هوشمندی تجاری

داشبورد مدیریتی

با تعریف شاخص‏ها‏ی کلیدی، ‏ گزارش‏ها‏ را‏ ‏به‌صورت گرافیکی و تحلیلی ارائه می‏کند و مدیران با نگاهی گذرا، ‏ آمار ارزشمندی از فعالیت‏ها‏ی سازمان را به صورت داشبورد مدیریتی مشاهده می‏کنند.‏ این نرم‏افزار بستر مناسبی برای تصمیم سازی مدیران است.‏

امکانات

پیگیری فرآیندها

پیگیری فرآیندها با نگاهی یکپارچه و فرایندی به موضوعات سازمان می‏پردازد. به طور مثال در فرایند فروش، ‏ اطلاعات را از هنگام ثبت سفارش مشتریان تا تحویل کالا و صدور فاکتور فروش پیگیری و گزارش آن در اختیار مدیران قرار می‌گیرد. نظارت بر فرایندهای سازمانی از ویژگی‏ها‏ی این نرم ‏افزار محسوب می‏شود.

امکانات