استقرار و راه اندازی

استقرار و راه‌اندازي نرم‌افزار با رويکرد مديريت پروژه از خدمات مهم و مورد نياز مشتريان است. در راه‌اندازي نرم‌افزار علاوه بر آشنايي کاربران با امکانات نرم‌افزار فرآيندهاي خاص مشتري، چگونگي انطباق آن با فرآيندهاي طراحي شده در نرم‌افزار، چگونگی گردآوري و کنترل اطلاعات برای ورود به بانک‌های اطلاعاتی در نظر گرفته مي‌شود و پس از بروز رساني اطلاعات، به مشتری تحویل مي‌گردد. استقرار و راه‌اندازي مي‌تواند توسط تيم راهبران شماران سیستم و يا تيم کارشناسي کارفرما با مديريت راهبران شماران سيستم انجام شود.

مزایای راه‌اندازی نرم‌افزار توسط شرکت های پشتیبان

خدمات استقرار و راه‌اندازی