فرایند ساز

فرم ساز ( Form Builder )

تولید فرم با تنظیمات ساده، ارتباط فرم با فرایند و یا چارت سازمانی، تعریف جداول Master – Detail، امکان برنامه‌نویسی در فرم‌ها و …
طراحی و ایجاد فرم‌های الکترونیکی جهت ثبت فعالیت‌ها، به‌سادگی توسط کاربران در ابزار فرم ساز شماران قابل پیاده‌سازی بوده و فرم‌ها و اطلاعات ثبت‌شده در آنها قابل ویرایش و جستجو است.

فرایند ساز

مدل سازی و طراحی فرایند، قابلیت کد نویسی، ارتباط با دیتابیس‌ها، ایجاد قوانین و …
تعریف فرم دینامیک به منظورهای خاص و گردش آن‌ها بر اساس موتور گردش کار (Workflow) به منظور تعریف شرط و شروط برای گردش یک فرم در کارتابل در این نرم‌افزار امکان‌پذیر است.

کارتابل

نمایش فرم‌ها در کارتابل، نمایش خطی مراحل طی شده، زمان انجام هر فرایند و …
کارتابل الكترونيكی برای انجام امور بوده است تا با مشاهده اقدامات انجام شده قبلی، دستورالعمل‌ها و توضیحات خود را ثبت و جهت انجام اقدامات آتی به سایر کاربران ارسال کند. گردش مکاتبات و ارجاعات بر اساس چارت سازمانی و یا فرایندهای کسب‌وکار صورت می‌گیرد.

 منوساز 

درج فرم در منو اصلی برنامه و …
برای قراردادن سیستم‌های طراحی شده در منو به منظور دسترسی آسان