...

تلسکوپ اسپیتزر ناسا سیاره ای را با فاصله 13,000 سال نوری کشف کرد

تاکنون ناسا از تلسکوپ فضایی اسپیتزر برای کشف بسیاری از سیاره های فراخورشیدی بسیار دور استفاده کرده است. آخرین سیاره ای که ناسا با این تلسکوپ کشف کرده است یک غول گازی بوده که ۱۳,۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و به عنوان یکی از دوردست ترین سیاره ها برای انسان شناخته شده است.

ناسا می خواهید تعیین کند که آیا سیاره ها در برآمدگی مرکزی کهکشان بیش تر قرار دارند یا بیش تر در مارپیچ منظومه شمسی هستند. برای پاسخ به این سوال دانشمندان از تلسکوپ اسپیتزر برای جستجوی سیارات فراخورشیدی و یک تلسکوپ زمینی با نام (Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE که در رصدخانه شیلی واقع شده است استفاده می کنند.

milky way

برای پیدا کردن سیارات فراخورشیدی دور مانند کشف اخیر دانشمندان از blips استفاده می کنند. زمانی که یک ستاره روبه روی ستاره دیگری قرار گیرد نور ستاره فاصله بیش تری را در لنز دارد. حال با استفاده از این روش دانشمندان می توانند سیاراتی که هزاران سال نوری دور هستند را بیابند که تاکنون موفق به کشف ۳۰ سیاره شده اند که دور دست ترین آن ها سیاره ای با فاصله ۲۵,۰۰۰ سال نوری بود. نظر شما درباره این خبر چیست؟

 

منبع: [slashgear]

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

7 + سه =

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.