بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)

بهاي تمام شده كالا (حسابداری صنعتی)

 

(بهای تمام شده)افزايش حجم فعالیت ها و پيچيدگي اقتصاد وتجارت در جهان کنوني از یکسو و رشد و شكوفايي بنگاه های اقتصادي از سوی دیگر(بهای تمام شده)، نگاه سرمايه گذاران و تصميم گيرندگان را بيش از پيش به اطلاعات حسابداري و تجزیه و تحلیل آن معطوف نموده است.(بهای تمام شده)

 

در دوران حاضر، نقش حسابداري به ويژه هزینه یابی و محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات، براي كاهش هزينه، افزايش راندمان ونهايتاً رشد بهره وري فزونی یافته است(بهای تمام شده). امروزه شركت ها با بكارگيري روش هاي نوین هزينه يابي سعي دارند با مديريت نمودن هزينه ها وكاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، خود را در صف شركت هاي موفق وپيشرو قرار دهند(بهای تمام شده).

از همین رو، حسابداري بهای تمام شده وظيفه اي به مراتب فراگيرتر از گذشته فراروی خود دارد و برای حسابداران مشخص شده است که اين وظيفه تنها به محاسبه هزينه هاي محصول جهت ارزشيابي موجودي ها و تهيه صورت هاي مالي محدود نمي شود(بهای تمام شده).

ایجاد زمینه های مناسب برای تصمیم سازی در سازمان، سنجش مسئولیت و کنترل فرآیند، کنترل انحرافات عملکرد تولید محصولات و خدمات،کنترل هزینه ها و مدیریت بر زمان را می توان در زمره مهم ترین ضرورت های استفاده از حسابداری صنعتی (یا به تعبیر بهتر هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده) در صنایع و سازمان های مختلف برشمرد(بهای تمام شده).

 

ویژگی های بارز

 

  • قابليت تعريف عوامل موثر در بهاي تمام شده به دلخواه كاربر (دستمزد، سربار مستقيم، سربار غيرمستقيم، استهلاك و…)
  • قابليت تعيين عوامل ثابت و متغير براي يكايك مراكز هزينه (بهای تمام شده)(اعم از توليدي، پشتيبان توليد، خدماتي و…)
  • قابليت دريافت و ثبت اطلاعات ريالي و تعدادي خريد و مصرف مواد، آمار توليد فروش محصولات
  • قابليت محاسبه نرخ دقيقه كاركرد مراكز هزينه/ماشين آلات توليدي (به تفكيك كاركرد كل و كاركرد مفيد) و محاسبه هزينه هاي جذب نشده و ظرفيت بلا استفاده مراكز هزينه (بهای تمام شده)(نرخ جذب)
  • ارائه گزارشات كنترلي انحرافات از استاندارد در به كارگيري مواد و ماشين آلات نسبت به عملكرد واقعي(بهای تمام شده)
  • محاسبه هزينه هاي ثابت و متغير جهت يكايك مراكز و تعيين نقطه سر به سر توليد
  • محاسبه سود (زيان) ناويژه و امكان مقايسه ميزان سود محصولات مختلف نسبت به يكديگر(بهای تمام شده)

 

 

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *