شرکای تجاری

شرکای تجاری شرکت شماران

نوع فعالیت: سخت افزار

شرکت سامانه‌های شناسایی پویا رایانه سپند (سیناپ)، مجموعه‌ای پیشرو در حوزه سیستم‌های شناسایی خودکار و جمع آوری مکانیزه داده است که سبد محصولات آن در دو گروه تجهیزات و مواد مصرفی تعریف می‌گردد.

نوع فعالیت: سخت افزار

رسالت زبراسیا تامین نیازهای سخت‌­افزاری  مشتریان در حوزه سیستم‌های شناسایی و ردیابی کالا با هدف افزایش اثربخشی مدیریت در کسب و کار است.

لوازم خانگی
انجمن صنایع لوازم خانگی

نوع فعالیت: انجمن صنعتی

انجمن ستصا

نوع فعالیت: انجمن صنعتی

تهران
دانشگاه تهران

نوع فعالیت: مرکز آموزشی

شهید بهشتی تهران
دانشگاه شهیدبهشتی تهران

نوع فعالیت: مرکز آموزشی