فناورانه‌ترین شهرهای خاورمیانه برگزیده شدند

فناورانه‌ترین شهرهای خاورمیانه برگزیده شدند
دبی،ابوظبی و دوحه سه شهری محسوب می‌شوند که در زمینه زیر ساخت‌های ICT و توسعه سیستم‌های مربوطه از دیگر شهرهای خاورمیانه جلوتر هستند.

 

بر اساس نخستین نسخه از “شاخص شناسایی شهرهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس شبکه‌های اجتماعی” که توسط شرکت اریکسون منتشر شده است، دبی، ابوظبی و دوحه سه شهری محسوب می‌شوند که در زمینه زیرساخت‌های ICTو توسعه سیستم‌های مربوطه از دیگر شهرهای خاورمیانه جلوتر هستند.

به گزارش شماران سیستم، این فهرست که توسط شرکت اریکسون در کنفرانس جهانی Networked Society Forumمنتشر شد، میزان سازگاری ۱۱شهر اصلی و بزرگ خاورمیانه و شمال آفریقا را با خدمات ICTو مزایای آن نشان می‌دهد.

شرکت اریکسون برای انتخاب این شهرها میزان تکامل و توسعه زیرساخت‌های فناوری را در این منطقه به دقت مورد بررسی قرار داد و فرصت‌های موجود و میزان بهره‌مندی از این فرصت‌ها را در هر یک از شهرهای خاورمیانه و آفریقا بررسی کرد.

برای انتخاب این شهرها ۲۸معیار مورد بررسیقرار گرفت و در مجموع شهرها در دو بخش اصلی زیر بررسی شدند: میزان توسعه خدمات ICTو همچنین مزایای سرمایه‌گذاری در حوزه ICTدر بخش اجتماعی، اقتصادی و محیطی.

در گزارش شرکت اریکسون آمده است که هم‌اکنون ۷۹درصد ساکنان شهر عمان از اینترنت برای فعالیت‌های کاری خود استفاده می‌کنند و این در حالی است که به‌ترتیب ۷۷و ۶۲درصد ساکنان مسقط و دوحه نیز اینترنت را با هدف یاد شده به کار می‌برند.
 

 
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *