مالی

نرم‌‏افزار حسابداری

صدور خودکار اسناد حسابداری و‏ مشاهده لحظه ای دفاتر، ترازها و صورت‏های مالی یکی از مزایای نرم افزارهای پیشرفته حسابداری به شمار می آید. نرم‏افزار حسابداری برنا، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم افزارها را به صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل می کند. تشخیص سرفصل حساب ها و ثبت هم زمان با عملیات از ویژگی های این نرم‏افزار است.

امکانات

نرم‌‏افزار خزانه‌داری

مدیریت وجوه نقد و کنترل منابع و مصارف، یکی از دغدغه‌های مدیران و ذی‌نفعان‏ ‏سازمان‌ها است. با استفاده از نرم‏افزار خزانه‌داری برنا، ‏ ثبت و کنترل دریافت‌ها، ‏‏پرداخت‌ها و‏ ‏مدیریت نقدینگی به سهولت امکان¬پذیر‏ ‏است.

امکانات

اعتبارات و تسهیلات

جذب اعتبارات و منابع مالی و بازپرداخت به موقع آنها از نیازهای با اهمیت سازمان است، ‏‏در نرم‏افزار برنا، ‏امکان ثبت اطلاعات تسهیلات دریافتی، ‏‏ پرداخت اقساط و سایر عملیات مرتبط با اعتبارات فراهم‌ شده و به‌صورت یکپارچه با سایر نرم¬افزارها در ارتباط است.

امکانات

صورت های مالی

صورت‏های مالی قابل اتکا، مبنای تصمیم‏گیری مدیران است. در نرم‏افزار برنا، بر اساس استانداردهای مورد تائید سازمان حسابرسی‏، ‏گزارش‏ها‏ی یکپارچه و صورت‏های مالی اساسی و دلخواه، تعبیه شده است.

امکانات

حقوق و دستمزد

محاسبات حقوق، مزایا و سایر پرداختی‌های مرتبط با کارکنان از موارد زمان‌بر در سازمان به شمار می‌رود. محاسبات حقوق و دستمزد، ‏ مساعده، ‏ علی‌الحساب‌های پرداختی، ‏ محاسبات عیدی و پاداش و تهیه فایل‌های بیمه و مالیات و.‏… و گزارش‏ها‏ی مرتبط در این نرم‏افزار به سهولت امکان¬پذیر‏ ‏است.

امکانات

کارگزینی

ثبت و نگهداری اطلاعات احکام و قراردادهای پرسنل‏ ‏از بدو ورود بر اساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی یکی از ضروریات سازمان‌ها است. در نرم‏افزار برنا، ‏ امکان ثبت و نگهداری اطلاعات و سوابق کارکنان، ‏ تعیین فرمول‌های محاسبه حقوق منطبق با قوانین‏ ‏یا با شرایط خاص سازمان‌ها و محاسبه انواع معافیت‌ها فراهم‌شده است.

امکانات

حسابداری خرید

‏ ‏مشاهده و پیگیری گزارش‏ها‏ی خرید و همچنین اثرات جانبی آن بر بازدهی صنایع تولیدی و بازرگانی تأثیرگذار است. در نرم‏افزار برنا، ‏ ثبت ارزی و ریالی اسناد انبار همراه با ثبت هزینه‌های تأمین کالا، ‏ تهیه بهای دقیق کالای خریداری‌شده و تهیه گزارش‏ها‏ی مدیریتی و گزارش خرید سه‌ماهه فراهم شده است.

امکانات

خرید خدمات

یکی از فرایندهای عمومی ‏در سازمان‌ها‏، ‏ کنترل و ثبت عملیات مربوط به خرید خدمات است. در نرم‏افزار برنا، ‏ امکان ثبت بهای خدمات و‏ ‏ارتباط آن با خزانه‌داری و ثبت خودکار آن در نرم‏افزار حسابداری به وجود آمده است.

امکانات

دارایی ثابت

دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای دارایی‌های ثابت،‏ استهلاک، ‏ اسقاط، ‏ نقل ‌و انتقال و.‏… برای شناسایی صحیح دارایی ثابت، یک نیاز ضروری‏ ‏است. نرم‏افزار برنا امکان شناسایی دقیق دارایی‌ها، ‏ هزینه استهلاک، ‏ استهلاک انباشته و صدور سند استهلاک در پایان هرماه را فراهم می‌کند.

امکانات