عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
رئیس حسابداری خانم 5سال حداقل لیسانس حسابداری-سابقه سرپرستی-مسلط به استانداردهای حسابداری و قوانین تهیه صورت مالی و اظهارنامه -حداکثر سن 30 الی35 سال

 

فرم درخواست استخدام

 

 

 

عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
برنامه نویس وب - - دارای تجربه کاری مرتبط front-end و back – end مسلط به C# و Angular^2 و Typescript و JavaScript وSQL وCss و html
برنامه نویس Android      ترجیحا آشنا به C# و SQL و WCF دارای سابقه کار مرتبط و نمونه کار
برنامه نویس    1 مسلط به C# و SQL و EF آشنا با برنامه نویسی وب Angular js 
برنامه نویس ویندوز      مسلط به SQL   


                                       

 فرم درخواست استخدام

عنوان شغل جنسیت سابقه توضیحات
 کارشناس فروش   2 روابط عمومی بالا-افراد با سابقه در فروش نرم افزار از الویت برخوردار می باشند