اطلاعات مالیاتی : نمونه هايي از شاخصهاي فرارمالیاتی ، کتمان درآمد و حساب سازی

نمونه هايي از شاخصهاي فرارمالیاتی ، کتمان درآمد و حساب سازی

 

١- عدم ثبت و درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن آنها از طریق به وجود آوردن خریداران ساختگی وکد(شماره اقتصادی) جعلی و یا کد دیگران، مخصوصا موسساتی که فروش کالای آنها از طریق شعبه، نمایندگی،کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید.

٢- حساب سازی و حساب به حساب کردن ثبت فروش یا درآمد در حساب های بستانکاران، جاری شرکاء و غیره.
٣- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوطه. اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتورهای ساختگی ویا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند.
٤- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر.
٥- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری.
٦- متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتورهای خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری.
٧- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حسا ب هزینه های موسسه
٨- ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان.
٩- خارج کردن کالای سالم از حساب ها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر.
١٠- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا(کم فروشی) و سوء استفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر.
١١- منظور نمودن مطالبات لا وصول واهی ویا عدم ثبت وصول مطالبات حذف شده .
١٢- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان.
١٣- خارج نمودن دارایی های مستهلک شده از حساب ها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال.
١٤- تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان .
١٥- انعقاد قرارداد های صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا و اسناد هزینه.
١٦- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درآمدها.
١٧- ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده دستمزد و سربار تولید.
١٨- جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت.
١٩- کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی.
٢٠- تخلفات کامپیوتری شامل :
– تغذیه کامپیوتر با اطلاعات ورودی ساختگی.
– تغییر دادن اطلاعات ورودی جهت پردازش.
– حذف اطلاعات ورودی به منظور تقلب.
– تغییر محتویات پرونده های اصلی به وسیله برنامه های غلط کامپیوتری.
٢١- ایجاد اطلاعات غلط در پرونده های اصلی(ایجاد فروشندگان و خریداران ساختگی در سیستمهای معین بستانکاران وبدهکاران).
٢٢- تغییر محتوای برنامه کامپیوتری با هدف تقلب.
٢٣- از بین بردن گزارشهای خروجی و جایگزین نمودن گزارشهای خروجی و جعلی به جای گزارشهای خروجی اصلی.
٢٤- حذف ،الحاق و تغییر اعداد و اطلاعاتی که قبلا به کامپیوتر داده شده است،از طریق دستکاری در برنامه کامپیوتر.
٢٥- ارائه دستور العمل و برنامه ساختگی کامپیوتری به ماموران تشخیص مالیات.
٢٦- استفاده از نرم افزارهای متعدد به منظور تهیه صورتهای مالی متفاوت برای شرکت و برای سازمان امور مالیاتی.
مأخذ : کتاب حسابرسی مالیاتی تالیف مرحوم محمدعلی بیگ پور معاون اسبق عملیاتی رئیس سازمان امور مالیاتی
 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *