برنامه ریزی منابع سازمان -ShAutoERP

با توجه به روند رو به گسترش جهانی‌شدن و افزايش رقابت در بازارهاي جهاني، شرکت‌ها ناگزير به رقابت با بازارهاي جهاني هستند و براي انجام اين كار وجود آمادگي لازم از جهات مختلف امري ضروري به نظر می‌رسد. یكي از ابزارهاي مهم فناوري اطلاعات و ارتباطات كه نقش مهمي در يكپارچگي اطلاعات و عمليات موجود در مؤسسات داشته و نهایتاً با استفاده از امكانات خاص زمينه را براي پيوستن به بازارهاي جهاني فراهم می‌سازد، راهکارهای ERP (برنامه‌ریزی منابع سازمان) است.

اين راهکارها قادرند سیستم‌ها و عمليات موجود در سازمان‌ها را يكپارچه نموده و در قالب يك پايگاه اطلاعاتي واحد، در دسترس قرار دهند. سیستم‌های نرم‌افزاری ERP بسته‌های نرم‌افزاری جامعی هستند که به یکپارچگی همه فرایندها و حوزه‌های وظیفه‌ای موجود در کسب‌وکار کمک می‌کنند. نرم‌افزار جدید برنامه‌ریزی منابع سازمان، توسط شرکت شماران سیستم به صورت کاملاً فراگیر و یکپارچه طراحی و تولیدشده است. این نرم‌افزار بیش از 30 سال تجربه و دانش تولید و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای شماران سیستم در هزاران شرکت و سازمان است.

برخی از مزایای شاتو ERP ShAuto​

جامعیت و گستردگی نرم ‏افزار در مورد منابع اصلی و سازمان
یکپارچگی عملکردی و اطلاعاتی در ساختار نرم‌افزار
بهره‌گیری از تجربیات برتر جهانی، ملی و صنفی در نرم‌افزار
تطبیق سازی نرم‌افزار با نیازهای جاری و آتی سازمان
ارزیابی عملکرد هر یک از منابع سازمان
یکپارچه‌سازی نرم‌افزار، سخت‌افزار و تجهیزات در اتوماسیون صنعتی
پشتیبانی مطلوب سیستم‌های اطلاعاتی و ارتقا مداوم آنها
به روز بودن تکنولوژی‏های به‌کاررفته در نرم ‏افزار
داشبوردهای مدیریتی و استفاده از هوش تجاری
پیاده‌سازی و اجرای فرایندهای سازمان در ساختار اطلاعاتی نوین

قابلیت‌های شاتو ERP ShAuto​

مدیریت مالی

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

مدیریت زنجیره تأمین

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

مدیریت مشتریان

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

مدیریت دارایی‌ها

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

مدیریت منابع انسانی

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

مدیریت تولید

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

حسابداری مدیریت

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

اتوماسیون صنعتی

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

هوشمندی تجاری

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.

اتوماسیون اداری و مدیریت مدارک DMS

نرم‌افزار حسابداری، عملیات انجام‌شده توسط سایر نرم‌­افزارها را به­‌صورت خودکار و هوشمندانه به اسناد حسابداری تبدیل میکند.