راهکار شرکت های پیمانکاری

راهکار شماران برای شرکت های پیمانکاری

پروژه‌ها به دلیل ماهیت متنوع و غیرتکراری‌شان، ساختاری متفاوت از کارهای روزمره سازمان دارند بدین خاطر مدیریت پروژه‌ها همواره مشکل‌تر از امور جاری سازمان است و نیازمند توجه بیشتر به ابعاد مختلف و متغیر کار است.با استفاده از این اطلاعات در طی چند دوره و اجرا در چند پروژه، دانش سازمانی ایجاد می‌شود. نرم‌افزار مدیریت پروژه‌های پیمانکاری شماران سیستم از مفاهیم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد. نرم افزار پیمانکاری شماران سیستم به ابزاری قدرتمند برای گردآوری، پردازش و پالایش داده‌های خام پروژه و ایجاد اطلاعات پایه‌ای و تحلیل‌شده‌ مورد نیاز مدیران تبدیل شده است.

ویژگی‌ها:


• مدیریت کلیه امور مربوط به قراردادها اعم از جمع‌آوری اطلاعات، پیگیری وضعیت قراردادها و سایر
• مدیریت کلیه امور مربوط به صورت وضعیت‌ها مانند وضعیت اجرایی، دریافت و پرداخت‌ها به صورت یکپارچه با خزانه‌داری و سایر نرم افزار ها
• مدیریت منابع مورد استفاده در پروژه‌ها اعم از منابع انسانی، تأمین مواد و مصالح و سایر عوامل موثر در پروژه
•  مدیریت امور مربوطه به پیمانکاران اعم از ثبت و نگهداری سوابق و اطلاعات، میزان طلب و بدهی و سایر
•  ارتباط امور مربوط به پروژه‌ها با سایر نرم افزار ها اعم از انبار، خزانه داری، حسابداری، حقوق و دستمزد، ارزیابی پیمانکاران و سایر به صورت لحظه‌ای
•  ارائه گزارشات تفصیلی مربوط به کلیه بخش‌های طراحی، تأمین و ساخت و امکان ساخت گزارش‌های خاص توسط مشتری
•  بهره‌گیری از هوش تجاری و داشبورد مدیریت برای کنترل لحظه ای هر پیمان

امکانات

ثبت پروژه بصورت گروه و زیر گروه
کنترل قرار داد کارفرمایی و پیمانکاری
امکان تعریف کارگاه و شعبه تامین اجتماعی متفاوت و ارتباط با قرار داد کارفرمایی و پیمانکاری
امکان کانورت فهرست بهای دوره ای
ثبت مراحل و فعالیت‌‎های پروژه
تخصیص منابع به پروژه
ثبت درصد پیشرفت هر پروژه
ثبت برنامه کاری بر اساس مرکز کاری و پرسنل
ثبت کارکرد روزانه پرسنل بر اساس مرکز و شیفت
ثبت علل تأخیر فعالیت‌ها
ثبت و کنترل تعهدات کارگاهی تا تسویه نهایی تعهدات
ثبت و کنترل مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی به تفکیک قرار دادها
امکان ثبت و پیگیری صورت وضعیت دریافتی از پیمانکار و کارفرما

business job interview concept scaled 1
گزارشات
creative group discussing ideas project boardroom 74855 3367

 

گزارش مانده صورت وضعیت‌های ارسالی به کارفرما به تفکیک پروژه
گزارش صورت وضعیت‌های ارسالی به کارفرما
گزارش مانده وضعیت تعهدات کارگاه
گزارش کارکرد نیروی انسانی طی دوره
گزارش تنخواه‌گردان کارگاهی
گزارشات تفصیلی مربوط به کلیه بخش‌های طراحی، تأمین و ساخت