راهکار سازمانها و نهادهای دولتی

راهکار شرکت شماران سیستم برای سازمانها و نهادهای دولتی

در حسابداری نقدی صـرفـاً معاملاتـی كـه در برگیرنده دریافت و پرداخت وجه نقد می‌باشند در دفاتر منعکس می‌گردند و در طی دوره هیچگونه ثبتی برای صورتحساب‌ها یا مبالغ پرداخت نشده و مطالبات یا بدهی‌های شركت انجام نمی‌گردد. به عبارتی دیگر در این مبنا درآمدها به محض وصول وجه نقد و هزینه‌ها به محض پرداخت وجوه، شناسایی و ثبت می‌گردند.

امروزه به منظور رعایت اصل وضع هزینه‌های هر دوره مالی از درامدهای متعلق به همان دوره و تعیین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی از حسابداری تعهدی استفاده می‌شود. در این روش، درامدها در حساب سال مالی که در آن خدمات انجام یا کالا فروخته شده منظور می‌گردند و وجوه نقد حاصل از خدمات یا فروش کالاهای مذکور در سال‌های مالی قبل یا بعد دریافت و هزینه‌ها در حساب دوره مالی که در آن تعهد ایجاد می‌شود منظور می‌گردد.

حسابداری تعهدی بر اصل تحقق یا اصل شناخت درآمد مبتنی است که طبق آن درآمد باید به محض احراز، اعم از اینکه نقدا وصول شده یا نشده باشد، ثبت و در صورت‌های مالی دوره‌ای که در آن تحقق یافته است، منعکس گردد. بعد از شناسایی و ثبت درآمد هر دوره، هزینه‌های هر دوره تعیین و با درآمد آن مقابله می‌شود تا سود خالص برای آن دوره بدست آید، بنابراین آنچه که بیشتر در حسابداری تعهدی مورد توجه است، اندازه گیری سود می‌باشد که با بکارگیری این مبنا نتیجه عملیات را بهتر منعکس می‌نماید. انجام اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌های پایان سال و افتتاح حساب‌هایی نظیر پیش پرداخت، هزینه‌های تعلق گرفته و پرداخت نشده، پیش دریافت و موجودی کالای پایان دوره مالی، از نتایج بکارگیری مبنای تعهدی است.

با توجه به تاکید انجام شده در ماده 49 برنامه چهارم و ماده 20 برنامه پنجم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح مواد 63 و64 قانون محاسبات عمومي و مواد (13-23-46-87 ) آيين نامه مالي معاملاتي، دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مبنی بر استقرار سيستم حسابداري تعهدي، شرکت شماران سیستم “نرم افزار جامع و یکپارچه تعهدی” را به عنوان بخشی از راهکار بهبود سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان‌ها و نهادهای دولتی کشور تحت عنوان نظام نوين مالي، ارایه نموده است. از جمله اهداف اصلی نظام نوين مالي، تغيير رويکرد از حسابداري نقدي به حسابداري تعهدي است.

1104819 scaled 1

مزایای راهکار نرم‌افزاریِ تعهدی شماران:

سرعت زیاد در راه‌اندازی
کاهش هزینه‌های دوباره کاری و عدم شناخت کارشناسان مشتری
استفاده از تجربه سازمان‌های مشابه در پیاده‌سازی و استقرار
پیاده‌سازی نرم‌افزار تا مرحله تحویل نهایی (Turn Key)
انتقال ریسک عدم استفاده از نرم‌افزار به فروشنده نرم‌افزار
انتقال تجربه مدیران و کارشناسان فروشنده به کارکنان مشتری
پیاده‌سازی تمامی امکانات نرم‌افزار
سهولت در ثبت و ذخیره اطلاعات
صرفه جویی در زمان پردازش
ارایه گزارشات یکپارچه برای سازمان
تهیه گزارشات مدیریتی به‌لحظه (ON TIME)
نگهداری اطلاعات بی‌شمار کالاهای انبار و محاسبات ریالی و کنترل دایمی موجودی‌ها
امکان محاسبات بهای تمام شده محصولات و خدمات و صدور اسناد حسابداری

گام های پیاده سازی
shatoerp

ایجاد کدینگ تعهدی بر مبنای استانداردهای حسابداری
تطبیق کدینگ نقدی با تعهدی
شناسایی فعالیت‌ها و مراکز هزینه (بستر محاسبه بهای تمام شده)
شناسایی موجودی‌ها از قبیل مواد، قیمت گذاری اقلام فوق و ایجاد کارت مشخصات موجودی کالا
شناسایی دارایی‌های ثابت، قیمت گذاری اقلام، ایجاد کارت اموال و صدور سند حسابداری
شناسایی هزینه‌های پرسنلی پرداخت نشده از قبیل باز خرید خدمت بر اساس مدارک و مستندات
شناسایی هزینه‌های تعلق گرفته و پرداخت نشده برای دوره پایانی سال مانند هزینه آب، برق و تلفن
تبدیل فرآیند نقدی به تعهدی و شناسایی طلب‌ها و بدهی‌های سازمان و اصلاح حساب‌ها

خدمات جانبی استقرار

خدمات مشاوره جهت طراحی دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، کدینگ‌‌ها و روش‌های ثبت حساب و گردش عملیات
ارایه نرم‌افزار جامع حسابداری تعهدی با قابلیت استفاد همزمان از حسابداری نقدی و تعهدی
آموزش، نظارت و راهبری بر نحوه درج اطلاعات
نظارت در پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع حسابداری تعهدی
استقرار کارشناسان مالی جهت اجرا و استقرار حسابداری تعهدی
طراحی و اجرای دوره‌های جامع آموزشی
پیاده‌سازی سیستم اموال از مرحله شناسایی و قیمت گذاری موجودی کالا و دارایی‌های ثابت تا محاسبه استهلاک
مشاوره در طراحی و استقرار بهای تمام شده و بودجه
تبدیل و کانورت اطلاعات از سیستم‌های موجود
برقراری ارتباط با سیستم‌های تخصصی و موجود در سازمان جهت یکپارچگی در گردش اطلاعات و عملیات

teamwork