مهندسی محصول

+ ساختار محصول

گروه فرمول ساخت، فرمول‌های ساخت (BOM و زمان‌سنجی)، تعریف FPC، تعریف درخت محصول و رسم اتوماتیک درخت محصول بر اساس فرمول ساخت (BOM) و …
ساختار محصول مبتنی بر اطلاعات مهندسی و ساخت، استانداردهای تولید را مشخص می‌کند. توليد واقعی و مقايسه آن با استانداردهای مهندسی ساخت و وضعيت کالاهای نیم ساخته و ساخته‌شده بررسی عملکرد تولید را امکان‌پذیر می‌کند. اين ابزار از طریق مقایسه میزان مصرف مواد BOM، نمودار فرآیند جریان FPC و عملیات واقعی تولید کنترل‌های مورد نظر مدیریت را در بخش تولید فراهم می‌کند.

 

+ امکانات

+ طرح تکوین

ثبت امکان‌سنجی ساخت، نقشه‌ها و دانش فنی، ظرفیت سنجی تولید، لیست ماشین‌آلات و تجهیزات و …
تصمیم به تولید یک محصول جدید یا طرح تکوین نیازمند کنترل و شناخت فرآیند ساخت، شرح موقعیت‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن است. نرم‌افزار طرح تکوین شماران با فرآیند امکان‌سنجی ساخت محصول شروع‌ و با تعیین منابع موردنیاز و چگونگی تولید یک محصول ادامه می‌یابد و پس از تائید نتیجه امکان‌سنجی و ساخت نمونه اولیه به پایان می‌رسد. در این نرم‌افزار چک‌لیست‌های ضروری برای تائید یا رد سفارشات دریافتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

+ امکانات

+ طرح نظارت ( Survey Plan )

لیست 29 گانه مطابق استانداردهای پژو و ISO TS و …
نرم‌افزار طرح نظارت شماران دفترچه‌ای شامل مدارک و اطلاعات تولید و کنترل محصول است که تماماً به زبان انگلیسی تهیه می‌شود. این نرم‌افزار قابلیت نگهداری نسخه‌های متفاوت، تائید و تصویب هر سند را داشته که از الزامات خودروسازان برای تأمین‌کنندگان به شمار می‌رود و این نرم‌افزار پاسخگوی مستندات بی‌شماری است که قطعه سازان خودرو در تضمین کیفیت به آن احتیاج دارند.

+ امکانات

+ مدیریت مدارک و مستندات

تعریف مدارک، درخواست بازنگری، تائید و تصویب، سوابق بازنگری مدارک و …
مدارک و مستندات فنی و مهندسی بخشی از دارایی‌ها و دانش سازمان محسوب می‌شود که در صورت نياز می‌بایست به سرعت در دسترس قرار گیرد. نرم‌افزار مدیریت مدارک و مستندات شماران، ابزاری جهت مديريت الکترونيکي اسناد، تصاوير، جداول و کليه مدارک کاغذي و فايل‌هاي الکترونيکي در حوزه سیستمی است که با توجه به سطوح دسترسي‌های مختلف به کاربران امکان تهیه، تائید، بازبيني، ذخيره‌سازي، بازيابي و به اشتراک گذاشتن مدارک و مستندات را مي‌دهد. در این نرم‌افزار امنيت اطلاعات با ويرايش‌هاي متفاوت يک سند و يا مدرک محفوظ می‌ماند.

+ امکانات

+ کالیبراسیون

تجهیزات مرجع و تیم کالیبراسیون، نتایج حاصل از کالیبراسیون، صدور گواهینامه، گزارش کالیبراسیون و صدور فراخوان کالیبراسیون و …
نرم‌افزار کالیبراسیون شماران به‌منظور کنترل صحت، دقت عوامل موثر و قابل‌سنجش در دستگاه‌های آزمون، تجهیزات و ابزارهای اندازه‌گیری کاربرد دارد. دستگاه‌ها و ابزار اندازه‌گيري بايد به‌طور دوره‌اي كاليبره شده تا کالیبراسیون بر کیفیت عملیات تولید تأثیرگذار باشد. نگهداری اطلاعات دستگاه‌های کالیبره شده، اعلام هشدار و فراخوان پس از پایان زمان اعتبار کالیبره شدن، ثبت نتایج و صدور گواهي كاليبراسيون در این نرم‌افزار در نظر گرفته‌شده است.

+ امکانات