تولید

+ساختار محصول

ساختار محصول مبتنی بر مصرف مواد BOM، زمان‌سنجی، ساعت کارکرد ماشین‌آلات و ضایعات استانداردهای تولید را مشخص می‌کند و از طریق میزان مصرف مواد BOM، نمودار فرایند جریان FPC و نمودار فرایند عملیات OPC و عملیات واقعی تولید کنترل‌های موردنظر مدیریت را در بخش تولید فراهم می‌کند.

+ امکانات

+تولید

ارتباط یکپارچه تولید با انبارهای پای خط تولید امکان ثبت حواله پای‌کار و رسید پای‌کار تولید را به صورت هم‌زمان با ثبت عملکرد تولید می‌دهد و موجودی‌های داخل خط در لحظه ثبت عملکرد بروز می‌گردد.
ثبت عملكرد توليد و مقايسه آن با استانداردهای مهندسی ساخت و وضعيت کالاهای نیم‌ساخته و محصولات ضمن ارائه گزارشات متنوع برای نظارت دقیق مدیریان، اطلاعات مالی مربوط به بهای تمام شده را نیز شناسایی می‌کند.

+ امکانات

+کنترل کیفی

مشخصه‌های مهم کیفی محصولات به‌منظور کنترل اقلام وارده و فرایند تولید در این نرم‌افزار انجام می‌شود و ارتباط یکپارچه آن با انبار و تولید ثبت نتایج برای نمونه‌گیری‌های صورت گرفته را تسهیل و کنترل ورود مواد، نیمه ساخته و محصولات منطبق را به انبار دقیق‌تر می‌کند.

+ امکانات

+تولید کالا برای کارفرما

ایجاد کاردکس مجازی مواد در زمان دریافت شده و کنترل انحرافات احتمالی در دریافت مواد و تحویل محصول بر اساس فرمول ساخت قابل‌پیگیری است و با ارتباط یکپارچه با مالی ثبت اطلاعات مالی در لحظه انجام می‌شود.

+ امکانات

+برنامه ریزی تولید

برنامه زمان‌بندی و توالي عملیات به‌منظور بهینه‌سازی فرآیند تولید به عنوان يكي از عوامل كليدي موفقيت در هر سازمان توليدي است. زمان‌بندی توليد سبب کاهش انباشت سرمايه به شکل مواد، نیم ساخته و محصول می‌شود. از طرفی تقليل ضايعات، كاهش و يا حذف بيكاري ماشین‌آلات باعث تحویل به موقع سفارشات مشتريان و تامين مواد اوليه و قطعات مورد نياز در موقع مناسب می‌شود. نرم‌افزار برنامه‌ریزی تولید شماران در واقع ابزاری برای زمان‌بندی و تعيين ترتيب اولويت‌هاي انجام عملیات تولیدی به صورت بهينه است.

+ امکانات

+پیمانکاری

پروژه‌ها به دلیل ماهیت متنوع و غیرتکراری‌شان، ساختاری متفاوت از کارهای روزمره سازمان دارند بدین خاطر مدیریت پروژه‌ها همواره مشکل‌تر از امور جاری سازمان است و نیازمند توجه بیشتر به ابعاد مختلف و متغیر کار است. با استفاده از این اطلاعات در طی چند دوره و اجرا در چند پروژه، دانش سازمانی ایجاد می‌شود.

نرم‌افزار مدیریت پروژه‌های پیمانکاری شماران سیستم از مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد. این نرم‌افزار به ابزاری قدرتمند برای گردآوری، پردازش و پالایش داده‌های خام پروژه و ایجاد اطلاعات پایه‌ای و تحلیل‌شده‌ مورد نیاز مدیران تبدیل شده است.

+ امکانات