مدیریت فرایند های کسب و کار BPMS

مدیریت گردش کار WM

مدیریت گردش کار( Workflow Management ) بخش مهمی از از نرم‌افزار BPMS است که ارسال الکترونیکی نامه‌ها، ارجاعات و وظایف را به افراد مناسب در زمان معین عهده‌دار است. این نرم‌افزار می تواند فرایندهای کسب‌وکار را به‌طور خودکار به گردش درآورد. ابتدا فرایندها با استاندارد BPMN2 یا فلوچارت مایکروسافت در محیط گرافیکی طراحی و مدل‌سازی می‌شوند؛ سپس فرم‌ها به آن اضافه شده و قوانین و شروط اجرای هریک مشخص می شوند. در نهایت افرادی که اجراکننده‌ فرایند هستند، همراه با مهلت و زمان استاندارد انجام کار، تعیین می‌شوند.

امکانات

 فرم‌ساز Form Builder

فرم‌ها‌ی الکترونیکی، به‌سادگی توسط کاربران قابل طراحی است. ایجاد انواع فرم‌های پیچیده و متنوع و برقراری ارتباط با سایر بخش‌های نرم‌افزار به‌سهولت انجام می¬شود. فرم طراحی‌شده می‌تواند چندین جدول را به‌طور هم‌زمان مدیریت کند. فرم‌ها‌ی کاربردی مطابق با نیاز و سلیقه هر سازمان ایجاد می¬شود. پیش‌فرض‌های تنظیم فرم، برای سهولت کاربران ایجاد شده است.

امکانات

 نظارت بر فعالیت‌ها‌ی کسب‌وکار  BAM

مانیتورینگ و نظارت بر فعالیت‌های کسب و کار(Business Activity Monitoring ) برای آگاهی از وضعیت فرایندها و کنترل دوباره‌کاری و طولانی شدن آنها، برای مدیران طراحی شده است. آنالیز گردش¬کار و شناسایی گلوگاه‌ها‌ از طریق نظارت بر فعالیت‌ها میسر است. نمایش گرافیکی تاریخچه‌ فعالیت‌ها امکان مقایسه‌ زمان استاندارد فعالیت با زمان واقعی آن را فراهم می¬آورد.

امکانات

کارتابل

کارتابل الكترونيكی برای تسریع در انجام امور کاربران داخل و ذی‌نفعان خارج از سازمان مانند مشاوران، پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و… ایجاد شده است. کاربران، ضمن مشاهده‌ اقدامات انجام‌شده‌ قبلی، دستورالعمل‌ها‌ و توضیحات خود را برای سایر کاربران، ارسال می کنند. نامه‌ها و ارجاعات به‌طور خودکار برمبنای چارت سازمانی، یا فرایند‌ها‌ی کسب‌وکار به گردش درآمده یا با انتخاب گیرنده توسط کاربر به مسیر خود ادامه می دهد.

امکانات

 گزارش ساز  RG 

گزارش‌ساز) Report Generator ( امکانات بی‌شماری را برای ساخت گزارش‌های پویا و متغیر در اختیار کاربران و مدیران قرار می دهد تا در کمترین زمان به اطلاعات لحظه‌ا‌ی سازمان دست یابند. یکی از ابزارهای مورد استفاده در گزارش‌ساز Stimuli Soft Report است. گزارش‌های پیچیده و پویا را می‌توان بدون نیاز به دانش فنی تهیه کرد. این گزارش‌ساز امکانات متنوع چاپ را نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

امکانات