برآورد بهای تمام شده

+برآورد بهای تمام شده

امروزه با افزایش متغیرها ی تولید و تأثیر آن در بهای تمام شده کالاهای نیمه ساخته و ساخته شده، مدیران سازمان برای تصمیم‌گیری نیازمند ابزاری هستند تا با استفاده از آن تأثیرات این متغیرها را در بهای تمام شده و همچنین سود و زیان خود شناسایی کنند و امکان تعریف اقدامات کسب‌وکار در حالت‌های نرمال، خوش‌بینانه و بدبینانه و …را داشته باشند.
این متغیرها به دلایل مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی و … تغییر می‌کند و اگر تأثیرات آن در بهای تمام شده محاسبه و قابل پیش‌بینی نباشد بقا سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
چرا مدیران به پیش بینی بهای تمام شده قبل از تولید نیازمند هستند با توجه به اینکه در شرکت های تولیدی بخش اعظم مبلغ بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه است . متغیر مواد از جمله متغیرهای مهمی هستند که در زمان تأمین مواد باعث تغییر در بها و یا مصرف مواد می شوند همچنین سهم متغیر دستمزد و سربار در پیش بینی بهای تمام شده نباید نادیده گرفته شود .

+ علاوه بر این مدیران به دلایل مختلف به پیش‌بینی بهای تمام شده نیاز دارند که برخی از آنها در زیر اشاره شده است:

مسائل و مشکلات وقتی پیچیده تر می‌شود که تقریباً در اکثر مواقع بهای تمام شده در پایان هر سال تهیه می‌شود یا در یرخی سازمان ها ، سه تا چهار ماه پس از پایان سال مالی محاسبه و گزارش می¬شود. گزارش‌هایی که در این تاریخ تهیه می‌شود نه تنها قادر نیست ارزیابی درستی از عملکرد سازمان ارائه نماید بلکه به تصمیم سازی مدیران نیز کمک نمی‌کند. مخصوصاً در زمان‌هایی که ناچار به اخذ تصمیم در موارد فوق است:
با در اختیار داشتن نرم‌افزار برآورد بهای تمام‌شده، مدیران به‌سهولت و در کوتاه‌ترین زمان می‌توانند به اطلاعات صحیح و به‌موقع منابع تولید خود دستیابی داشته و بر اساس این اطلاعات نسبت به انتخاب محصول، انتخاب بازار، قیمت پیشنهادی و ارزیابی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و… تصمیم‌گیری نموده و به‌راحتی هرگونه فشار اقتصادی را پشت سر بگذارند.

+ نرم‌افزار برآورد بهای تمام شده شماران قادر است بهای تمام شده محصولات را قبل از تولید پیش‌بینی ودر موارد زیرمدیران را در تصمیم گیری یاری نماید :

پردازش این نرم‌افزار بر مبنای جمع‌آوری اطلاعات به صورت خودکار و با دقت بالا از سایر نرم‌افزارهای شماران از جمله نرم‌افزارهای بهای تمام شده و تسهیم هزینه انجام می‌گردد. صرفاً برای برآورد دقیق بهای تمام شده محصولات می‌بایست به برخی از این اطلاعات نرخ‌هایی به عنوان افزایش هزینه در سیستم اضافه گردد.
مزایا:
پیش‌بینی بهای تمام شده محصولات جهت تعیین قیمت یک محصول جدید، یک پروژه و یا شرکت در مناقصه
پیش‌بینی بهای تمام شده با توجه به تغییرات در مواد، دستمزد و یا سایر هزینه‌ها

+ امکانات

با توجه به امکانات ذکر شده شرکت قادر به دریافت گزارش برآورد بهای تمام شده با استفاده از فرمول‌های برآوردی و اصلی می باشد .