نرم افزار مدیریت مالی

نرم‌‏افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به ­صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند. تشخیص سرفصل حساب‌ها و ثبت هم­زمان با عملیات از ویژگی­های این نرم‌‏افزار است، کدینگ حساب‌ها و صورت‌های مالی کاملاً با استانداردهای حسابداری و حسابرسی انطباق دارد.

عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها به دلیل تشخیص سرفصل حساب‌ها و ثبت هم­زمان با عملیات بصورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل می‌شود. به دلیل انطباق کدینگ حساب‌ها و صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی تمام عملکرد از نظام واحدی پیروی می‌کند.

امکانات

نرم‌‏افزار خزانه‌داری

نرم‌افزار خزانه‌داری با عملیات دریافت وجوه موجب نظارت بر نحوه تسویه و وصول مطالبات می‌گردد و از طریق عملیات پرداخت، هزینه‌ها را کنترل و انجام به موقع تعهدات سازمان نظارت می‌کند.

با تسریع در روند عملیاتی از ثبت‌های تکراری و پرحجم جلوگیری و با ارائه گزارش‌های متنوع در مورد وضعیت نقدینگی، منابع و مصارف مرتبط، سازمان را برای برنامه‌ریزی و کنترل وضعیت نقدینگی یاری می‌کند.

امکانات

حقوق و دستمزد

نرم‌افزار حقوق و دستمزد با بهره‌گیری از فرمول نویسی پارامتریک نظام پرداخت حقوق را متناسب با سازمان و منطبق با استانداردها و قوانین تعریف کرده و با توجه به پارامتریک بودن آن در مقابل با تغییر در قوانین و مقررات انعطاف‌پذیر است.

نظام پرداخت شامل مزایا شامل حقوق پایه، اضافه‌کار، حق جذب و … و کسورات مطابق جداول متغیر سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی قابل‌اجرا است. افزون بر این خروجی‌های تعریف‌شده در این نرم‌افزار شامل فایل بیمه و مالیات و فایل بانک امکان پاسخگویی به مراجع قانونی مرتبط را تسهیل می‌کند.

امکانات

نرم‌‏افزار حسابداری انبار

نرم‌افزار حسابداری انبار با نگهداری هزینه ارزی و ریالی تأمین کالا به سازمان‌دهی فرایندی‌های تأمین کالا و خدمات در یک بستر یکپارچه می‌پردازد و با بهره‌گیری از روش میانگین موزون و شناسایی ویژه کالا به روش خودکار، کالا را قیمت‌گذاری می کند.

امکانات

اعتبارات و تسهیلات

ثبت و نگهداری تسهیلات دریافتی از زمان دریافت تا تسویه و  انجام محاسبات مالی برای شناسایی و اعمال به موقع در حساب‌ها در این نرم‌افزار انجام‌شده و گزارشات لحظه‌ای منطبق با نیاز سازمان قابل‌ارائه است.

همچنین فرایند تسهیلات و اعتبار اعطایی به کارکنان، تسویه آن و ارتباط با نرم‌افزار حقوق نیز به شکل کاملاً سیستمی انجام می‌شود.

امکانات