همگام با راهبرانِ شماران سیستم

یکی از مزیتهای ویژه گروه شماران ارائه خدمات پس از فروش بعنوان یکی از سرمایه های اصلی است. شرکت راهبرانِ شماران سیستم در سال 1388 با هدف ارائه تخصصی خدمات پس از فروش تاسیس گردید. 

توسعه کیفیت خدمات پشتیبانی بهبود فرایند ارتباط با مشتریان یکنواخت سازی ارائه خدمات استفاده بهینه از کلیه ظرفیت ها و افزایش رضایت مشتریان از مهم ترین دلایلی بود برای تغییر در ارائه خدمات نوین منطبق با استانداردهای روز جهان بود . 

در همین راستا با تغییر استراتژی و با نگاه به شرکت های بزرگ نرم افزاری دنیا ارائه خدمات پس از فروش توسعه پیدا کرد و از چارچوب شرکت راهبران شماران سیستم خارج گردید و به شبکه گسترده ای از نمایندگان خدمات پس از فروش تحت نظارت شرکت راهبران سپرده شد . 

شرکت راهبران شماران سیستم یکی از شرکت های هلدینگ آتیه شماران بوده و  شبکه گسترده نمایندگان خدمات پس از فروش تحت نظارت این شرکت در حال فعالیت هستند.

 

تمامی خدماتی که در چارچوب قرارداد پشتیبانی تعریف شده از طریق شرکت های پشتیبان  قابل ارائه و پیگیری است و شرکت راهبران شماران سیستم به عنوان ناظر کیفی به طور مستمر سطح خدمات ارائه شده را پایش می کند .