده اول دوره

 

 

بر اساس اصل حسابداری «تطابق درآمد با هزینه»، همواره درآمدهای یک دوره مالی با هزینه‌های همان دوره مالی مقایسه می‌شود و به این ترتیب سود و زیان یک دوره شناسایی می‌شود. بر اساس این اصل است که بهای تمام‌شده کالای ساخته شده از بهای تمام‌شده کالای فروش رفته تفکیک می‌شود. در واقع هزینه‌های ساخت و تولید یک کالا (بهای تمام‌شده کالای ساخته شده) هنگامی به‌حساب هزینه‌های یک دوره گذاشته می‌شود که آن کالا در آن دوره مالی فروش رفته باشد و به اصطلاح درآمد در آن دوره مالی شناسایی‌شده باشد. احتمال دارد کالایی که در سال 1390 ساخته می‌شود در سال 1391 به فروش رسد. بر اساس اصل تطابق درآمد با هزینه نمی‌توان هزینه ساخت این کالا را به‌حساب هزینه‌های سال 1390 گذاشت بلکه هزینه ساخت آن باید در سال 1391 که این کالا به فروش رفته است شناسایی شود. بهای تمام‌شده کالای ساخته شده، هزینه‌های مواد، دستمزد و سربار و هزینه‌های تجمیع شده در کالای نیمه ساخته (درصد تکمیل کالا) را جذب می‌کند و پس از شناسایی، اندازه‌گیری و محاسبه به‌حساب موجودی مواد و کالا (محصول / کالای ساخته شده) برده می‌شود. در واقع بهای تمام‌شده کالای ساخته شده با انتقال به‌حساب موجودی مواد و کالا تبدیل به یک حساب دائمی می‌شود و ماهیت موقت خود را از دست می‌دهد و امکان انتقال به دوره‌های مالی آتی را پیدا می‌کند. هرگاه کالای ساخته شده به فروش رود از حساب موجودی مواد و کالا کسر می‌شود و به‌حساب بهای تمام‌شده کالای فروش رفته برده می‌شود و در هزینه‌های آن دوره مؤثر واقع می‌شود.

انحرافات

1-انحراف هزینه: این انحراف به تفاوت بین قیمت اجزاء متشکله، هزینه‌های سربار ساخت بر اساس آنچه برآورد شده و آنچه رخ‌داده است مربوط می‌شود، فرمول محاسبه انحراف و هزینه به شرح زیر هست:
انحراف هزینه = بودجه مجاز و یا تعدیل‌شده
مبلغ واقعی هزینه‌های ساخت = بودجه مجاز یا تعدیل‌شده هزینه‌های سربار = انحراف هزینه

برای رسیدن به برآورد و یا بودجه مجاز هزینه‌های سربار ساخت، بخش هزینه‌های متغیر بودجه هزینه‌های سربار ساخت باید بر مبنای ظرفیت استفاده‌شده واقعی تعدیل شود.
ریال ریال
بودجه مجاز هزینه‌های سربار ساخت:
بودجه هزینه‌های سربار ثابت 1.250.000
بودجه تعدیل‌شده هزینه‌های سربار متغیر بر اساس
ظرفیت واقعی (ریال 87.5*18.900 ساعت) = 1.653.750
مبلغ واقعی هزینه‌های سربار ساخت 2.903.750
انحراف هزینه – نامساعد 2.920.000
16.250

مبلغ 16.250 ریال انحراف هزینه، تفاوت بین هزینه‌های واقعی ساخت و برآورد هزینه‌های سربار ساخت که تعدیل‌شده بر اساس ظرفیت بکار رفته یعنی فعالیت واقعی کارکرد به میزان 18.900 ساعت کار انجام شده توسط ماشین‌آلات را نشان می‌دهد، انحراف هزینه را می‌توان به عوامل ثابت و متغیر نیز به شرح زیر تجزیه نمود
ریال
انحراف هزینه مرتبط با سربار ثابت ساخت:
هزینه‌های سربار بودجه شده 1.250.000
هزینه‌های واقعی سربار ثابت ساخت 1.200.000
انحراف هزینه سربار ثابت – مساعد 50.000

انحراف هزینه مرتبط با سربار متغیر ساخت:
بودجه هزینه‌های سربار متغیر ساخت با توجه به ظرفیت واقعی که برابر با هزینه‌های سربار متغیر جذب‌شده به تولید است: 1.653.750
(ریال 87.5*18.9 ساعت) = 1.720.000
هزینه‌های واقعی سربار متغیر – نامساعد 66.250
جمع انحراف هزینه سربار ساخت-نامساعد 16.250

معادله آحاد

اگر مبلغ هزینه‌های واقعی سربار ساخت کمتر از بودجه هزینه‌های سربار ساخت باشد، انحراف، مساعد خواهد بود. چنانچه مبلغ 16.250 ریال انحراف نامساعد هزینه از طریق، مقایسه برآورد هر یک از اقلام هزینه سربار با هزینه واقعی آن که در حساب‌های معین هزینه‌های سربار ساخت انعکاس دارد، به جزئیات بیشتر تجزیه شود، سودمند خواهد بود.
مبالغ واقعی برخی از اقلام هزینه سربار ممکن است بیشتر و برخی دیگر ممکن است کمتر از مبالغ بودجه شده مربوط باشد. هرگونه تفاوت باید تحلیل، دلیل آن باید تعیین و بحث پیرامون آن با شخص مسئول وقوع هزینه، باید آغاز شود. سپس در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی باید به عمل آید و عملکرد کارآمد و اثر بخش باید در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی باید به عمل آید و عملکرد کارآمد و اثر بخش باید شناسایی و تشویق شود.
لازم بذکر است حتی وقوع هزینه‌ای به میزانی کمتر از آنچه بودجه شده است نیز ممکن است مطلوب نباشد. مثلاً کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداشت ممکن است حاکی از بی‌توجهی یا غفلت در خصوص انجام تعمیرات پیشگیر باشد.
در تصمیم‌گیری راجع به این که کدام یک از اقلام هزینه باید مورد بررسی قرار گیرد، محدوده مجاز و قابل تحمل باید مشخص و تعریف شود. پرسش بالا را می‌توان بدین ترتیب نیز مطرح کرد: اندازه و بزرگی یک انحراف چقدر باید باشد که بیش از حد مجاز تلقی شود؟ اگر انحرافی خارج از محدوده مجاز باشد بررسی در مورد آن در صورتی که هزینه‌های انجام بررسی معقول باشد، باید به عمل آید. به بیان دیگر، در چنین مواردی از مفهوم مدیریت بر مبنا استثناء می‌توان استفاده کرد. محدوده مجاز را نیز می‌توان بر اساس تجربه و قضاوت شخصی یا از طریق اجرای روش‌های آماری تعیین کرد.
برخی از انحرافات هزینه ممکن است ناشی از تورم باشد، اگرچه در برآوردهای منعکس در بودجه‌ها به نوعی آثار تورم نیز لحاظ می‌شود؛ اما پیش‌بینی میزان تورم و جداسازی آن به عنوان بخشی از انحراف هزینه، بسیار دشوار است.
2-انحراف ظرفیت
نرخ از پیش تعیین‌شده برای جذب هزینه‌های سربار ساخت در شرکت مورد بحث بالغ بر 150 ریال بر مبنی 20.000 ساعت کار ماشین‌آلات در سطح ظرفیت عادی است اما ساعات واقعی کارکرد ماشین‌آلات طی دوره مورد نظر در دایره مربوط در مجموع بالغ بر 18.900 ساعت است، یعنی مقدار 1.100 ساعت از ظرفیت عادی در دسترس استفاده نشده است به بیان دیگر ظرفیت استفاده‌شده 94.5% ظرفیت عادی است.
نرخ جذب هزینه‌های سربار ساخت به مبلغ 150 ریال، نرخ مناسب برای هزینه‌یابی به ازای استفاده از هریک از ساعت کار ماشین‌ها تلقی می‌شود. این واقعیت که عملیات در سطحی کمتر از ظرفیت عادی انجام شده است، نباید هزینه سربار برای هر واحد محسوب را افزایش دهد.
هزینه ظرفیت بلا استفاده باید جداگانه ثبت و به عنوان بخشی از جمع هزینه‌های ساخت قلمداد شود، نحوه محاسبه انحراف ظرفیت به شرح زیر خلاصه می‌شود.
ریال
هزینه‌های سربار جذب‌شده 2835000
بودجه هزینه‌های سربار ساخت (تعدیل‌شده بر مبنیا ظرفیت بکار رفته) 2903750
انحراف ظرفیت بلا استفاده-نامساعد 68750

انحراف نامساعد ظرفیت به مبلغ 68.750 ریال بدلیل اینکه مقدار 1.100 ساعت از ساعات در دسترس بکار گرفته نشده است حادث گردیده است.
هنگامی از ظرفیت بالقوه استفاده نمی‌شود، تنها هزینه‌های ثابت، هدر می‌رود و جذب تولید نمی‌گردد.
بنابراین، انحراف ظرفیت چون تنها به هزینه‌های ثابت مربوط می‌شود مبلغ آن را می‌توان از طریق حاصل ضرب بودجه هزینه‌های سربار ثابت در 5.5% یعنی میزان ظرفیت هدر رفته، (94.5%-100) یا از طریق حاصل ضرب ساعات بلااستفاده (یعنی 1.100 ساعت) در نرخ جذب هزینه‌های سربار ثابت ساخت به شرح زیر محاسبه کرد:
}ساعات کار بودجه شده-ساعات واقعی کارکرد} نرخ جذب هزینه سربار ثابت انحراف ظرفیت هزینه‌های سربار ثابت

(20000 ساعت-18900 ساعت)62.5
انحراف ظرفیت هزینه‌های سربار ثابت

نامساعد- ریال (68750)=(1100 ساعت)*62.5
انحراف ظرفیت هزینه‌های سربار ثابت

مسئولیت انحراف ظرفیت با مدیران اجرایی شرکت است زیر این انحراف معرف استفاده کمتر یا بیشتر از تسهیلات و امکانات موجود شرکت است.
علت انحراف ظرفیت اعم از مساعد و نامساعد، همواره باید تعیین شود ولی دلایل احتمالی آن نیز مشخص شود یکی از علل بروز انحراف ظرفیت نبود توازن مناسب بین امکانات و تسهیلات تولید و فروش است. از سوی دیگر علت وقوع این انحراف می‌تواند ناشی از قیمت فروش مساعد باشد که امکان بازیافت هزینه‌های ثابت در سطح پایین تولید را فراهم می‌سازد.

روش محاسبه بهای تمام شده در نرم افزار شماران ؟

نرم‌افزار شماران سیستم تنها نرم‌افزار موجود در بازار است که در بستر یکپارچه ارائه می‌گردد و به‌صورت بسته نرم‌افزاری برمبنای ثبت عملیات واقعی تولید به شرکت‌های تولیدی عرضه‌شده است؛ این نرم‌افزار علاوه بر بهای تمام‌شده محصولات قادر است کالاهای نیم ساخته را نیز به تفکیک مواد، دستمزد و سربار در ماه‌های مختلف سال محاسبه و گزارش کند و گزارش‌های حسابداری صنعتی بدون کوچک‌ترین مغایرتی با گزارشات حسابداری مالی، فروش، انبار، خرید، سفارشات به‌صورت ماهانه و سالانه و بر اساس روش دائمی ثبت موجودی‌ها در اختیار مدیران قرار می‌گیرد.
در نرم‌افزار بهای تمام شده شماران سیستم ، تولید به صورت مرحله‌ای مواد ،دستمزد جذب‌شده را به صورت مستقیم جذب می‌کند و سربار هم به یکی از روش‌های تسهیم شناسایی‌شده و تکلیف بهای تمام شده در هر مرحله شناسایی‌شده و دیگر نیاز به معادل آحاد وجود ندارد.
نرم‌افزار حسابداری صنعتی شرکت شماران سیستم بر مبنی دیدگاه عملیاتی بوده و روش مورد استفاده در محاسبات نیز روش نرمال است که بر اساس درخواست مشتری با توجه به ایجاد زیرساخت‌ها و بستر محاسبه حسابداری صنعتی بر مبنای فعالیت قابلیت پیاده‌سازی حسابداری صنعتی بر مبنای این روش نیز وجود دارد.

تسهیم هزینه در نرم افزار شماران سیستم چگونه انجام می شود؟

برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش حاشیه سود لازم است تا سازمان‌ها از ترکیب دقیق هزینه‌ها به تفکیک محل‌های رخداد آنها اطلاع داشته باشند. از سوی دیگر، بکارگیری مفاهیم تسهیم هزینه در روش‌های محاسبه بهای تمام شده غیر قابل اجتناب است.
سازمان‌ها برای گزارش‌گری و شناسایی بهتر هزینه‌ها، آنها را بر اساس عوامل هزینه و مراکز هزینه، تفکیک و طبقه‌بندی می‌نمایند. برای سازمان‌ها مطلوبیت دارد بدانندکه چه سهمی از هزینه‌های مراکز خدماتی به یکدیگر یا به مراکز تولیدی تخصیص می‌یابد. نرم‌افزار تسهیم هزینه شماران به‌طور هم‌زمان مراکز هزینه و عوامل هزینه را در شناسایی، طبقه‌بندی و گزارش‌گری هزینه‌ها بکار برده و بستر اطلاعاتی بسیار مناسبی را برای تحلیل هزینه‌ها فراهم می‌کند. این نرم‌افزار قادر است بر مبنای هر سه روش مستقیم، یک‌طرفه و دو طرفه (ریاضی) تسهیم هزينه‌های‌ سربار دواير خدماتي به دواير توليدي را محاسبه نماید.
امکانات
 تعریف مبانی تسهیم هزینه
 امکان تسهیم خودکار مراکز خدماتی به مراکز تولیدی
 تعریف روش تسهیم هزینه های واحدهای خدماتی به یکدیگر و به واحدهای تولیدی
 تهیه جدول تسهیم ثانویه و تخصیص هزینه‌های سربار مراکز خدماتی به تولیدی
 امکان تهیه نرخ ساعتی دستمزد به‌تفکیک هر ماه به سه حالت؛ نرخ بر اساس کارکرد، حضور فیزیکی و زمان تولید
 امکان جایگزینی نرخ جذب سربار با نرخ محاسبه شده
گزارشات
 گزارش تسهیم هزینه مراکز خدماتی به سایر دوایر خدماتی و تولیدی
 گزارش نرخ جذب بر اساس کارکرد واقعی
 گزارش انحراف به تفکیک مواد، دستمزد و سربار
 گزارش انحراف به تفکیک زمان تولید
 گزارش انحراف به تفکیک حضور فیزیکی

عمده‌ترین مزایای نرم‌افزار بهای تمام‌شده شماران چیست؟

1. ارائه اطلاعات دقیق و جزئی راجع به کلیه اقلام هزینه در مراحل مختلف تولید
2. تسهیم خودکار هزینه مراکز خدماتی به تولیدی
3. استفاده از کاردکس نیم‌ساخته به جای معادل آحاد
4. برآورد حسابداری صنعتی قبل از تولید (کالاهایی که هنوز تولید آنها آغاز نشده است).
5. گزارش حاشیه سود فروش محصولات در پایان هرماه
6. قابلیت اتکا اطلاعات فراخوانی شده از سایر نرم‌افزار
7. سادگی در محاسبات و دقت در گزارش‌ها نرم‌افزار حسابداری صنعتی
8. برآورد بهای تمام‌شده در کوتاه‌ترین زمان

منبع :حسابداری صنعتی/جلد اول /سازمان حسابرسی

جهت مشاهده دموی نرم افزار های شماران اینجا کلیک کنید . 

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *