فروش

 فروش

مدیریت درآمدهای سازمان‏ ‏بسیار موردتوجه ذی‌نفعان‏ ‏است. کنترل فرآیند فروش از مرحله دریافت و تائید سفارش مشتریان، ‏ صدور پیش‌فاکتور، ‏ دستور تحویل کالا، ‏ حواله خروج کالا و صدور فاکتور فروش در نرم‏افزار یکپارچه وجود دارد.‏‏ ‏ارائه گزارش‏ها‏ی و آمارهای متنوع فروش و اظهارنامه مالیات بر ارزش‌ افزوده و سود و زیان فروش هر کالا از امکاناتی نرم‏افزار فروش برنا است.

امکانات

درآمد

شناسایی به‌موقع‏ ‏درآمدها به تهیه صورت‏ها‏ی مالی کمک شایانی می‏کند. ثبت خدمات ارائه‌شده به همراه تعریف نحوه تسویه و استفاده از ارزهای مختلف به کارایی فرم صورت‌حساب درآمد افزوده است.

امکانات