resize
Join US

مدیر استقرار و پیاده سازی نرم افزار

به خانواده بزرگ شماران بپیوندید

آشنا به نرم افزارهای مالی و بازرگانی ،

مسلط به استاندارهای حسابداری ،

مسلط به قوانین ماالیاتی ، کار و تامین اجتماعی ،

حداقل 5 سال تجربه در حسابداری یا حسابرسی ،

توانایی مدیریت تیم و روابط عمومی قوی ،

حداکثر 30 سال سن

تمام وقت

مدیر استقرار و پیاده سازی نرم افزار