انبار

 انبار تعدادی

به‌روز بودن اطلاعات انبار در شرکت‌های تولیدی، ‏ صنعتی و بازرگانی برای کنترل موجودی‌ها سبب بهره¬وری منابع سازمان می‏شود. در نرم‏افزار برنا، ‏قابلیت‌های متعددی از قبیل ثبت و نگهداری گردش موجودی کالا و فرآیندهای مرتبط با آن لحاظ شده است. تهیه گزارش‏ها‏ی متنوع و تفصیلی موجودی‌های انبار از دیگر امکاناتی منحصربه‌فرد این نرم افزار است. 

امکانات

کالای تولید سازندگان

ارسال کالا به سازنده و محاسبه مانده‌حساب پیمانکار از نیازهای سازمان‌های تولیدی و صنعتی‏ ‏است، ‏ نرم‏افزار کالای تولیدی سازندگان به‌منظور نگهداری موجودی کالاهای نزد پیمانکار به‌صورت ریالی و تعدادی و محاسبه نرخ کارمزد کالای ساخته‌شده است. تأثیر این عملیات بر بهای تمام‌شده کالاهای تولید شده و سود و زیان کالا قابل ردیابی است.

امکانات