به منظور وحدت رویه و رفع ابهامات: معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‎ای نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی را تبیین کرد

منتشر شده در 13 مهر 1395
در مقدمه این بخشنامه می‎خوانیم: «نظر به اینکه بر اساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست “مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی” در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مؤدیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر می دارد…»

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل بخشنامه شماره 260.95.43 مورخ 12 مهر 1395 محمد مسیحی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، با موضوع «نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی» به شرح زیر است:

معاون مالیات بر ارزش افزوده
بخشنامه
43/95/ماده 17/الف
مخاطبین: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها/ مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

موضوع: نحوه رسیدگی و پذیرش مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره 934 / 14225 / م مورخ 25 / 10 / 1392 که به موجب رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 93127 / 1ق / 42 مورخ 29 / 02 / 1394 درخواست ابطال آن رد و مراتب طی بخشنامه شماره 71 / 94 / 260 مورخ 13 / 07 / 1394 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال گردیده؛ نظر به اینکه بر اساس اطلاعات واصله ابهاماتی در خصوص نحوه پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان و احراز اصالت معامله مطرح و برخی از واحدهای مالیاتی و مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان به صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم وجود نام فروشندگان در فهرست “مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی” در زمان انجام معامله، بدون احراز اصالت معامله اقدام می نمایند فلذا به منظور رفع ابهامات مطروحه و اتخاذ رویه یکسان در رسیدگی به اعتبار مالیاتی مؤدیان و نحوه احراز اصالت معامله مقرر می دارد:

با استناد ماده (21) و صدر ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر “مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن مسترد می گردد”، پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان مستلزم مشمولیت آنان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، داشتن گواهینامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طریق کنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهای کالاها و خدمات و مالیات و عوارض ارزش افزوده، اخذ تأییدیه، شناسایی فروشنده، کنترل اسناد حمل، رسید انبار و … حسب مورد( با در نظر گرفتن روش کار مؤدی که تابع تشریفات و طی مراحل خاص خود می باشد) خواهد بود و صرف داشتن گواهینامه ثبت نام و عدم درج نام مؤدی(فروشنده) در فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار مالیاتی، در زمان انجام معامله، شرط کافی برای احراز اصالت معامله و پذیرش اعتبار مالیاتی نخواهد بود.
محمد مسیحی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *