مدیریت منابع انسانی

کارگزینی

تعریف عوامل حکم به شکل پارامتریک و اعمال تغییرات گروهی منطبق با قوانین‏ ‏یا با شرایط خاص سازمان‌ها همچنین امکان نگهداری اطلاعات جامع کارکنان و سوابق آنها فراهم‌شده است.
صدور انواع حکم و قرارداد به‌صورت انفرادی و گروهی و همچنین صدور خودکار احکام اصلاحی با هدف پاسخگویی به نیاز سازمان‌های متوسط و بزرگ با پیچیدگی بالا در نظام پرداخت سازمان را قادر می‌سازد ضمن کاهش هزینه، حذف دوباره‌کاری‌ها و افزایش دقت، مدیریت احکام و قرارداد پرسنل را به شکل موثر انجام دهند.

امکانات

مدیریت ساختار سازمانی

ثبت و نمایش چارت سازمانی و ارتباط آن با پرسنل سازمان این امکان را در اختیار کاربر قرار می‌دهد که در قسمت‌های مختلف علی‌الخصوص محاسبه کمسیون عوامل فروش در نرم‌افزار توزیع و پخش بتوان از چارت سازمانی برای اختصاص کمسیون به پست‌های بالاتر نیز استفاده نمود.

امکانات

مدیریت کارکرد کارکنان

جمع‌آوری اطلاعات کارکرد کارکنان و گزارش‌دهی از میزان بهره‌وری آنان از مأموریت‌های این نرم‌افزار است. با این نرم‌افزار می‌توان برای کارکنان ستادی و غیرتولیدی دستور کار صادر و میزان کارایی را در مقایسه با کارکرد واقعی آنان اندازه‌گیری کرد. برنامه‌ریزی ماهانه و روزانه کارکنان از ویژگی‌های مهم نرم‌افزار است. ارزش فعالیت‌های مختلف سازمان از طریق تایم شیت کارکنان مورد سنجش قرار می¬گیرد و بهای¬تمام‌شده‌ هر فعالیت، زیرساخت بهای¬تمام‌شده‌ پروژه‌ها خواهد بود.

امکانات