فرم نظرسنجی

نظرات شما برای ما با ارزش هستند

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

چگونه با شرکت شماران آشنا شده اید؟
نظم جلسه و برخورد پرسنل را چطور ارزیابی کردید؟
آیا تمام بخش های مورد نیاز شما نمایش داده شد؟
دموی نرم افزار ارائه شده، تا چه حدی پاسخگوی نیازهای شما خواهد بود؟
کدامیک از نرم افزارهای زیر مورد نیاز شرکت شما است؟