نرم افزار صورت های مالی

+ صورت‌های مالی قابل‌اتکا در بستر نرم‌افزار

مدیران موسسه تجاری و صاحبان سرمایه نیازمند درک گسترده‌ای از روابط مالی‌ بوده و حیات یک سازمان می‌تواند در صورت‌های مالی یک سازمان و تحلیل‌های مربوط به آن آشکار گردد و به همین دلیل اطلاعات می‌بایست در زمان مشخص آماده گردد تا در تصمیم‌گیری، مفید باشد.
زمان مشخص بدین معنی است که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد؛ زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به‌ویژه اطلاعات مالی با گذشت زمان به‌سرعت ارزش و فایده خود را از دست می‌دهند.
در یک سیستم دستی و یا سیستم‌های مکانیزه جزیره‌ای ثبت اطلاعات در دفاتر، کنترل آن و سپس انتقال آن به صورت‌های مالی همیشه دارای تاخیراتی است که حتی اگر قابل ‌اعتماد و استناد باشند برای کنترل و اعمال نظارت بر عملیات‌ مالی قابل استفاده است، ولی مفید نخواهد بود.

اطلاعات صورت‌های مالی در صورتی در تصمیم‌گیری مفید خواهد بود که علاوه بر مستند بودن، قابل‌رسیدگی، قابل‌اعتماد و به‌موقع باشد.
هرکدام از ویژگی‌های فوق در بهترین سیستم دستی و حتی سیستم‌های مکانیزه غیر یکپارچه به سختی قابل‌اجرا خواهد بود.
در یک سیستم حسابداری دستی و جزیره‌ای بیشتر زمان صرف جمع‌آوری، ثبت و طبقه‌بندی اطلاعات می‌گردد و در صورتی که سیستم حسابداری وظایف مهم‌تری مثل تلخیص و گزارش‌گیری نیز بر عهده خواهد داشت.
در سیستم یکپارچه با استفاده از پایگاه داده متمرکز می‌تواند در زمان ثبت عملیات بر اساس یک الگوریتم هوشمند سند مالی هر عملیات ثبت و هم‌زمان تلخیص و گزارش‌گیری صورت می‌پذیرد.

استفاده از یک پایگاه داده متمرکز در نرم‌افزارهای یکپارچه این امکان را ایجاد می‌نماید به‌محض ثبت‌اسناد مالی پس از کسب تائید و تصویب‌های مربوطه انعکاس آن در صورت‌های مالی صورت گیرد و علاوه برداشتن ویژگی‌های مستند بودن، قابل‌اعتماد بودن، قابل‌رسیدگی و به‌موقع در اختیار ذینفعان قرار گیرد.

درواقع ضرورت پیاده‌سازی یک سیستم حسابداری در کلیه سازمان‌ها مشخص است اما لازم به ذکر است یک سیستم حسابداری کارآمد در یک سازمان می‌تواند اطلاعات بیشتری را در زمان کمتر در اختیار مدیران و صاحبان سرمایه قرار دهد.

تهیه و ارائه صورت‌های مالی اساسی قابل‌اتکا به‌صورت دوره‌ای از نیازهای مدیران مالی سازمان‌ها است که برای تهیه آن باید ابزار مناسبی در اختیار داشته باشند. نرم‌افزار صورت‌های مالی شماران که به‌صورت پارامتریک طراحی گردیده، نرم‌افزاری مناسب برای تهیه گزارشات و صورت‌های مالی اساسی به‌صورت کاملاً مکانیزه است. کاربران می‌توانند صورت‌ها و نسبت‌های مالی مختلف را به‌دلخواه خود تعریف کرده و با ثبت هر رویداد گزارشات مربوطه را دریافت کند.

در نرم‌افزار یکپارچه و جامع شماران سیستم این امکان را در اختیار کاربر قرار می‌گیرد تا در یک محیط کاملاً یکپارچه ثبت روزبه‌روز معاملات انجام و به‌صورت لحظه‌ای عملیات مالی ثبت گردد و در کنار تمام مباحث ثبت و صدور سند، اطلاعات در تمامی گزارش‌های مربوطه منعکس می‌گردد و به‌راحتی کارایی عملیات یک سازمان طی دوره‌های زمانی به دست خواهد آمد و صورت‌های مالی را به‌صورت کاملاً مکانیزه در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

کاربران می‌توانند صورت‌ها و نسبت‌های مالی مختلف را به‌دلخواه خود تعریف کرده و با ثبت هر رویداد مالی گزارشات مربوطه را دریافت کنند.

استفاده از نرم‌افزار صورت‌های مالی شماران سیستم علاوه بر تهیه سریع و به‌موقع صورت‌های مالی میتواند گزارش‌های دیگری بر اساس فرمول نویسی توسط کاربر با دقت و صحت زیاد و پرسنل کم در مقایسه با سایر سیستم‌ها تهیه کند.

+ مزایا

+ امکانات