معافیت های حقوق و دستمزد چیست؟

معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، به منظور حمایت از بخش‌های خاص جامعه و تشویق آنها به کار و فعالیت بیشتر ارائه شده است. برای مثال، معافیت های حقوق و دستمزد اقشار کم درآمد و بخش هایی از معافیت های مربوط به هزینه های درمانی و از کار افتادگی باعث حمایت دولت از این دسته از افراد میشود. علاوه بر این، معافیت مالیاتی برای برخی از درآمدها می‌تواند به عنوان یک ابزار جهت کاهش فشار مالیاتی بر روی بخش‌هایی از جامعه که در شرایط مالی ضعیفی هستند، مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، معافیت حقوق برخی از شاغلین در شرکت‌های کوچک و متوسط، که به دلیل شرایط اقتصادی دچار مشکل هستند، می‌تواند به آنها در کاهش هزینه‌ها کمک کند و بخشی از فشار مالیاتی را از آنها بردارد.

آنچه در این مطلب مشاهده می کنید: نمایش

معافیت های حقوق و دستمزد

معافیت مالیاتی در سیستم مالیاتی کشورها، به عنوان یک ابزار مهم و حیاتی به منظور تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار، در بسیاری از موارد به منظور تشویق و حمایت از بخش‌های مختلف جامعه ارائه می‌شود و به عنوان یک راهکار برای کاهش فشار مالیاتی بر روی برخی از اقشار جامعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالعه کنید: نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

اهمیت قانون معافیت مالیاتی

دریافت مالیات توسط دولت به عنوان رکن اساسی اداره ی کشور به دولت امکان می دهد تا بودجه عمومی را تامین کرده و خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش، امنیت، حمل و نقل عمومی، ارتباطات، زیرساخت های شهری و غیره را فراهم کند. همچنین،روند اخذ مالیات به دولت کمک می کند تا نسبت به اقتصاد کشور کنترل داشته باشد و از نظر مالی و اقتصادی پایدار باشد.

به طور کلی، دریافت مالیات برای دولت و اقتصاد یک کشور بسیار حیاتی است. بدون دریافت مالیات، دولت قادر به ارائه خدمات عمومی و پشتیبانی از اقتصاد نخواهد بود. به علاوه، دریافت مالیات به دولت کمک می کند تا از فساد مالی جلوگیری کند و برنامه های رفاهی را برای جامعه اجرا کند. در ادامه به بررسی موارد معاف از مالیات حقوق سال 1402 و موارد معاف از مالیات حقوق و بیمه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

موارد معاف از مالیات حقوق در سال 1402 شامل چیست؟

موارد معافیت های مالیاتی سال 1402 به صورت حصری و معین بوده و موارد آن بر اساس نظر قانون گذار قابل اعمال است. در ادامه قصد داریم تا به بررسی موارد معافیت مالیاتی حقوق سال 1402، بخشنامه معافیت مالیات حقوق سال 1401، موارد معاف از مالیات حقوق و بیمه در سال 1402 و سایر موارد مرتبط با آن بپردازیم. در این مقاله با بررسی سقف معافیت های مالیاتی 1402 و بررسی شرایط موثر بر اعمال آن خواهیم پرداخت.

معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1402

معافیت های حقوق و دستمزد در سال 1402 شامل مواردی است که دولت از اخذ مالیات از این دسته از گروه ها صرف نظر کرده است  موارد معاف از مالیات حقوق در سال 1402 بر اساس اعلامیه ی دولت برابر با 120 میلیون تومان است که هر ساله توسط دولت به شکل سالیانه در نظر گرفته میشود.  موارد معاف از مالیات حقوق در سال 1402 شامل موارد زیر است :

 • مبالغ فوق العاده سفرها
 • هزینه ها و مبالغ مربوط به فوق العاده ماموریت ها
 • پاداش ها و عیدی هایی که برابر با پرداختی های  است که در پایان سال معادل یک دوازدهم معافیت سالانه به حقوق بگیران تعلق میگیرد
 • حقوق و پرداختی های نیروهای مسلح
 • مبلغ و پرداختی هایی که تحت عنوان حقوق ایام مرخصی استفاده نشده باشد
 • سایر مزایایی غیرنقدی پرداخت شده به افراد برابر با دو دوازدهم معافیت سالانه
 • مبالغ و خسارت اخراج شدن از کار، مستمری و حقوق بازنشستگی،
 • مبالغ تحت عنوان از کار افتادگی و سایر مواردی که به شخص گیرنده حقوق پرداخت میشود.
 • هزینه های درمانی برای اعضای خانواده و تامین اجتماعی کارمندان برابر با دو هفتم بیمه تکمیلی افراد
 • مستمرهای پرداختی به وارثان

کارمندان محاسبه مالیات به جز موارد بالا پرداختی های مستقیم را در جدول مالیاتی وارد کرده و پس از محاسبه ها و کسر شدن معافیت های حقوق و دستمزد از کلیه دریافتی، مبلغ به دست آمده تا آخر ماه بعد به حساب دارایی واریز میکند.

چه مزایایی مشمول مالیات نیستند؟

در روند محاسبه حقوق پرسنل و دستمزدها و سایر پرداختی های مربوط به آن، برخی موارد از در موارد مشمول بیمه و مالیات محاسبه نشده و در جدول محاسبه لحاظ نمی شوند. این موارد عبارتند از :

مزایای معافیت های حقوق و دستمزد

 • سنوات خدمت محاسبه شده برای کارکنان
 • پرداخت مبالغی که به ارزش یک دوازدهم عیدی هستند
 • چنانچه فوق العاده ماموریت مربوط به فعالیت های شرکت ها بوده و از محل اصلی شرکت به مسافت 50 کیلومتر فاصله داشته باشد و یا برای انجام کار
 • موقت، ناچار به توقف شبانه باشد.
 • مبالغ پرداخت شده تحت عنوان فوت، از کار افتادگی، استعفای کارگر و بازنشستگی
 • وجوه پرداخت شده برای حقوق ایام مرخصی برای حقوق بگیران
 • مبالغ پرداخت شده به ارزش یک دوازدهم عیدی
 • حقوق کارکنان شاغل مناطق آزاد تجاری
 • پرداختی  وجوه به پزشک و بیمارستان جهت معالجه ی کارکنان یا معالجه ی افراد تحت تکفل این دسته از افراد به وسیله ی حقوق بگیرها به شکل مستقیم
 • و با استناد اسناد و مدارک اثبات کننده.
 • مبلغی معادل با نیمی از مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته.
 • پرداخت مبالغی برابر با دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداخت شده به کارکنان.

موارد معاف از مالیات در معافیت های حقوق و دستمزد

در ادامه قصد داریم تا به بررسی موارد معاف از مالیات در حقوق و دستمزد بپردازیم:

موارد مشمول مالیات حقوق 1401

هزینه های درمانی پرسنل: 

هزینه های درمانی کارکنان قابل کسر توسط کارفرما نیست و کارکنان بر اساس ماده 87 قانون مالیات های مستقیم به عنوان یک مودی حقیقی می بایست به صورت کتبی درخواست استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات حقوق خود را مطالبه کند.

 1. فوق العاده ماموریت: حق ماموریت می بایست بر اساس سطح قانونی محاسبه شده و مازاد آن قابل قبول نیست.
 2. سنوات خدمت و مرخصی دوران بازنشستگی
 3. سنوات خدمت و مرخصی در دوران بازنشستگی شامل موارد رو به رو است: چنانچه پس از تسویه ی کارمند با شرکت و پس از آنکه سنوات خدمات کارکنان در پایان زمان قرارداد پرداخت شود مشمول مالیات نمی شود. چنانچه حقوق بگیر پس از دریافت سنوات خدمت در شرکت حضور داشته باشد مشمول پرداخت نمیشود. کل بیمه سهم کارگر معاف از مالیات است. ( بر اساس بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور در سال های گذشته ، معافیت بیمه سهم کارگر برابر با دو هفتم بیمه بود).

نکته ی مهم :

اداره ی امور مالیاتی به عنوان مرجع اقدام برای کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج، پرداختی ها به حقوق بگیران جهت معالجه ی آن ها و اراد تحت تکفل آنان   شناخته شده و حقوق بگیران با ارائه ی مدارک و نسخه های اصلی گواهی و اسناد و مدارک تایید شده می توانند جهت دریافت هزینه های ذکر شده در یک سال مالیاتی را از محل اداره ی امور مالیاتی برابر با تسهیلات ذکر شده در ماده 137 را دریافت کنند.(استنباط شده از بند 4 بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور)

مطالعه کنید: ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

موارد شامل مالیات در لیست حقوق و دستمزد

به صورت خلاصه تمامی اجزاء حقوق به جز ماموریت شامل مالیات است و مبنای محاسبه براساس جدول مالیاتی اداره دارایی می باشد.

توجه: اگر شرکتی بن و خواربار را ماهیانه پرداخت نکند و کلیه مطالبات خواربار را یکجا و آخر هر سال تسویه کند در این صورت مالیات تعلق نمی گیرد.

موارد شامل مالیات در لیست حقوق و دستمزد

توجه: بن و خواربار غیر نقدی تا 2 دوازدهم میزان معافیت های حقوق و دستمزد معاف است و مازاد آن باید محاسبه و درجدول لحاظ شود. (به شرط پرداخت غیرنقدی)

مبلغی که به‌عنوان حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، خسارت اخراج، سنوات، حقوق بازنشستگی یا مستمر پرداختی به وارثان که هنگام بازنشستگی یا ازکارافتادگی به شخص گیرنده حقوق، پرداخت می‌شود.

هزینه‌های فوق‌العاده ماموریت و سفر

 • عیدی و پاداشی که معادل یک دوازدهم معافیت سالانه در پایان سال به حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود.
 • مزایایی غیرنقدی که به افراد داده شده و ارزشی معادل دو دوازدهم معافیت سالانه دارد.
 • هزینه‌های درمانی که شامل دو هفتم بیمه‌های تکمیلی خود فرد، اعضای خانواده و تامین اجتماعی کارمند است.

حقوق نیروهای مسلح 

به جز موارد فوق، تمامی پرداختی‌های مستقیم به کارمندان را وارد جدول مالیاتی می‌کنند و بعد از کسرشدن معافیت های حقوق و دستمزد از مجموع دریافتی‌ها، مبلغ تعیین شده باید تا پایان ماه بعد به‌حساب دارایی واریز شود.

در ازای پرداخت حقوق به کارگر یا کارمند مواردی از این حقوق مشمول مالیات هستند. حقوق و سایر پرداختی های مربوط به دستمزد کارگران و کارمند به طور مجموعه شامل یک سری از موارد است که تعدادی از این آیتم ها مشمول مالیات شده و میبایست برای این دسته از موارد مالیات پرداخت شود.

موارد معافیت های حقوق و دستمزد و بیمه سازمان تامین اجتماعی در سال 1402

بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی موارد معاف از مالیات حقوق شامل موارد زیر است:

موارد معاف از مالیات حقوق 1400

 •  بازخرید دوران مرخصی
 • هزینه های مربوط به عائله مندی
 • هزینه های مربوط به حق شیر
 • هزینه های فوق العاده ی ماموریت و سفر
 • حق تضمین کسر صندوق
 • پاداش مربوط به نهضت سواد آموزی
 • خسارات مربوط به موارد اخراج و مزایای سنوات (سنوات)
 • پاداش و دستمزدهای افزایش حقوق
 • حق شیر
 • مابه تفاوت کمک هزینه های مسکن خوار و بار در  زمان بیماری
 • عیدی و پاداش آخر سال

 دیگر هزینه های ثبت شده در فیش حقوقی کارمندان مشمول موارد مربوط به بیمه تامین اجتماعی و حقوق قرار دارد.

موارد معاف حقوق و دستمزد در سال 1402

معافیت سالانه که توسط دولت اعلام می‌شود و برای سال 1402 رقم 120 میلیون تومان در کل سال است.

 • موارد مربوط به سنوات، حقوق دوران مرخصی، خسارت اخراج، حقوق بازنشستگی،حقوق روزهای مرخصی استفاده نشده، حقوق بازنشستگی، مستمری های پرداخت شده به وارث در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی
 • هزینه های مربوط به سفر و فوق العاده ماموریت ها
 • پاداش آخر سال یا عیدی به میزان یک دوازدهم معافیت سالیانه
 • هزینه های درمان شامل: دو هفتم بیمه تامین اجتماعی کارمند، بیمه تکمیلی اعضای خانواده و خود
 • حقوق و درآمد نیروهای مسلح
 • مزایای غیرنقدی برابر با دو-دوازدهم معافیت سالانه
 • هزینه‌های درمان (شامل دو-هفتم بیمه تامین اجتماعی کارمند؛ و بیمه‌های تکمیلی خود و اعضای خانواده)

بخشنامه موارد معاف از مالیات حقوق

به جز موارد ذکر شده در بالا تمامی پرداختی های مستقیم کارمندان می بایست در جدول مالیات حقوق لحاظ شده و مالیات آن از حقوق کارمندان کسر شده و تا پایان ماه بعد به حساب آن ها واریز می شود.

موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد 1401

موارد معافیت های حقوق و دستمزد در سال 1401 شامل موارد زیر است:

 • اعضای سیاسی هیئت های خارجی و مدیران شرکت های خارجی که به کشور ایران  وارد شده و همچنین نمایندگی های خاص دولت های بین المللی ساکن در کشور
 • مدیران و افرادی که دارای ماموریت کنسولی خارج از کشور ایران هستند.
 • کارشناسان خارجی در صورتی که با موافقت دولت ایران کمک های بین المللی اقتصادی، فرهنگی، علمی را به کشور وارد میکنند.
 • کارمندان سفارت خانه ها و کنسولگری های مستقر در ایران و به صورت کلی نمایندگان جمهوری اسلامی در صورتی که تابعیت ایران را نداشته باشند و معامله ی متقابل انجام دهند.
 • کارمندان موسسات فرهنگی خارجی در صورتی که حقوق خود را از دولت تابعیت خود دریافت کنند
 • هزینه  مربوط به سفر شغلی و ماموریت ها
 • حقوق بازنشستگی و خدمت  دوران سربازی و مستمری و خسارت اخراج از کار
 • عیدی و پاداش آخر سال
 • خانه های سازمانی
 • عیدی سالانه
 • مبلغ پرداخت شده به کارمند توسط کارفرما جهت معالجه
 • وجه بیمه خسارت بدنی و معالجه
 • درآمد پرسنل نیروهای مسلح

موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد | سازمان امور مالیاتی کشور

موارد معاف از مالیات حقوق و دستمزد بر اساس نظریه سازمان امور مالیاتی کشور:

در مورد اعلام اقلام معاف و غیر معاف از پرداخت مالیات حقوق  کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۱ (نامه شماره ۱۰۰۴۱/۲۳۲/ص مورخ ۱۵/۰۵/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

الف- طبق مفاد بند (۱) بخشنامه شماره ۱۳/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۱ این سازمان، با توجه به جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حق شغل،  فوق العاده مستمر و غیر مستمر، فوق العاده مدیریت، پرداختی ها و سایر وجوه و کارانه بع جز عیدی پایان سال، پس از کسر معافیت های مقرر شده در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، ایاب و ذهاب، یارانه کودک، کمک هزینه تلفن همراه، کمک هزینه ورزش مشمول مالیات حقوق است.

موارد معاف از مالیات حقوق 1401

حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می‌باشند. بنابراین در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حق مسکن) از مصادیق موارد عدم شمول مورد اشاره در بند (۱) بخشنامه یاد شده می‌باشد.

 مصادیق عدم شمول که در بخشنامه به آن اشاره شده است، صرفاً پرداخت‌های مربوط به پوشش هزینه‌هایی است که بر عهده کارفرما می‌باشد.

مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰2 کل کشور مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات که بر اساس مقررات دیگری پیش‌بینی شده است، نخواهد بود.

ب- به موجب بند (۶) ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

موارد مالیات حقوق 1401

طبق مفاد جز 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 ، مالیات حقوق در برگیرنده ی موارد زیر است و در احکام کارگزینی لحاظ میشود:

 • حق شغل
 • حق شاغل
 • فوق العاده مستمر و غیر مستمر
 • فوق العاده مدیریت
 • سایر وجوه پرداختی ها به جز استثنا عیدی پایان سال

 دیوان عدالت اداری پس از کش و قوس های اداری زیاد بر اساس رای شماره 140109970905811185  مورخ  1401/6/29 مشمولیت مالیاتی مزایای رفاهی را باطل اعلام کرد. بر اساس این رای با استناد به ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون و تبصره 3 ماده 36 قانون کار مصوب  1369/8/29، مواردی مانند کمک هزینه مسکن، کمک عائله مندی(حق اولاد) ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه از جمله مصادیق مزایای شاغل است و از پرداخت مالیات بر حقوق معاف است.

سازمان مالیاتی رای مذکور را طی بخشنامه شماره 210/14855/ص مورخ 1401/7/19 به مدیران کل امور مالیاتی ابلاغ نمود. به این ترتیب حق اولاد، حق مسکن و بن کارگری جزء موارد مشمول مالیات حقوق 1401 محسوب نمی‌شوند.

آیا بن کارگری و حق مسکن و حق اولاد در سال 1401 مشمول معافیت مالیاتی هستند؟

بله بر اساس بخشنامه شماره 210/14855/ص مورخ 1401/7/19 مزایای رفاهی از جمله حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد مشمول معافیت مالیاتی هستند.

کدام پرداختها مشمول کسر مالیات حقوق هستند؟

بر اساس بند ب تبصره 12 قانون بودجه 1401، پرداختی های مشابه حقوق و دستمزد، جزو موارد اجتناب ناپذیر بوده و مشمول کسر مالیات با نرخ مالیات حقوق 1401 (جز 5 بند الف تبصره 12 قانون بودجه) به شکل ماهیانه است.

از جمله این پرداخت‌ها می‌ توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • حق الزحمه
 • ساعتی
 • حق التدریس
 • حق نظارت
 • پاداش شوراهای حل اختلاف

موارد معاف از مالیات حقوق 1401

به طور کلی موارد معافیت های حقوق و دستمزد 1401 به سه دسته تقسیم می‌شوند:

مزایای مربوط به شاغل شامل مزایای رفاهی متعارف و قانونی با اسناد و مدارک مانند: وجوه پرداختی تحت عنوان مهد کودک، پرداختی های ایاب و ذهاب و بن کالا، یارانه غذا، بن و خوار و بار کالا، حق اولاد، حق مسکن، موارد ذکر شده در ماده 91 ق.م.م

معافیت دو هفتم حق بیمه سهم کارگر

در سال 1383 سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه 19418/4385/211، برای معافیت مالیاتی حق بیمه، بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، سقفی به میزان دو هفتم تعیین نمود. به عبارت دیگر، حقوق کارگران زیر مجموعه بیمه تامین اجتماعی به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر از پرداخت مالیات معاف شدند.

موارد معاف از مالیات حقوق 1401

سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه  19418/4385/211، برای معافیت مالیاتی حق بیمه، بیمه شدگان تامین اجتماعی، سقفی به اندازه میزان دو هفتم تعیین کرد. به بیان دیگر، حقوق کارگرانی که در زیر مجموعه بیمه تامین اجتماعی به میزان دو هفتم بیمه سهم کارگر معاف از پرداخت مالیات شدند.

قانون مالياتهای مستقيم – ماده 91

درآمدهای حقوق، به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

روسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در‌ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

روسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

کارشناس خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و‌یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور.

کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت‌ جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.(1)

قانون مالياتهای مستقيم

هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

حذف شد.(در تاریخ 27/11/1380 بند 7 به همراه بندهای 15 و 16 از متن این ماده حذف شد.)

 مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد ‌استفاده کارگران قرار می­گیرد.

وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد موضوع ماده (84) این قانون.

خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.

وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق‌بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد‌ اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

سقف مالیات بر حقوق 1402

در قانون مالیاتی حقوق امسال برای حقوق کارمندان در هر میزان و بازه وجه دریافتی به عنوان حقوق میزان مشخصی و ضریب مشخصی تعیین شده است اما کارگرانی که میزان درآمد ماهانه آن ها تا 10 میلیون تومان باشد دارای معافیت از مالیات بر حقوق و دستمزد هستند.

همچنین سقف معافیت سالانه مالیاتی کارکنان دولت در سال 1402، 120.000.000 تومان تعیین شد. به این ترتیب، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال از مبلغ 10.000.000 تومان متغیر است. این نرخ مالیات بر اساس مازاد درآمد درصد افزایش زیر را خواهد داشت:

بخشنامه مالیات حقوق 1401

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص معافيت سالانه حقوق و دستمزد و نرخ ماليات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور – مصوب 1401/02/10 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص معافيت سالانه حقوق و نرخ ماليات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 كل كشور

مصوب 1401,02,10

با توجه به مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور مقرر مي دارد:

1.سقف معافيت مالياتی موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات هاي مستقيم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۷۲) ريال تعيين مي شود.
2.نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي اعم از مجموع مندرج در احكام كارگزيني شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مديريت و فوق العاده مستمر و غيرمستمر و ساير پرداختي ها و كارانه به استثناي عيدي پايان سال به شرح ذيل مي باشد:

 • نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۷۲) ريال تا يك ميليارد و هشتصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۱) ريال، ده درصد (۱۰%)
 • نسبت به مازاد يك ميليارد و هشتصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۱) ريال تا سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال، پانزده درصد (۱۵%)
 • نسبت به مازاد سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳) ريال تا چهار ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۴) ريال، بيست درصد (۲۰%)
 • نسبت به مازاد چهار ميليارد و دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۴) ريال به بالا، سي درصد (۳۰%)

3.با توجه به اينكه عيدی پايان سال از نرخ هاي مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور مستثني گرديده است، درآمد عيدي در سال ياد شده پس از اعمال معافيت مالياتی موضوع بند (۱۰) ماده ۹۱ قانون ماليات مستقيم، مشمول مقررات و نرخ هاي ماده ۸۵ قانون ماليات هاي مستقيم خواهد بود.

به عنوان مثال، چنانچه درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق قبل از پرداخت عيدي پايان سال پنج ميليارد و سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۵) ريال و عيدي پايان سال دويست ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال باشد، ماليات عيدي پايان سال به شرح ذيل محاسبه مي شود:

معافيت سالانه به اضافه هفت برابر معافيت موضوع ماده ۸۵ قانون ماليات هاي مستقيم ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۷۶ /۵ = ۸ × ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۷۲

درآمد مشمول ماليات عيدي پايان سال پس از كسر معافيت موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۴ = ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۶ – ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰

كل درآمد مشمول ماليات سالانه ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۴۴ /۵ = ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۴ + ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰ /۵

 ۰۰۰ /۶۰۰ /۷ = %۱۰ × ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۶ ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۸ = ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۷۶ /۵ – ۰۰۰ /۰۰۰ /۴۴۴ /۵

 ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۶ = ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۸ – ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۴۴

 ۰۰۰ /۶۰۰ /۱۳ = %۲۰ × ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۸ ۰۰۰ /۲۰۰ /۲۱ = ۰۰۰ /۶۰۰ /۱۳ + ۰۰۰ /۶۰۰ /۷

ماليات عيدی پايان سال

4.با توجه به اينكه در مقررات بودجه اي مورد اشاره حكم خاصي براي اعضاي رسمي هيات علمي پيش بيني نشده است، بنابراين اشخاص مذكور مشمول نرخ هاي مقرر در تبصره جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور مي باشند.
5.نرخ ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق، موضوع بند ۲ به شرح ذيل است:

بخشنامه جدید معافیت مالیات حقوق

سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد سال 1402

ردیف مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا حقوق مشمول مالیاات مالیات متعلقه مالیات تجمیعی
اول 1 1/200/000/000 0 0%
دوم 1/200/000/001 1/680/000/000 480/000/000 10% 48/000/000 48/000/000
سوم 1/680/000/001 2/760/000/000 1/080/000/000 15% 162/000/000 246/000/000
چهارم 2/760/000/001 4/080/000/000 1/320/000/000 20% 264/000/000 510/000/000
پنجم 4/080/000/001 بیشتر 30% X 510/000/000+X

جدول مالیات حقوق ماهیانه 1401

ردیف مبلغ حقوق از مبلغ حقوق تا حقوق مشمول مالیاات مالیات متعلقه مالیات تجمیعی
اول 1 100/000/000 0 0%
دوم 100/000/001 140/000/000 40/000/000 10% 4/000/000 4/000/000
سوم 140/000/001 230/000/000 90/000/000 15% 13/500/000 20/500/000
چهارم 230/000/001 340/000/000 110/000/000 20% 22/000/000 42/500/000
پنجم 340/000/001 بیشتر 30% X 42/500/000+X

جدول میزان معافیت مشاغل در سال‌های اخیر:

معافیت سالانه مالیات مشاغل ماده 101 سال عملکرد
360.000.000 ریال 1400
288.000.000 ریال 1399
258.000.000 ریال 1398
216.000.000 ریال 1397

نرخ ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق، موضوع بند ۲ به شرح ذيل است:

درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات
از تا نسبت مازاد
1 672/000/000 …. معاف
672/000/001 1/800/000/000 672/000/000 10%
1/800/000/001 3/000/000/000 1/800/000/00 15%
3/000/000/001 4/200/000/000 3/000/000/000 20%
نسبت به مازاد 4/200/000/000 30%

نسبت به مازاد ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰ /۴

 %۳۰ ۶- با عنايت به مفاد جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون ياد شده، معافيت هاي مقرر در فصل ماليات بر درآمد حقوق و ساير قوانين و همچنين موارد عدم شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون ماليات هاي مستقيم از قبيل كمك هزينه مهد كودك، يارانه غذا، اياب و ذهاب و … به قوت خود باقي است.

به موجب بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، «كليه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدريس، حق الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختلاف، هزينه اجتناب ناپذير محسوب مي شود و مشمول مفاد جزء (۵) بند (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود».

بنابراين: (الف) – پرداخت هايي كه از طرف پرداخت كننده اصلي حقوق به عمل مي آيد،‌ با رعايت مقررات پس از كسر معافيت ماده ۸۴ و ساير معافيت هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و ساير قوانين و نرخ هاي مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون مذكور مشمول ماليات حقوق خواهد بود، همچنين پرداخت هايي كه از طرف غيرپرداخت كننده اصلي حقوقي انجام مي شود با رعايت مقررات و بدون اعمال معافيت ماده ۸۴ ماليات هاي مستقيم به نرخ هاي مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ مشمول ماليات مي باشد. به اين ترتيب اجراي حكم تبصره (۱) ماده ۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم در ارتباط با نرخ ده درصد (%۱۰) موضوعيت نخواهد داشت.

(ب) – مفاد تبصره (۲) ماده ۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم در سال ۱۴۰۱ براي حق التدريس پرداختي موضوعيت نداشته و حق التدريس مذكور حسب مورد مشمول مقررات بند (الف) فوق الذكر خواهد بود.

ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م)

مالیات بر حقوق در دسته مالیات های تکلیفی طبقه بندی شده و تعریف مالیات تکلیفی به این معناست که کلیه وظایف اعم از شناسایی مبلغ مالیات حقوق کارکنان و پرداخت آن وظیفه ی پرداخت کننده ی حقوق پرسنل (کارفرما) است و کارکنان وظیفه ای در برابر مالیات بر درآمد ندارند. شرکت ها با استفاده از نرم افزارهای حقوق و دستمزد میتوانند روند محاسبه مالیات حقوق را محاسبه کنند.

موارد مالیات بر درآمد حقوق در سال 1400

در ایران، مالیات بر درآمد بر اساس درآمد سالانه آن‌ها محاسبه می‌شود. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدهایی که به صورت مستمر و مشخص دریافت می‌شوند شامل درآمدهای حقوق و دستمزد، حق امتیاز، اجاره، سود سهام، فروش کالا و خدمات، تقاضای حق بیمه و حق تأمین اجتماعی و … می‌باشن.

در ایران، در سال ۱۴۰۰، نرخ مالیات بر درآمد افراد حقیقی بر اساس گروه درآمدی زیر است:

 • درآمد سالانه تا ۱۰۰ میلیون تومان: ۰ درصد
 • درآمد سالانه بین ۱۰۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان: ۱۵ درصد
 • درآمد سالانه بین ۵۰۰ میلیون تا ۱ میلیارد تومان: ۲۵ درصد
 • درآمد سالانه بیشتر از ۱ میلیارد تومان: ۳۵ درصد

مالیات بر درآمد افراد حقیقی در ایران، به صورت ماهانه پرداخت می‌شود و در صورتی که افراد حقیقی به عنوان مشمولین مالیاتی ثبت نام نکرده باشند، نرخ مالیات برابر با ۳۰ درصد در نظر گرفته می‌شود. همچنین، برای برخی درآمدهای خاص مانند مزایای نجومی، بیمه بازنشستگی، پاداش کارکنان دولتی و … نرخ مالیات متفاوت است.

هدف از مالیات بر حقوق و دستمزد چیست؟

هدف اصلی از مالیات بر حقوق و دستمزد، جمع‌آوری درآمدهای دولت به منظور تأمین هزینه‌های عمومی است. با جمع‌آوری مالیات بر درآمد حقوق، دولت به میزانی که درآمدهای بیشتری دریافت می‌کند، می‌تواند خدمات عمومی را بهبود بخشد و نیازهای شهروندان را برآورده کند.

همچنین، مالیات بر درآمد حقوق به‌عنوان یک ابزار توزیع درآمد نیز عمل می‌کند. به عبارت دیگر، با این که همه شهروندان به مالیات بر درآمد حقوق مشمول هستند، اما مبلغ مالیاتی که هر شخص باید پرداخت کند، بر اساس درآمد وی محاسبه می‌شود. این بدان معناست که افراد با درآمد بیشتر، باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و این می‌تواند به کاهش تفاوت‌های اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک کند.

به طور کلی، مالیات بر درآمد حقوق برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت و توزیع عادلانه‌تر درآمد بین افراد، ایفای نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد.

ماده 101 قانون مالیات های مستقیم موارد معاف از مالیات

(اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا‌میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.‌شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- در مشارکتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و‌باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک‌ تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم‌مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در‌مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

تبصره۲(الحاقی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

دستورالعمل و بخشنامه قانون مالیات های مستقیم

مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم.

بنا به اختیار حاصله از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/9 قرار می­گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

دستورالعمل و بخشنامه قانون مالیات های مستقیم

الف – مشمولین تبصره ماده 100:

1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1396 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 2,400,000,000 ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

2- میزان مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( 5%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین می گردد.

بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفا می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خرداد ماه 1397 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

مطالعه کنید: راهنمای ثبت نام در سامانه مودیان، آموزش تصویری و کامل به همراه اخبار و فراخوان های جدید.

3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال 1396 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد:

4- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1395 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های­ مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1395 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5- مالیات عملکرد سال 1396 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خردادماه 1397) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 6 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات های مستقیم در خصوص درآمد عملکرد سال 1396 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

6- صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند 1 مذکور اقدام نمایند. 16-6/3

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

شماره:200/97/4/ص

حق بیمه چطور محاسبه می‌شود؟

نرخ حق بیمه در مشاغل عادی 30 درصد از مجموع حقوق و مزایا و دستمزد است که این رقم شامل موارد زیر میشود:

 • 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما است که پرداخت آن بر عهده کارفرما میباشد.
 • 7 درصد حق بیمه سهم کارفرما است که پرداخت آن بر اساس قانون وظیفه ی کارکنان است که این مبلغ از محل دریافتی ماهانه کارکنان کسر میشود.
 • 3 درصد حق بیمه بیکاری است که پرداخت آن وظیفه ی کارفرماست

پرداخت های مشمول کسر مالیات حقوق

بر اساس تبصره 12 قانون بودجه 1401 ، هزینه های اجتناب ناپذیر شامل کلیه پرداخت های مشابه دستمزد و حقوق است . بر این اساس مشمول کسر مالیات با نرخ مالیات حقوق 1401 به صورت ماهانه است. به طور کلی این پرداخت ها شامل موارد زیر است:

 • حق التدریس
 • حق الزحمه
 • حق نظارت
 • پاداش شورای حل اختلاف
 • دستمزد ساعتی

مالیات بر درآمد حقوق (ماده های ۸۲ تا ۹۲ قانون مالیات های مستقیم) 

ماده ۸۲ : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد یا غیرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است.

تبصره : درآمد حقوقي كه در مدت ماموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد.

ماده ۸۳ : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت های مقرر در اين قانون.

تبصره: درآمد غیر نقدی مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود:

الف: مسكن با اثاثيه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثيه ۲۰ درصد حقوق و مزاياي نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.

ب: اتومبيل اختصاصي با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده ۹۱ اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.

ج: ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.

ماده ۸۴ : تا ميزان يكصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب ۱۳۷۰ ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود.

ماده ۸۵ : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از كسر معافيت های حقوق و دستمزد مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( ۴۲۰۰۰۰۰۰) ريال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون خواهد بود.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *